Denník N

Sulíkova sociopatická reforma

Odvodové koliesko diskriminuje rodičov bez strednej školy a zložitosťou už začína presahovať kapacitu svojho stvoriteľa.

Neustále sa dozvedáme aké množstvo problémov odvodový bonus údajne rieši. Už len čakám kedy príde článok o jeho pozitívnom vplyve na globálne otepľovanie. K vysvetleniu piatich metodických chýb vo výpočtoch dopadov na verejné financie však stále neprišlo. Sulík tak dáva do stávky čoraz viac zo svojej odbornej povesti. Je to hráč a pokiaľ sa nehrá o budúcnosť Slovenska, je to ešte celkom zábavné.

Vraj do mesiaca to už prerátajú. To je síce aktivita, ktorú si vymysleli sami, stačilo vysvetliť/priznať chyby na ktoré som upozorňoval, ale snáď sa dočkáme aj toho. Dovolím si podotknúť, že ešte 10. mája tvrdili, že prídu s výpočtami „čoskoro“. Čas a ako si dnes ukážeme aj solidarita sú v ich svete veľmi relatívne pojmy.

Dlho kolovala hypotéza, že koliesku okrem Sulíka nikto nerozumie, podpredsedníčka Kiššová ju potvrdila a najnovšie aj sám autor ukázal, že vlastnú reformu buď poriadne nepozná, alebo o nej zavádza.

„Ak teda žena nerobila, dostane približne dnešných 213 eur, ak ale mala predošlé príjmy, dostane výrazne viac. Toto celé samozrejme niečo stojí, no je to zahrnuté v celkových prepočtoch k Odvodovému bonusu.“ (R. Sulík)

Nie je pravda, že ak žena „nerobila“ dostane približne dnešných 213 eur. Ak napríklad nemá strednú školu, nedostane od odvodového kolieska materskú, či rodičovskú dávku vôbec. Dostane síce iné dávky, avšak v porovnaní so súčasným systémom výrazne menej. Súčasný systém má okrem rodičovského príspevku naprk. aj prídavok na dieťa 23,52 eur, ktorý odvodový bonus samozrejme tiež ruší.

Čísla sú nasledovné:

Sulík sa dušoval, že nechce podporovať pôrodnosť rómskej ženy čo v živote nepracovala. Nadbieha voličom hnedučkého, nič nové. Pravda je však taká, že pokiaľ žena nechce pracovať a má aspoň osobitnú dvojročnú školu (čo je stredná škola) v Sulíkovej reforme dostane viac peňazí ako dnes.

Neopovážte sa však narodiť matke bez strednej školy čo nepracovala! Odvodové koliesko takéto deti riadne preplieska. Ich matka dostane výrazne redukované dávky. Chceli by ste študovať, aby ste sa dostali zo začarovaného kruhu chudoby? Ha! Zrušíme sociálne štipendiá, príspevky na stravu aj školské pomôcky. Ďalšie dávky a parametre nechceme, čím jednoduchšie, tým lepšie, analógovú dobu si tu rozvracať nenecháme.

Náš systém už teraz zlyháva v integrovaní detí z chudobných rodín. Odvodový bonus má všetky predpoklady deti zo znevýhodneného prostredia úplne doraziť.

V poslednej dobe prichádzajú s návrhmi zoškrtať dávky rodičom bez strednej školy hlavne kotlebovci. Celkom otvorene píšu, čo tým sledujú:

„Preto sme v NR SR predložili novelu zákona o prídavku na deti, podľa ktorej by prídavky na ďalšie (budúce) deti mohli poberať len tie rodiny, v ktorých aspoň jeden z rodičov má ukončenú aspoň nejakú strednú školu – napríklad učňovku…. Vďaka tomuto návrhu zákona by výrazne poklesol počet budúcich poberateľov prídavkov na deti z asociálnych osád. “ (Milan Uhrík)

Sú trápni a nevedia prísť s niečím vlastným. Dávno predtým než to bolo cool, prišiel s konceptom diskriminovať rodičov podľa vzdelania inžinier Sulík.

Ak to náhodou ešte liberálky z SaS netušia, odvodový bonus je nielen reformou daní a odvodov, ale reformou celého sociálneho systému. V prípade rodičov bez strednej školy a detí, ktoré sa chcú vyhrabať z chudoby reformou mimoriadne sociopatickou.

Ak si už zvykli na Richardove reči o Rómoch, mám aj inú tému na zamyslenie, ktorá sa ich voličov priamo dotýka. Odvodový bonus ruší aj príspevok na starostlivosť o dieťa. Ten pomáhal matkám vrátiť sa rýchlejšie do práce. Noví dôchodcovia majú žiť zo zdaneného životného minima (123 eur v čistom) a z toho čo si sami nasporia. Pri takto rozdaných kartách, ako nám odvodové koliesko ovplyvní dôchodky budúcich matiek?

Teraz najčítanejšie

Marian Jánoš

Ako dobrovoľník sa snažím bojovať proti plytvaniu, korupcii, šarlatánom a hoaxom. Vyštudoval som všeobecné lekárstvo a finančný manažment. Pracujem ako manažér v súkromnom sektore.