BLOG
Richard Sulik
Richard Sulik
18 088

Vízia Slovenska podľa SaS

Pre všetkých, ktorí tvrdia, že na Slovensku neexistujú strany a politici s konkrétnou predstavou o tom, ako by Slovensko malo vyzerať, kam by sa malo uberať. Nemusíte s nami súhlasiť, ale berte, prosím, na vedomie, že my máme o budúcnosti Slovenska úplne jasnú predstavu a vieme aj, ako ju pomocou našich konceptov dosiahnuť.

V našej vízii štát zabezpečuje vonkajšiu a vnútornú bezpečnosť, včasnú spravodlivosť, základnú mieru solidarity a obstaráva len verejné statky. Na základe tohto prístupu je štát o poznanie štíhlejší než dnes a s jednoduchými a jasnými pravidlami aj citeľne efektívnejší a menej nákladný. Menej štátu rozhodne neznamená menej demokracie, avšak určite znamená menej korupcie. Štát budúce generácie nezadlžuje.

Členstvo v EÚ je pre Slovensko kľúčovým záujmom. Zároveň je dôrazné trvanie na reforme EÚ súčasťou našej európskej politiky, rovnako ako záujmy Slovenska a jeho občanov, ktoré sú na prvom mieste. Štát udeľuje azyl na základe individuálnych osudov a nie na základe masovej migrácie. Členstvo v NATO garantuje našej krajine potrebnú vonkajšiu bezpečnosť, ktorú štát vníma ako verejný statok a na ktorý prispieva v zmysle svojich záväzkov dve percentá HDP.

Vnútornú bezpečnosť garantujú svedomití a čestní policajti a vyšetrovatelia, ktorí budú mať pri objasňovaní trestných činov voľné ruky. Zrušením sovietskeho systému prokuratúry sú prokurátori skutočne nezávislí. Spravodlivosť je výrazne vyššia, lebo sudcovia s najvyšším počtom pochybení sú pranierovaní a trestaní.

Štát nenechá nikoho umrieť hladom a vykrvácať na ulici, to znamená, že garantuje každému svojmu občanovi životné minimum a základnú zdravotnú starostlivosť. Kto chce viac, musí sa snažiť. Snaženie jednotlivca bude uľahčené tým, že nebudú existovať bariéry medzi nepracovaním a pracovaním, lebo životné minimum sa v prípade pracovania neprestane vyplácať, len sa bude mierne znižovať. Nízke a extrémne jednoducho vypočítateľne dane a odvody určujú finančný vzťah medzi občanom a štátom a robia ľudí slobodnejšími.

Na základe špeciálneho zákona vyvíja štát mimoriadne úsilie, aby vzdelal rómske deti a dospelým nezamestnaným Rómom zabezpečil dostatok verejných prác. Falošné motivátory sú odstránené a Rómovia majú síce tvrdé, ale férové podmienky a musia sa snažiť tak, ako všetci ostatní. Zákon platí pre všetkých rovnako.

Slovensko je rajom pre podnikanie, lebo vtedy stúpa ponuka pracovných miest a s ňou životná úroveň všetkých. Podnikateľské prostredie je zlepšené zásadným spôsobom a to maximálnym zredukovaním administratívnej a finančnej záťaže, ako aj odstránením deformácií a odbúraním bariér pre vstup do podnikania. Dostatok pracovných miest je najlepšia sociálna ochrana zamestnancov.

V našej vízii je školstvo postavené na rovnakých podmienkach pre všetky typy zriaďovateľov a na slobode žiaka, lebo to podporuje kreativitu a tvorivosť. Slovenské deti majú na to, aby sa v PISA testoch umiestnili na popredných rebríčkoch. Počet žiakov začne opäť stúpať, lebo materstvo prestalo byť ekonomickým trestom – rodičovský príspevok do troch rokov veku dieťaťa je naviazaný na predošlý príjem (resp. vzdelanie) a tvorí jeho významnú časť.

V zdravotníctve zabezpečuje štát základnú mieru zdravotnej starostlivosti na základe solidárneho financovania občanmi. Maximálna transparentnosť dovoľuje porovnať odmeny jednotlivým poskytovateľom a nárok každého poskytovateľa na zmluvu s poisťovňou zvýši v prospech pacienta ponuku, ale aj konkurenciu medzi lekármi.

A korupcia? Ak si občania zvolia strany, ktoré nemajú za sebou žiadnych oligarchov, budú na dôležité miesta v štátnej správe dosadení čestní ľudia. Zrejme aj potom dôjde k niektorým osobným zlyhaniam, avšak prestane existovať systematické rozkrádanie. Už dnes najväčším problémom v oblasti boja proti korupcii nie sú nedostatočné zákony, ale nominanti oligarchov a mecenášov, ktorým spolitizovaná polícia a prokuratúra zabezpečuje beztrestnosť.

 

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Aj priestor pre blogerov Denníka N vznikol vďaka vám. Predplaťte si nás a podporte našu snahu o kvalitnú žurnalistiku.

Sme závislí len od vás! Predplaťte si nás

Dnes na DenníkN.sk

Záleží mi na tejto krajine. Lebo tu chcem žiť, lebo sem patrím. Nechcem aby moje deti opustili Slovensko, ako moji rodičia v 1980. Preto som v politike, preto spravím všetko, aby Slovensko bolo lepšou krajinou pre život. Máme na to. Máme skvelých ľudí, krásnu krajinu, mier, potrebujeme len lepšie spravovať veci verejné.

Blogy

|