Denník N

Sociálne balíčky alebo Molotovov koktail pre obecné rozpočty

Minulý týždeň sa skončil snem Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), organizácie združujúcej takmer všetky mestá a obce na Slovensku bez ohľadu na ich veľkosť. Snem prebiehal štandardne. Prišiel prezident, premiér a jeho ministri a samozrejme poslanci Národnej rady a ďalší hostia. Srdečne pozdravili delegátov, zaželali úspešné rokovanie, vyzdvihli korektné vzťahy, vzájomný rešpekt a vôľu komunikovať na partnerskej báze. Prezident pomenúval problémy a premiér dával prísľuby. Následne všetci odišli a zástupcovia samosprávy začali diskutovať o svojich problémoch. To však už tí, ktorým tieto diskusie boli určené, boli dávno preč a nemali možnosť nielen počuť, ale ani reagovať. Tak možno si aspoň prečítajú tento blog.

Deklarované partnerstvo treba vidieť v praxi

Predstavitelia ZMOSu často hovoria o silnej pozícii združenia pri rokovaniach a komunikáciou s vládou a orgánmi štátnej správy. Vláda na oplátku hovorí o korektných a vyvážených vzťahoch. Škoda, že takto deklarované partnerstvo často  nefunguje v reálnej politike a predstavitelia miest a obcí musia často čeliť rôznych návrhom a opatreniam v takom krátkom časovom slede, že to až vyráža dych.

Sociálne balíčky vytvárajú Molotovov koktail pre obecné rozpočty

Pred niekoľkými týždňami zaplavili koaličné strany všetky média a sociálne siete svojimi sociálnymi balíčkami. Začal Smer, okamžite reagovali národniari a bolo len otázkou času, kedy niečo podnikne aj Most. A tak sa aj stalo. A teraz sa pozrime, čo to prináša pre mestá a obce:

politická strana

 

opatrenie

 

výsledok pre samosprávu

 

Smer

 

navýšenie miezd počas víkendov a nočnej práce

 

zvyšuje výdavkovú časť rozpočtu (napr. pre MsP, technické služby)

 

SNS

 

13. a možno aj 14.plat bez daní a odvodov

 

zvyšuje výdavkovú časť rozpočtu

 

Most – Híd

 

zvýšenie odpočítateľnej položky

 

zníženie príjmovej časti rozpočtu

 

Z uvedenej tabuľky je zrejmé, že súkromných zamestnávateľov nezasiahnu všetky tieto sociálne balíčky. Mestá a obce áno. V prvých dvoch návrhoch z dielne Smeru a SNS sa vytvára enormný tlak na výdavkovú časť obecných rozpočtov. A tretí návrh priam deklasuje samosprávu, pretože zvýšením odpočítateľnej položky znižuje príjmovú časť rozpočtu (mestá a obce sú spolu s krajmi primárne financované z daní z príjmov fyzických osôb). Predpokladaný výpadok sa odhaduje minimálne na úrovni 300 mil. eur. Aby toho nebolo dosť, v hre je stále návrh ministra školstva na zvýšenie miezd všetkých pedagogických zamestnancov už od 1.9. 2017. Tento návrh, ktorý ide nad rámec programového vyhlásenia vlády, opäť atakuje obecné rozpočty, keďže tie nie sú na túto úpravu vôbec pripravené (pedagógovia v MŠ, ZUŠ a centrách voľného času sú platení priamo zo samosprávnych rozpočtov, na rozdiel od učiteľov ZŠ, na ktorých prichádzajúce peniaze od štátu).  Takto namiešané sociálne balíčky vytvárajú pre samosprávy priam Molotovov koktail, ktorý by totálne rozmetal obecné rozpočty a mal fatálne dopady na kvalitu služieb obyvateľov v našich mestách a obciach. Tu treba otvorene povedať, že nikto z čelných predstaviteľov ZMOSu, vrátane predsedu, túto hrozbu ani len nezmienil a neupozornil na možné negatívne dopady

Eurofondy – čím viac sa hovorí o ich zjednodušovaní, tým je to horšie

Nikdy nebolo tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie. Slová klasika, ktoré si zástupcovia samosprávy často hovoria. V prípade fondov EÚ sa však dostávame do stavu, v ktorom už nebudú ani slová klasika stačiť. V niektorých prípadoch to už ani horšie nemôže byť.  Prípady, kde žiadatelia čakajú na výsledok viac ako jeden kalendárny rok nie je nič výnimočné (http://samospravny.sk/stratenych-15-mesiacov-200-milionov/). V príprave výziev, ich  administrácii, implementácii ako aj následného monitoringu sme sa za tie roky akoby vôbec v ničom nepoučili. Nezmyselné požiadavky ako napr. výpis z registra trestov sú pravidelnou súčasťou tzv. povinných príloh. Bazírovanie na parafovaní každej jednej strany žiadosti a príloh už nie je ani úsmevné. Primátori  a starostovia sú primárne zodpovední, trestno-právne aj politicky, za realizáciu týchto projektov. Keď nastane chyba, prípadne korekcia, sú prví na rane.  Kto však zo strany riadiacich orgánov je zodpovedný za časové prieťahy, zle napísané výzvy a usmernenia? Kto kedy niesol zodpovednosť za nesprávne udelenú korekciu, alebo nesprávne rozhodnutie? Za 10 rokov primátorovania a skúsenosti s eurofondami som sa to nedozvedel…

Mýtus o efektívnosti EKS sa pomaly rúca

Prostredníctvom novely o európskych fondoch (http://www.teraz.sk/slovensko/p-pellegrini-limity-pri-niektorych-vo/251624-clanok.html) sa upravujú limity vo verejnom obstarávaní smerom hore. Inými slovami povedané, predstavitelia samosprávy (a nielen oni) budú mať rozviazané ruky pri zabezpečovaní tovarov a služieb. Bude to rýchlejšie, flexibilnejšie a zároveň sa čiastočne vytvoria podmienky na podporu regionálnych produktov a miestnych malých a stredných podnikateľov. Zároveň touto novelou, ktorú zaviedla tretia Ficova vláda,  definitívne rúca mýtus o efektívnosti EKS (Elektronický kontraktačný systém), ktorý zaviedla druhá Ficova vláda… Definitívne tento mýtus padne, keď sa tento „štátny ebay“ stane dobrovoľný bez ohľadu na limity a uvidíme jeho reálny prínos v procese verejného obstarávania.

Kritika opatrení v sociálnej oblasti, kritika prípravy a čerpania fondov ako aj verejného obstarávanie nemá za cieľ len bezhlavo pranierovať vládu a jej predstaviteľov. Je skôr príkladom toho, aby vládni predstavitelia nielen deklarovali „počúvanie“, ale aj „prijímali“   pripomienky, ktoré od samosprávy prichádzajú. Na druhej strane je úloha aj reprezentantov miest a obcí- omnoho hlasnejšie a aktívnejšie upozorňovať na riziká, ktoré vidíme. To, čo stačilo na dosiahnutie cieľa  pred 10 rokmi, nemôže stačiť dnes. Vyžaduje to omnoho viac úsilia, komunikácie a razantnosti.

Teraz najčítanejšie

Štefan Škultéty

Predseda správnej rady Inštitút Slovensko 21. Primátor mesta Trenčianske Teplice v rokoch 2006 - 2018 a predseda správnej rady OOCR Trenčianske Teplice. V rokoch 2003-2006 poradca a riaditeľ kancelárie Ministra obrany SR. Poslanec TSK od roku 2013.