Denník N

Majstri politického marketingu? Stačilo!

Nie som majster politického marketingu a zdá sa mi, že chváliť sa prácou, na ktorú ma ľudia zvolili a za ktorú dostávam plat, je trochu absurdné. „Slúžiť ľuďom“ má byť podľa mňa pre politika samozrejmosť, nie cnosť. Platiť si kampaň z verejných peňazí o tom, s kým som sa stretol, alebo že som si niekam sadol je už mimo moje pochopenie, ale to je dnes realita komunálnej politiky. Aj preto si myslím, že tu treba poriadne vyvetrať, priniesť nový impulz, nové nápady a chuť makať.

Napriek tomu dostávam neustále otázky, čo som robil doteraz. No, robil som to, na čo ma ľudia volia a čo odo mňa očakávajú. Chcem to dať na jedno miesto, nech mám toto kolo za sebou a môžem sa sústrediť na to, čo je momentálne podstatné – víziu toho, kam má náš kraj smerovať, čo sú jeho úlohy v 21. storočí a ako dosiahnuť, aby sa nám tu všetkým žilo lepšie – či v Bratislave, alebo aj v malej obci mimo aktuálneho záujmu kohokoľvek. Kraj totiž bude fungovať len vtedy, keď budú ľudia spokojní, keď obce nebudú vymierať a keď bude mať každý možnosť prežiť kvalitný a plnohodnotný život  od detí, až po seniorov, od Bratislavy až po Nový Svet.

Viac ako šesť rokov pôsobím v mestskom zastupiteľstve a aj v komisii dopravy a informačných systémov hlavného mesta. Práca poslancov je tímovou prácou a ak sa niečo podarí, tak je to výsledok všetkých, ktorí dobrú vec podporili.

Počas môjho pôsobenia na poste predsedu komisie dopravy sme zmodernizovali vozový park MHD, pribudlo 60 nových električiek, 120 trolejbusov100 autobusov. V súčasnosti prebieha nákup ďalších 90 nových autobusov a pripravuje sa nákup elektrobusov. Myslím si, že ľudia si zaslúžia, aby ich vozili nové, nízkopodlažné, klimatizované a čisté vozidlá.

Vybudoval sa nový Starý most a máme električkovú trať do Petržalky. Pripravuje sa druhá etapa, aby trať bola predĺžená až po Janíkov dvor. Trať prinesie skutočný efekt až po jej dokončení, keď bude môcť slúžiť celej Petržalke. Ľudia už nebudú musieť čakať v autách či autobusoch  na upchatých mostoch, ale budú môcť využiť električku, ktorá ich rýchlo prevezie na druhú stranu Dunaja.

Prebehla modernizácia električkovej trate v Dúbravke. V blízkej dobe sa chystá sa rekonštrukcia trate na Špitálskej a Karloveskej. Tiež sa pripravuje modernizácia trate na Vajnorskej a Ružinovskej. Okrem toho máme zrekonštruovanú trať na Hlavnú stanicu.

Rozšírili sme trolejbusové trate na Hroboňovej, Trenčianskej a Patrónke. Pripravujeme prepojenie Patrónky a Dlhých dielov trolejbusovou traťou cez Mlynskú dolinu.

Z eurofondov sa zmodernizovalo depo v Jurajovom dvore.

Postupne sa budujú cyklotrasy, ktoré síce často narážajú na majetkovoprávne vysporiadanie a nesúhlasy niektorých orgánov, ale každoročne sa snažíme vyčleniť viac peňazí na cyklodopravu. Zároveň chceme ešte v tomto roku spustiť systém mestských bicyklov – bikesharing.

Po mnohých rokoch sa konečne zaviedol integrovaný dopravný systém na území bratislavského kraja, ktorý však ešte čaká mnoho zmien, kým sa dostane do želaného stavu, ale postupne to ide. Tu môže práve župa prispieť najviac.

Začal sa proces zavedenia parkovacej politiky hlavného mesta, ktorý chceme dotiahnuť do úspešného konca, aby sa aj v Bratislave zaviedol v parkovaní poriadok.

Máme schválenú koncepciu MHD, ktorá jasne určuje ciele mesta v oblasti rozvoja električkových a trolejbusových tratí, modernizáciu a vybudovanie prestupných uzlov, požiadavky na technické vybavenie zastávok MHD a ich bezbariérovosť, ale aj veľmi dôležitú preferenciu MHD, ktorú už mesto začalo zavádzať  v niektorých križovatkách.

Urobili sme však aj drobné zmeny, ktoré prispievajú najmä ku kvalite verejnej hromadnej dopravy. Zaviedli sme označovanie nízkopodlažných vozidiel v grafikonoch, dvojlinkové vedenie električiek, či elektronické informačné tabule na zastávkach MHD.

Pôsobím aj ako zástupca starostu v malej mestskej časti Jarovce. Tu sa venujem najmä bezpečnosti na cestách a efektívnosti samosprávy. Počas môjho pôsobenia sa počet prechodov pre chodcov takmer strojnásobil. Zrekonštruovali sme až štvrtinu všetkých chodníkov a stále pokračujeme. Postavili sme parkovisko pri základnej škole, kde nebolo ani jedno parkovacie miesto. Máme jediný spoločný stavebný úrad v Bratislave, pretože sme sa spoločne s Rusovcami a Čunovom rozhodli fungovať efektívnejšie ako iné malé mestské časti.

Urobilo sa veľa a mohlo toho byť viac, keby sme nenarážali na odpor a neochotu. Aj preto kandidujem do výkonnej funkcie, aby ľudia s dobrými nápadmi dostali zelenú. Ja im ju dám.

Toto  sú veci, ktorým som sa venoval ostatné roky. Čo chcem robiť a presadiť ďalej zistíte na mojom webe a facebooku.

Viac o mojich aktivitách sa dozviete na facebook.com/uhler 2017.

Teraz najčítanejšie

Jozef Uhler

Žijem so svojou rodinou v okrajovej časti Bratislavy, v Jarovciach, ktoré ma fascinujú tým, že sú dedina aj mesto zároveň. Ľudia sa tu navzájom poznajú, na ulici vás bez problémov pozdraví človek, ktorého nepoznáte a hovorí sa tu štyrmi jazykmi. Nuž ako kedysi v Prešporku. Vyštudoval som informatiku na Matfyze, ktorý je na Slovensku jednou z najprestížnejších škôl a pre svoj život som si ako IT-čkár mohol vybrať ktorékoľvek iné mesto sveta. Mne sa však páčilo doma. Cítil som, že v Bratislave chcem žiť, pretože tento región spĺňa moje predstavy na pokojný a šťastný život. Chcem, aby každý, kto sa do bratislavského kraja prisťahoval, našiel v ňom svoj domov. Tiež chcem, aby ľudia, čo tu žijú od detstva, nehľadali svoju budúcnosť za hranicami. Toto je môj cieľ a dôvod prečo chcem byť županom a v júni 2016 som ohlásil svoj záujem kandidovať na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja.