Denník N

Vízia Slovenska podľa SaS

Pre všetkých, ktorí tvrdia, že na Slovensku neexistujú strany a politici s konkrétnou predstavou o tom, ako by Slovensko malo vyzerať, kam by sa malo uberať. Nemusíte s nami súhlasiť, ale berte, prosím, na vedomie, že my máme o budúcnosti Slovenska úplne jasnú predstavu a vieme aj, ako ju pomocou našich konceptov dosiahnuť.

V našej vízii štát zabezpečuje vonkajšiu a vnútornú bezpečnosť, včasnú spravodlivosť, základnú mieru solidarity a obstaráva len verejné statky. Na základe tohto prístupu je štát o poznanie štíhlejší než dnes a s jednoduchými a jasnými pravidlami aj citeľne efektívnejší a menej nákladný. Menej štátu rozhodne neznamená menej demokracie, avšak určite znamená menej korupcie. Štát budúce generácie nezadlžuje.

Členstvo v EÚ je pre Slovensko kľúčovým záujmom. Zároveň je dôrazné trvanie na reforme EÚ súčasťou našej európskej politiky, rovnako ako záujmy Slovenska a jeho občanov, ktoré sú na prvom mieste. Štát udeľuje azyl na základe individuálnych osudov a nie na základe masovej migrácie. Členstvo v NATO garantuje našej krajine potrebnú vonkajšiu bezpečnosť, ktorú štát vníma ako verejný statok a na ktorý prispieva v zmysle svojich záväzkov dve percentá HDP.

Vnútornú bezpečnosť garantujú svedomití a čestní policajti a vyšetrovatelia, ktorí budú mať pri objasňovaní trestných činov voľné ruky. Zrušením sovietskeho systému prokuratúry sú prokurátori skutočne nezávislí. Spravodlivosť je výrazne vyššia, lebo sudcovia s najvyšším počtom pochybení sú pranierovaní a trestaní.

Štát nenechá nikoho umrieť hladom a vykrvácať na ulici, to znamená, že garantuje každému svojmu občanovi životné minimum a základnú zdravotnú starostlivosť. Kto chce viac, musí sa snažiť. Snaženie jednotlivca bude uľahčené tým, že nebudú existovať bariéry medzi nepracovaním a pracovaním, lebo životné minimum sa v prípade pracovania neprestane vyplácať, len sa bude mierne znižovať. Nízke a extrémne jednoducho vypočítateľne dane a odvody určujú finančný vzťah medzi občanom a štátom a robia ľudí slobodnejšími.

Na základe špeciálneho zákona vyvíja štát mimoriadne úsilie, aby vzdelal rómske deti a dospelým nezamestnaným Rómom zabezpečil dostatok verejných prác. Falošné motivátory sú odstránené a Rómovia majú síce tvrdé, ale férové podmienky a musia sa snažiť tak, ako všetci ostatní. Zákon platí pre všetkých rovnako.

Slovensko je rajom pre podnikanie, lebo vtedy stúpa ponuka pracovných miest a s ňou životná úroveň všetkých. Podnikateľské prostredie je zlepšené zásadným spôsobom a to maximálnym zredukovaním administratívnej a finančnej záťaže, ako aj odstránením deformácií a odbúraním bariér pre vstup do podnikania. Dostatok pracovných miest je najlepšia sociálna ochrana zamestnancov.

V našej vízii je školstvo postavené na rovnakých podmienkach pre všetky typy zriaďovateľov a na slobode žiaka, lebo to podporuje kreativitu a tvorivosť. Slovenské deti majú na to, aby sa v PISA testoch umiestnili na popredných rebríčkoch. Počet žiakov začne opäť stúpať, lebo materstvo prestalo byť ekonomickým trestom – rodičovský príspevok do troch rokov veku dieťaťa je naviazaný na predošlý príjem (resp. vzdelanie) a tvorí jeho významnú časť.

V zdravotníctve zabezpečuje štát základnú mieru zdravotnej starostlivosti na základe solidárneho financovania občanmi. Maximálna transparentnosť dovoľuje porovnať odmeny jednotlivým poskytovateľom a nárok každého poskytovateľa na zmluvu s poisťovňou zvýši v prospech pacienta ponuku, ale aj konkurenciu medzi lekármi.

A korupcia? Ak si občania zvolia strany, ktoré nemajú za sebou žiadnych oligarchov, budú na dôležité miesta v štátnej správe dosadení čestní ľudia. Zrejme aj potom dôjde k niektorým osobným zlyhaniam, avšak prestane existovať systematické rozkrádanie. Už dnes najväčším problémom v oblasti boja proti korupcii nie sú nedostatočné zákony, ale nominanti oligarchov a mecenášov, ktorým spolitizovaná polícia a prokuratúra zabezpečuje beztrestnosť.

 

Teraz najčítanejšie

Richard Sulik

Záleží mi na tejto krajine. Lebo tu chcem žiť, lebo sem patrím. Nechcem aby moje deti opustili Slovensko, ako moji rodičia v 1980. Preto som v politike, preto spravím všetko, aby Slovensko bolo lepšou krajinou pre život. Máme na to. Máme skvelých ľudí, krásnu krajinu, mier a ak bude veci verejné spravovať lepšie, bude tu radosť žiť.