Denník N

Šípková Ruženka reformuje slovenské školy!

Minister školstva. Foto – TASR
Minister školstva. Foto – TASR

Na ministerstve školstva pracuje Šípková Ruženka. Po 85 rokoch sa zobudila a vydala Dodatok ku štátnemu vzdelávaciemu programu, účinný od 1.9.2017. Minister Peter Plavčan má teraz zhruba tri mesiace na to, aby ho zrušil skôr, ako nadobudne účinnosť. Ak to teda s tým Učiacim sa Slovenskom myslí aspoň trochu vážne.

Ministerstvo školstva schválilo 11.5.2017 dodatok ku štátnemu vzdelávaciemu programu účinný od 1.9.2017, ktorým opätovne zavádza už desiatky rokov neexistujúcu jedinú záväznú normu  pre tvary písma, ktorým sa deti v škole majú učiť písať. Hľa:

Nie je to žiadna zásadná zmena. Týmto písmom sa učili písať generácie našich predkov, väčšina z nás, a dokonca sa tak dodnes učí písať aj väčšina našich detí. O čo teda ide? Domnievam sa, že je to ťažko spochybniteľný signál o tom, že na Ministerstve školstva sa zamestnala Šípková Ruženka, ktorá nás svojou príslovečnou dobrotou chce ochrániť pred veľkou galibou. Ak neveríte, čítajte do konca. Dozviete sa viac.

Tá „galiba“ sa volá Comenia Script. Je to akési nové písmo. Tiež určené na rukopisné písanie. Pochádza z Česka, kde bolo aj overované. České ministerstvo školstva v ňom vidí veľa výhod – napríklad zohľadňuje individuálne tendencie každého žiaka a pomáha napríklad aj ľavákom alebo dysgrafikom. Písmo má viacero verzií. Jedna z nich vyzerá takto:

Iste ste si všimli, že Comenia Script tiež veľmi pripomína písmo, ktoré od nás vyžadujú ministerstvá a iné štátne inštitúcie vo svojich formulároch a tlačivách – nazývajú ho paličkovým písmom a na niektorých tlačivách nájdeme aj vzor, ako by také písmo malo vyzerať. Dokonca aj prihláška na vysokoškolské štúdium, ktorú si môžete stiahnuť zo stránky ministerstva školstva, obsahuje poučenie: „Vyplňte čitateľne veľkým tlačeným písmom“. Našli ste vari niekde pokyn „Vyplňte spojitým písaným písmom!“, či dokonca vzor vyplnenia obsahujúci znaky, aké chce našim žiakom predpísať Ministerstvo školstva? Ak nájdete, dajte mi vedieť.

Z Čiech sa Comenia Script dostala na Slovensko. Aktívni učitelia po dohode s rodičmi sami, z vlastnej iniciatívy zaviedli do školskej praxe inováciu, ktorá je podľa nich v prospech detí. Viacerí ďalší zatiaľ opatrne sledovali ich počínanie a čakali, či im to prejde. Postupne však strácali ostych a začali sa pridávať. Vznikli slovenské jazykové mutácie pracovných zošitov a metodických príručiek. Nezisková organizácia Indícia začala ponúkať odborné vzdelávanie pre učiteľov licencované priamo autorkou nového písma Radanou Lencovou (v Čechách sa absolvovanie takého školenia očakáva ako podmienka úspešného zavedenia písma do vyučovania). Dnes máme na Slovensku viac ako 400 vyškolených učiteľov a približne stovku škôl, v ktorých sa deti učia písať Comenia Script.  Rodičia súhlasia, učitelia sú spokojní, deti majú z písania menej stresu, viac radosti a zažívajú úspech. Vo viacerých školách bola vykonaná aj inšpekcia a v súvislosti s používaním Comenia Script nebolo uložené nijaké opatrenie. Štátne testy (Testovanie 5) vyplnené týmto typom písma boli tiež akceptované. Skrátka, úspešný príbeh inovácie, akých by naše ťažko skúšané školstvo potrebovalo čo najviac.

