Denník N

Cisár je nahý !

Deje sa tak za asistencie a súhlasu vlády, ktorá má obrovský podiel na voľnom páde školstva nie na dno
(to sme už dosiahli), ale ešte hlbšie.

Presne tak! Rozmohol sa nám tu taký nešvár. V kultovom filme išlo o nevhodné výrazy používané žiactvom istej školy. V realite na Slovensku ide o sústavné vysmievanie sa, znevažovanie a rozklad nášho vzdelávacieho systému. Vlastne už len jeho chabého pozostatku. Deje sa tak za asistencie a súhlasu vlády, ktorá má obrovský podieľ na voľnom páde školstva nie na dno ( to sme už dosiahli ), ale ešte hlbšie. S úsmevom a bez hanby sa prizerá, ako Akože odborníci na čele s ministrom, svojimi neodbornými, zbrklými, nepremyslenými zásahmi a rozhodnutiami dokončujú svoje veľkolepé katastrofické dielo.

To skutočne nikomu v tejto krajine nevadí, že sa z nás smeje svet? To skutočne nikomu nevadí, že na čele nášho rezortu stojí človek, ktorý nebol doposiaľ zo seba schopný vysúkať jedinú celú, zmysluplnú vetu?! To skutočne čakáme na dieťa, ktoré nebojácne vykríkne : ,, CISÁR JE NAHÝ ! “ ?!
Pripomienkujeme, lebo nám nie je jedno. Sme aktívni, lebo nám nie je jedno. Sme inovatívni, lebo nám nie je jedno. Pracujeme nad rámec svojich povinností, lebo nám nie je jedno. Nie všetci. Väčšina. Dokedy? Dokedy si myslíte, že budú učitelia schopní odďaľovať tragédiu? Dokedy si myslíte, že sa im bude chcieť odďaľovať tragédiu? Ja Vám poviem dokedy. Dovtedy, kým sa v jedno ráno nezobudia a nepovedia si presne to, čo má Holubová napísané na tabuli : ,, Môžme na to p…t! “ !

Účel

Dovolím si niekoľko perlorodiek z dieľne majstrov. Ministerstvo školstva mení zákon o financovaní škôl. Čo to okrem iného znamená? Toto. Na každého predškoláka ( dieťa rok pred nástupom do školy ) dostáva zriaďovateľ 13, 56 € mesačne. Tieto peniaze sú určené na didaktické pomôcky, rôzny materiál súvisiaci s edukáciou. Ak je materská škola samostatným právnym subjektom, mesto/ obec tieto financie preposiela priamo jej. Ak však nie je, ostávajú peniaze na meste/obci a tie ich na žiadosť riaditeliek uvoľňujú. Čiže v takomto prípade majú hospodárenie plne v rukách m/o. Doteraz boli tieto peniaze účelovo viazané. Nebolo možné ich minúť inak. Ak by však došlo k zrušeniu účelu, peniaze by nemuseli ísť na vzdelávanie ( jednoducho povedané ), ale napríklad na prevádzku. Prečo je to hlúposť ? No práve preto, lebo ,, škôlky “ sú prvými stupienkami na ceste vzdelávaním sa. Aj keď v súčasnosti sú laickou a bohužiaľ mnohokrát aj odbornou verejnosťou vnímané ako úschovne, herne, alebo opatrovateľské ústavy. Nie je dôležité čo sa dieťa v škôlke naučilo, ale to či mu pani učiteľka pomohla utrieť ritku, alebo vyfúkať soplík. Toto považujem za choré. Kvalitné vzdelávanie predškolákov je veľmi dôležité, nakoľko významne ovplyvňuje prechod do školy. Mnohým zriaďovateľom stačí, keď učiteľky pripravia program k MDŽ, MDD, pre mamičky, pre dôchodcov, na obecné dni, na Mikuláša, na Vianoce atď. Je to síce milé, ale ,,škôlky“ majú plniť v prvom rade výchovno-vzdelávaciu funkciu a nie funkciu kultúrnej vložky. A na to potrebujú finančné prostriedky. Ak sa podarí presadiť zrušenie účelu, je veľmi pravdepodobné, že na to doplatí predovšetkým rodič, ktorý bude musieť na materiál potrebný k edukácii, prispieť. Už teraz sú v mnohých materských školách problémy s týmto účelovo viazaným príspevkom. Aké? No jednoducho ho nedostanú. A čo? A nič. V našom štáte sme na beztrestné porušovanie zákona zvyknutí. Niektorí zriaďovatelia si doslova robia čo chcú. Niekde to perfektne funguje, niekde vôbec. V niektorých mestách a obciach sú škôlky a školy výkladnými skriňami a pýchou, v niektorých sú to tie najzanedbanejšie inštitúcie. Každému je myslím jasné kde aký ,,richtár“ spravuje svoje mesto/obec. Takto by to, ale fungovať nemalo. Vzdelávacie inštitúcie by mali podliehať výlučne ministerstvu školstva a všetky by mali mať právo na rovnaké podmienky.
Ak by spoločnosť prestala podceňovať rolu učiteliek materských škôl a nedegradovala ich len na úroveň milej tety, ktorá sa s večným úsmevom postará, určite by to bolo v prospech zdravého mentálneho vývoja detí.
Nezmyselné pridávanie

