Denník N

Prečo kandidujem na novomestského starostu?

Ohlasujem kandidatúru na starostu Nového Mesta.
Ohlasujem kandidatúru na starostu Nového Mesta.

Dovoľte preto, aby som vám oznámil, že v roku 2018 sa chcem uchádzať o dôveru obyvateľov mestskej časti Bratislava Nové mesto, ako nezávislý kandidát na post starostu Nového mesta.

Aktivistické začiatky

Od roku 2008, kedy som nastúpil na moju prvú pracovnú stáž počas vysokoškolského štúdia som sa stal aktívny v bratislavskom občianskom sektore. Postupne som sa začal aj dobrovoľnícky angažovať v bratislavskej cyklokomunite. Najskôr ako pravidelný účastník cyklojázd Critical Mass a potom ako člen Cyklokoalície. Významný prelom v mojom živote však nastal v apríli 2011, kedy sme spolu s mojim najmladším bratom Ondrejom založili Zelenú hliadku.

Za nami prvý trávnik vyčistený v histórií Zelenej hliadky. Nazbierali sme na ňom naše prvé dve igelitky odpadkov

Počas tých rokov som stretol nielen úžasné množstvo ochotných Bratislavčaniek i Bratilavčanov, ale aj odvrátenú tvár bratislavskej komunálnej politiky. Od zberu odpadkov v uliciach sme prešli k odstraňovaniu čiernych skládok, založili sme komunitnú záhradu i komunitnú dielňu a od roku 2015 sa venujeme riešeniu rôznych problémov v našich uliciach akými sú rozbité chodníky, zanedbaný mestský mobiliár ako lavičky alebo zábradlia či zničená zeleň. Každé jedno dobrovoľnícke podujatie malo za cieľ upútať pozornosť komunálnych politikov na neriešené problémy v našich uliciach a vyburcovať ich k akcií.

Jedna z mnohých akcií proti čiernym skládkam. Táto z lužných lesov na petržalskej strane.

Veď ak sa dokáže stretnúť 10-12 obyvateliek a obyvateľov Bratislavy v jedno víkendové dopoludnie a sami riešiť roky ignorované nedostatky, tak tu máme vážny problém. Tento problém tu máme viac ako šesť rokov od vzniku Zelenej hliadky. Ukázalo sa, že nestačí na nedostatky poukazovať vlastnou prácou, tak sme sa začali venovať koncepčnej, odbornej práci. Pripomienkovali sme prácu Magistrátu pri odstraňovaní čiernych skládok, riešení problematických reklamných plôch, zásobovali množstvom podnetov na zlepšenie stavu našich ulíc a stretávali sa s minulým i súčasným primátorom. Výsledok je však taký, že podnetov na riešenie nám od verejnosti prichádza čoraz viac a nie naopak.

Pokusy o zmenu zvonku

Spolu s mojou manželkou Zuzanou sme najviac našich odborných kapacít investovali do pokusov ovplyvniť miestne politiky v našej domácej mestskej časti Nové Mesto. Najskôr sme pripomienkovali pilotný projekt parkovacej politiky, nasledoval participatívny rozpočet a nedávno náš miestny časopis Hlas Nového Mesta. Výsledkom bolo poďakovanie za odvedenú prácu a takmer nijaké až žiadne zmeny v týchto oblastiach.

Naša vízia pre Bratislavu

Ukázalo sa tak, že v dnešnej Bratislave nestačí zavolať ohľadom nejakého problému úradníkovi, nestačí napísať e-mail a nestačí ani pravidelné dobrovoľníctvo či pripomienkovanie miestnych politík.  Preto to takto pred rokom začalo vo mne vrieť a rozhodol som sa vývoj v našom meste ovplyvňovať snáď cez posledný nástroj, ktorý som ešte nevyskúšal.

Vitajte v Bratislave, meste vonkajšej reklamy

Po rokoch strávených dobrovoľníctvom v prospech komunity, organizovaním konkrétnych aktivít v prospech občanov Mestskej časti Bratislava Nove Mesto, by som dnes chcel urobiť ďalší krok k mojej vízií moderného mesta, modernej samosprávy, samosprávy pracujúcej pre občana, pre lepšie služby a vyššiu kvalitu života.

