Denník N

Som tak trochu Žid, kresťan, Slovák, Rus, Ukrajinec, černoch, Róm a utečenec. Tak, ak vy ostatní.

Žijeme dobu, keď našťastie menšina, aj keď veľmi hlučná, za výdatnej podpory niektorých politikov vyhlásila súťaž, kto vypľuje jedovatejšie slinu na všetkých z nadpisu. Žijeme dobu plnú paradoxov. Politicky zmutovaní komunisti, házédesáci, smeráci, fašisti, sa zoradili do jedného šíku a chcú nám vnucovať svoju „pravdu“, ktorá je podľa nich jediná, neomylná a správna. Pritom pojítkom medzi týmito tábormi, ktoré by mali byť v skutočnosti nezmieriteľnými nepriateľmi, je obyčajná ľudská nenávisť. Nenávisť voči všetkému cudziemu, nenávisť voči iným náboženstvám, farbe pleti, národnosti, či politickému názoru. Nenávisť voči všetkým, ktorí nie sú ochotní zdielať ich myšlienkový maglajz.

Smerák(predtým komunista a házedesák)vám povie, že utečenci ohrozujú naše kresťanstvo a pracovné miesta. V skutočnosti polovica z nich by za komunizmu kľudne vypálila kostol, ak by im to prinieslo nejaký stranícky postup. A urobili by to aj dnes, ak by im niekto „kompetentný“ dal pokyn a im by to trebárs hodilo akúkoľvek, hoc aj maličkú funkciu. Utečenci nám vraj zoberú prácu, „boja“ sa o pracovné miesta, aj keď možno polovica z nich v živote o žiadnu serióznu robotu ani neštrajchla. Ak sa profesiou nerozumie špecializácia „celoživotný chrapúň a udavač“.

Žijeme dobu, keď šuhaj v zelenom tričku kydá svoje duševný hnoj prostredníctvom sociálnej siete o tom, ako Židia stáročia ožobračovali pospolitý slovenský ľud a ako ich treba za to nenávidieť, pričom ani netuší, že samotnú sociálnu sieť vymyslel príslušník tohoto národa.

Potom, akoby na povel, sa oba tieto tábory zomknú a začnú spoločne velebiť Putina, ktorý dokáže „zapchať papule sku…ým novinárom a keď je treba, aj oloveným projektilom“! „A má poriadok“, povzdychnú si slastne a obdivne súčasne!

Žijeme dobu, keď mu oba tieto fankluby držia palce vo vojne, ktorú nevyhlásenú a o to zákernejšiu, vedie voči Ukrajine, lebo je to vraj na ochranu Slovanov. Ako keby Ukrajinci patrili ku germánskym, alebo ugrofínskym národom… Tliachajú nezmysly a chimérne predstavy o tom, aká svetlá budúcnosť čaká, ak už nie celý svet, tak aspoň Európu pod Putinovým vedením. Hrdo sa bijú do pŕs, akých velikánov dalo Rusko svetu, až človek neznalý veci môže nadobudnúť dojem, že oni samotní majú na tom nejakú zásluhu. Navyše sú presvedčení, že Čechov je starší brat českého brankára Petra Čecha, Pušin je vynálezca opakovacej pušky, Pirogov nebol jedným zo zakladateľov modernej chirurgie, ale predával pirohy na ulici v Bratislave a Žukov bol konštruktérom sovietskeho automobilu Žuk.

A ešte viac sa dokážu zomknúť, keď im chcete oponovať. Nepriateĺom ste nielen vy, ale aj mnohí Rusi, ktorí čím ďalej, tým menej môžu Putina, nepriateľom sú im aj černosi, ktorí „vládnu Amerike“. Tej Amerike, ktorú pritom oni samotní z duše nenávidia, ale táto nenávisť im nebráni v tom, aby využívali všetky jej vynálezy. Trebárs žiarovku, mobil, či už spomenutý internet.

Zvláštnou, ale hlavne večnou kategóriou nepriateľov sú samozrejme „paraziti“Rómovia, ktorí sú nositeľmi toľkých neduhov, že na ich vyriešenie treba Rómov podľa týchto vypatlancov postaviť pred betónový múr a pred nich divíziu vojakov s guĺometmi…

Keďže ja nepociťujem nenávisť voči Židom, utečencom, Rómom, černochom, Ukrajincom, či Rusom, som vlastne tak trochu jedným z nich. A keďže ich ne-nenávidím, logicky ma musia nenávidieť tí, ktorí ich nenávidia.

Ale verte, neverte, s takýmto nenávidením sa mi žije priam fantasticky!

 

Teraz najčítanejšie