Človek by čakal, že ministerstvo školstva bude túto iniciatívu aktívnych škôl dávať za vzor ďalším. Alebo že sa minister bude vo vláde chváliť, že takto vyzerá tá hodnota za peniaze – lebo zo štátnych peňazí bolo na túto inováciu vynaložených presne 0,- eur (slovom: nula eur). Také ľahké to však nemôže byť. Práve štátna správa dala Štátnej školskej inšpekcii podnet, aby si na jednej konkrétnej škole posvietili na túto novotu. Výsledkom bola inšpekčná správa, ktorá škole nariadila zanechať Comenia Script. Údajne pre nesúlad Školského vzdelávacieho programu so Štátnym vzdelávacím programom.


 Našťastie, riaditeľka kontrolovanej školy je nielen skvelou učiteľkou, ale aj osobou s rozvinutým právnym vedomím. Preto so závermi inšpekčnej správy nesúhlasila a svoj nesúhlas podrobne zdôvodnila. Výsledkom bol dodatok k inšpekčnej správe, ktorý v bodoch týkajúcich sa používania Comenia Script pôvodnú inšpekčnú správu úplne poprel. V dodatku Štátna školská inšpekcia konštatuje súlad Školského vzdelávacieho programu so Štátnym vzdelávacím programom. Tu treba zdôrazniť, že učiteľmi toľko kritizovaná Štátna školská inšpekcia sa zachovala veľmi profesionálne, keď dokázala svoje pochybenie účinne korigovať.

A sme tam, kde sme tento blog začali – pri Dodatku z  11.5.2017, ktorým sa Ministerstvo školstva snaží dosiahnuť nesúlad písma Comenia Script so Štátnym vzdelávacím programom. Bez akéhokoľvek výskumu, ktorý by zistil, ako používanie nového typu písma ovplyvňuje osobnosť žiaka a jeho vzdelávacie výsledky, a dokonca v rozpore s výsledkami overovania, ktoré vykonalo české ministerstvo školstva. Jednoducho, vraciame sa ku svojím koreňom! Pôvod tvarov písmen, ktoré budú od 1.9.2017 pre všetkých povinné je totiž vo Výnose zo 7. decembra 1932. Odvtedy až dodnes nikto nepovažoval za potrebné predpisovať školákom jediné záväzné tvary písmen. A aj vtedy to Ministerstvo školstva robilo v snahe zjednodušiť skoršie, na tú dobu už príliš komplikované a zastarané tvary – a nie zjednodušeniu brániť.

Zhrňme si to teda:

  • Ministerstvo školstva chce nútiť deti, aby sa učili písať písmom, ktoré potom štátne orgány SR (vrátane Ministerstva školstva) neakceptujú v kontakte s občanom prostredníctvom rôznych formulárov.
  • Ministerstvo školstva chce znemožniť, aby sa deti učili písať písmom, ktoré sa naučia ľahšie, bude čitateľné aj pre kamarátov v zahraničí, a dokonca uľahčuje učenie ľavákom či dysgrafikom (ako konštatuje na základe výsledkov overovania ministerstvo školstva v Česku).
  • Ministerstvo školstva chce zaviesť reguláciu, ktorú sme desiatky rokov nepotrebovali. A vracia nás do roku 1932.

Obávam sa, že na to existuje naozaj iba jediné vysvetlenie. Niekde na ministerstve školstva pracuje Šípková Ruženka, ktorá spala 85 rokov. Teraz sa zobudila a vydala Dodatok ku štátnemu vzdelávaciemu programu, účinný od 1.9.2017. Pán minister Plavčan, zrušte ten dodatok a Ruženke dajte prečítať Učiace sa Slovensko.

Ak sa Vám to nepáči, podporte Petíciu za slobodu v písaní.

Teraz najčítanejšie