Spoločnosť má problém s extrémizmom. Ten sa rozmáha aj medzi našou omladinou. Tak čo spravíme? Pridáme omladine hodinu dejepisu. Že to je úplná blbosť ?! Nevadí. Máme čiarku, že sme niečo spravili. Asi takto nejako si predstavujem myšlienkové pochody navrhovateľov týchto sprostí. Len úplný idiot si môže myslieť, že tým eliminuje problém. Ja sa pýtam čo ,,pridá“ rodine? Ja sa pýtam čo ,,pridá“ spoločnosti? No čo? Ak nič, tak sa prestaňme hrať na to, že za všetko môže škola. Rodina je na prvom mieste. Hodnoty, charakter, správanie, idey dieťaťa, to všetko vychádza z rodiny. Rodina formuje dieťa najviac. Potom nasleduje spoločnosť. Omladina predsa vníma ako ne- funguje naša spoločnosť. Vidí a vníma, ako sa beztrestne porušuje zákon, ako sa skutky nestali, ako ich rodičia drú a vláda s vyvolenými hodujú na cudzom! Tu treba hľadať zrod a rozmach extrémizmu. Nemôže sa predsa od škôl chcieť, aby vyliečili deti, keď pacientami sú rodiny a spoločnosť. Treba začať s liečbou skutočných pacientov.
Budovať a brániť

Branná výchova. Ja vlastne ani neviem čo k tomuto návrhu povedať. Príde mi totiž úplne scestný a debilný. Branná výchova sa mi spája so smradľavou gumenou plynovou maskou, teplákmi dole na gumičku, vzduchovkou. Branným cvičením, ktoré mnohé dievčatá odmietali absolvovať vyhovárajúc sa na menštruáciu. Behom v tej hnusnej maske, plazením sa v blate. Vyhodnotením pri ktorom sme boli všetci špinaví ako svine, ale šťastní, že máme na rok pokoj. Nudnými hodinami na ktorých sme si hovorili z čoho sa skladá a ako sa čistí vzduchovka, ktorá zbraň ako ďaleko doletí. V lepšom prípade nás zobral učiteľ do telocvične a hrali sme volejbal. 

To fakt ste mohli navrhnúť brannú výchovu ?
A čo tak spartakiáda ? Nie ? Alebo znovuzriadenie Izieb revolučného hnutia ? Ani to nie ? Čo pridáte do rozvrhu, keď sa nám v spoločnosti premnožia iní -ISTI ? Napríklad iluzionisti, karatisti, kamionisti, basketbalisti, violončelisti atď? Že to je hlúposť? Áno je ! Presne taká ako znovuzavedenie brannej výchovy.

Neschválené

Je nutné otvoriť trh s učebnicami. NESCHVÁLENÉ! Čo dodať? Snáď len toľko, že konečne mohli kompetentní schváliť niečo zmysluplné a premrhali možnosť. To ma len utvrdzuje v tom, že dielo bude takmer dokonané.

Tiež neschválené

Navrhované sprostosti by mali ostať NESCHVÁLENÉ ! Lebo zrušenie účelu, zavedenie hodiny dejepisu ako aj brannej výchovy sú sprostosti a neriešia vôbec nič. A Vy čo sa takto akože snažíte modernizovať školstvo, nerobte radšej vôbec NIČ. Napáchate menej škody. V tomto momente totiž celé slovenské školstvo stojí už len na podlomených nohách učiteľov, ktorí sa Vám na to ešte nevyprcali!

Luc.

Teraz najčítanejšie

Lucia Slovincová

Učiteľka. Bratislavčanka, ktorej nie je jedno. Štúdium GAMČA, Univerzita Komenského Pedagogická fakulta. Neznášam vtáčie mlieko, pasivitu, štátnu školskú inšpekciu a arogantných, nevychovaných, sprostých ľudí. Milujem hudbu, knihy, svoju prácu, svoju buldočku a rannú sprchu.