Kto stojí za mojim rozhodnutím

Dovoľte preto, aby som Vám  oznámil, že v roku 2018 sa chcem uchádzať o dôveru obyvateľov mestskej časti Bratislava Nové Mesto, ako nezávislý kandidát na post starostu Nového mesta.

Pri tejto príležitosti by som chcel predstaviť ľudí, ktorí za mojím rozhodnutím stoja.

 • moja manželka Zuzana mi pomohla spraviť rozhodnutie kandidovať a svojimi bohatými skúsenosťami z oblasti konzultovania verejných priestorov mi pomáha formovať názory ako meniť Nové Mesto vo férovú mestskú časť pre všetkých.
 • Matúša Valla nemusím špeciálne predstavovať. Architekt s ambíciou meniť Bratislavu na celomestskej úrovni ma prizval k tvorbe Plánu Bratislava, kde som získal možnosť konzultovať ďalší vývoj Nového mesta s najlepšími odborníkmi vo fachu.
 • Táňa Kratochvílová pozná riešenia pre dopravné problémy Nového Mesta a zároveň si toho v lokálnej politike odskákala podstatne viac ako ja.
 • S Danou Kleinert nás spája odhodlanie ovplyvňovať vývoj v mestskej časti, ktorú považujeme za svoj domov. Kým v mojom prípade je to Nové Mesto, v jej prípade ide o Staré Mesto.
 • Môj brat Ondrej ma podržal v momentoch, kedy som o význame Zelenej hliadky pre Bratislavu najviac pochyboval. Vďaka nemu tu dnes pred vami stojím a som vďačný, že ma prišiel podporiť pri tomto rozhodnutí.
 • Juraj Bilčík je mojím spolupútnikom nielen pri rôznych vylepšeniach v bratislavských uliciach, ale aj pri našej snahe pohnúť Nové Mesto vpred. Vďaka nemu som našiel človeka, s ktorým môžeme nielen zdielať nespokojnosť so stavom veci verejných, ale aj spolu niečo robiť pre ich zmenu.
 • Mateja Šebeja som najskôr spoznal cez sociálnu sieť ako kritika práce Zelenej hliadky. Postupne sa naše názory na aktivizmus zbližovali spolu so spôsobmi ako spraviť Nové Mesto férovejšou, vzdelanou a sociálne viac cítiacou mestskou časťou.
 • Filippa Andrade je našou rodinnou priateľkou, ktorá na Slovensko prišla až z Portugalska. Rozhodla sa, že Bratislava bude jej druhým domovom, založí si tu rodinu a vychová svoje detí. Ako člove, ktorý sa u nás nenarodil nám ponúka unikátny pohľad na život v Bratislave. Na jeho tienisté i svetlé stránky.
 • Nepoznám človeka, ktorý by pre bratislavské cyklististky a cyklistov spravil viac ako Tomáš Peciar. Vďaka nemu som mohol kedysi prvý-krát pričuchnúť k bratislavskému aktivizmu v združení Cyklokoalícia.
Ľudia čo stoja za mojim rozhodnutím

Vyhrňme si rukávy

Som ešte stále mladým človekom s čerstvým pohľadom na nedostatky v Novom Meste. Nepokryvený výhovorkami “nedá sa”, “nie je naše” či “nie sú peniaze”. Počas mojej aktivistickej práce som až príliš veľa krát prekročil hranicu toho čo by sme mali ako občania robiť pre naše mesto. Dnes tu však stojím odhodlaný ponúknuť môj príbeh a vstúpiť do verejnej služby. Nie som odborník na všetky oblasti komunálnej politiky. Preto som ešte pred mojím konečným rozhodnutím uchádzať sa o post novomestského starostu absolvoval 54 stretnutí s Novomešťankami, Novomešťanmi a odborníkmi na oblasť sociálnych vecí, vzdelávanie či ľuďmi so skúsenosťou v komunálnej politike či už vo volených alebo nevolených funkciách.

Pretavme našu nespokojnosť v reálnu zmenu v miestnej politike.
Foto: Tomáš Halasz

 

Vďaka tomu dnes mám podstatne lepší prehľad o tom čo ma čaká a čo potrebujeme zmeniť v Novom Meste. Možnosť spolupôsobiť v Pláne Bratislava je už len akousi čerešničkou na torte, ktorá lokálnej novomestskej skúsenosti pridáva odborný rozmer a skúsenosť. Výsledkom týchto aktivít je súbor opatrení, ktoré nájdete na mojej webstránke. Tie sa venujú kľúčovým oblastiam komunálnej politiky a aj jednotlivým novomestským štvrtiam.

Mojím rozhodnutím kandidovať na novomestského starostu chcem vyzvať aj ďalších poctivých ľudí nielen tu v Novom Meste, ale aj inde v Bratislave, aby sa uchádzali o volené funkcie. Dnes je miestna politika vnímaná ako niečo špinavé a to dokážeme zmeniť len my sami. Teším sa na diskusiu o možnostiach ako Nové Mesto posunúť vpred.

Reakcia na prvé dve výčitky

V Bratislave platia dve zlaté pravidlá a to:

 • Bez ohľadu na to čo robíte, vždy bude približne 20-30% dotknutých proti vašej aktivite.
 • Dnešné zahltenie informáciami spôsobuje prijímanie len útržkovitých informácií, z ktorých si robíme veľké závery

Prvou výčitkou bola reakcia na moju kandidatúru zo strany diskutujúceho, ktorý použil pri mojej osobe komentár: “To je ten bojovník proti parkovaniu?”. Aby bolo jasné, nie som proti parkovaniu. Som nielen vlastníkom motorového vozidla, ale starám sa aj o služobnú dodávku Zelenej hliadky. S oboma vozidlami jazdím i parkujem v Bratislave. Zároveň som však aj každodenným cyklistom, chodcom a kočíkujúcim rodičom. Preto vidím významnú disproporciu medzi priestorom, ktorý majú k dispozícií autá a ktorý majú k dispozícií ostatní. Ak sa chceme po našich uliciach pohybovať bezpečne, tak nemôžeme jednoducho tolerovať autá parkujúce za stĺpmi, zábradliami, jazdiace po chodníkoch či cez zeleň. O tom sú akvitity Hliadky súvisiace s umiestňovaním kvetináčov či blokov na chodníkoch. Parkujme, ale správajme sa voči sebe zodpovedne.

Príklad nášho zásahu na hornom konci Kollarovho námestia. V takejto forme sa snažíme pristupovať k miestam, kde zaparkované autá nemajú čo hľadať a ešte ničia aj verejnú zeleň.

Druhá výčitka prišla od istého ružinovského miestneho poslanca, ktorý ma so Zelenou hliadkou obvinil, že voláme mestských policajtov na Tokajícku a sú tam preto “terorizovaní obyvatelia”. Nie nevolám. V prvom rade predpokladám, že tento nezmysel vznikol na základe mojej účasti na stretnutí so starostom z konca februára na spomínanej ulici. Stretli sme sa tam s dvoma známymi (ani jeden z nás nie je obyvateľom z Tokajíckej) a spolu so starostom Pekárom, náčelníkom miestnej stanice mestskej polície i projektantom z miestneho úradu sme diskutovali o situácií na ulici. Bolo nám vysvetlené, že situácia s parkovaním je zlá a že nelegálne parkovanie na chodníkoch sa pravdepodobne bude riešiť zjednosmernením ulice čím sa parkovanie zlegalizuje (minizápis zo stretnutia). Autá sa papučovať ani odťahovať nebudú. Tým sa situácia pre mňa uzavrela. Príde mi preto bizarné obviňovať a ohovárať niekoho konkrétneho, ohľadom situácie na ulici, kde bývajú stovky obyvateľov a ďalšie stovky tadiaľ denne prechádzajú. Ktokoľvek z nich môže byť nespokojný a volať políciu na zle zaparkované autá. Zároveň je absolútne bizarné považovať zákonný zásah zo strany mestskej polície (nie samozvaného obyvateľa) za “terorizovanie” obyvateľov.

Matúš Čupka

https://www.facebook.com/cupka2018

Teraz najčítanejšie

Matúš Čupka

Novomešťan a rodič naberajúci skúsenosti ako vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy v Mestskej časti Bratislava - Rača. Tu prezentované názory sa nemusia nutne zhodovať s oficiálnymi názormi môjho zamestnávateľa.