Denník N

Riešenie problému dlhodobo nezamestnaných je jednou z mojich hlavných priorít

V utorok sme v Rimavskej Sobote pokračovali v sérii programových mikrokonferencií. Na nich postupne predstavujeme naše vízie a riešenia pre Banskobystrický kraj. Hosťami mi boli pán Vladimír Ledecký zo Spišského Hrhova a Miloslav Kováč, odborník v oblasti roľníckeho sociálneho podnikania.

Najprv to najpodstatnejšie: aby po novembrových voľbách prišlo na župe k skutočnej zmene, je potrebné nielen vymeniť vedenie, ale mať aj dobrý plán, čo ďalej s krajom. V obci Muráň som už odprezentoval návrh distribučného systému pre lokálnych farmárov a remeselníkov, následne som vo Zvolene prišiel s predstavou zavedenia integrovaného dopravného systému v kraji.

Rimavskú Sobotu som pre mikrokonferenciu o riešení problému dlhodobej nezamestnanosti nevybral náhodou. Tento región dlhé roky sužuje nedostatok práce, celé generácie rodín tu žijú v chudobe a nevyhovujúcich podmienkach. Pre ľudí, ktorí sa tu narodili, je hľadanie práce mimoriadne náročná úloha. Hoci vo svojom podniku roky dávam príležitosť niekoľkým z nich, podstatne väčší priestor na riešenie dlhotrvajúcej nezamestnanosti vidím v kompetenciách samosprávy.

Príkladom dobrého prístupu k tejto téme je pre mňa obec Spišský Hrhov. Miestny pán starosta Ledecký dokázal prostredníctvom obecných podnikov a svojho podnikateľského ducha reálne nájsť prácu pre veľkú väčšinu obyvateľov obce. Povzbudzujúce boli aj jeho slová na našej utorňajšej tlačovej konferencii: „Kraju sa v iniciatíve medze nekladú. Je potrebné, aby to tu niekto koordinoval, aby to niekto sfunkčnil, a aby tu vznikla súdržnosť. Vo vašom kraji práve tá súdržnosť chýba. Tam kde je súdržnosť, tam je rozvoj, a kde je rozvoj, je prosperita,“ povedal pán starosta Ledecký a ja s ním veľmi rád súhlasím.

Potenciál v krajských sociálnych podnikoch

V minulosti sociálne podniky zlyhali okrem iného preto, lebo neponúkali produkt, ktorý by sa dokázal umiestniť na trhu. Ja však vidím priestor práve v sociálnom poľnohospodárstve a v umiestňovaní produktov cez náš regionálny distribučný systém (ten sme predstavili na tlačovej konferencii v Muráni).

V tomto bode nášho plánu vidím obrovskú príležitosť pre naše južné okresy, kde je naša najúrodnejšia pôda. Farmárske produkty sociálnych podnikov si vďaka regionálnemu distribučnému systému nájdu odbyt a zákazníkov. Vytvoríme tak skutočne funkčnú lokálnu ekonomiku so skvelým produktom. Prínosy sú obrovské a všestranné: 1. práca pre dlhodobo nezamestnaných, 2. kultivácia nášho vidieka a 3. kvalitné domáce potraviny pre nás všetkých. Stačí sa do toho po voľbách pustiť.

Mikropôžičky a svojpomocná výstavba domov pre sociálne najslabších občanov

Druhou stranou mince dlhodobej nezamestnanosti je sociálna situácia občanov, z ktorých mnohí nemajú nielen kde dôstojne bývať, ale často naozaj ani kde sa umyť. Aj preto je nie potrebné, ale doslova nevyhnutné riešiť problematiku vylúčených komunít. A riešiť ju naozaj, nielen o tom rečniť. Opäť pritom netreba vynachádzať koleso: napríklad v Košickom kraji funguje program ETP Slovensko. Ten koordinuje poskytovanie malých účelových mikropôžičiek na svojpomocnú výstavbu domov v spolupráci so starostami obcí.

Prečo to funguje?

Nikto nedostáva nič zadarmo – a práve preto tieto projekty fungujú. Ľudia pritom nenadobúdajú len nové bývanie, ale aj stavbárske zručnosti, ktoré im poskytujú ďalšie možnosti na uplatnenie.

Som hlboko presvedčený, že kraj sa má inšpirovať tam, kde veci fungujú, preberať takéto úspešné modely a v spolupráci so starostami ich uplatňovať aj u nás. Jedine a práve takto sa po rokoch planých rečí môže náš kraj začať meniť k lepšiemu.

Teraz najčítanejšie

Ján Lunter

Všetko, na čom mi v živote záleží, je spojené s naším krajom. Tu som sa narodil, tu sme vychovali našich 6 detí. Tu som, krok za krokom, poctivou a svedomitou prácou vybudoval úspešnú firmu. Deti mali možnosť spoznať svet, šťastlivo sa vrátili domov a ja som im odovzdal svoje dielo. Myslím, že by som si s pokojným svedomím mohol užívať dobrý pocit a chovať moje včely. Lenže ja sa nedokážem nečinne prizerať, kam sa veci u nás uberajú. Najprv sme tu mali štandardných politikov: boli však častejšie v Bratislave a Bruseli, než tu doma. Potom to nespokojní voliči skúsili inak, ale ukázalo sa, že sa vlastne nezmenilo nič. Tak ako predtým aj dnes mladí hromadne odchádzajú a hľadajú svoju budúcnosť inde. Chýba tu dobrý plán na zveľadenie nášho kraja a čo je horšie, ľudia už strácajú nádej, že by to raz šlo aj inak a lepšie. Rozhodol som sa kandidovať na župana, pretože to chcem zmeniť. Viem, čo všetko sa dá dosiahnuť poctivou a svedomitou prácou, viem, aké dôležité je, aby bola rodina pokope. Všetko, čo ma život naučil, a všetko, čo viem, ponúkam do služby vám, moji rodáci. Som hrdý na svoju rodinu, som hrdý na našu firmu - a chcem byť spoločne s vami a právom hrdý aj na náš kraj.