Denník N

10 top kníh, ktoré ma najviac ovplyvnili

Ako povedal Jim Rohn: „Vďaka akademickému vzdelávaniu sa uživíte; vďaka sebavzdelávaniu zbohatnete.“ Dôležitosť sebavzdelávania by sa dala rozpísať do samostatného článku, ale faktom je, že nie všetci čitatelia sú vodcovské osobnosti, ale všetky vodcovské osobnosti sú čitatelia. Tu je 10 kníh, ktoré moje názory a postoje ovplyvnili najviac a veľmi mi pomohli pri rozvoji osobnosti.

  1. Napoleon Hill – Mysli a zbohatni

Je to snáď jedna z najkultovejších a najstarších kníh o úspechu. Nejde tu o žiadne plytké pozitívne myslenie, ale základným odkazom Napoleona Hilla je, že myšlienky dokážu vytvárať hmotnú realitu. Samozrejme len vtedy, ak sú podporené dostatočnou aktivitou. Pri rozhovoroch so stovkami velikánov, ako sú Thomas Edison, Henry Ford, John D. Rockefeller alebo Theodor Roosevelt, zistil, že všetci hovorili ako im k úspechu najviac dopomohlo isté nastavenie mysle.

  1. Dale Carnegie – Ako získavať priateľov a pôsobiť na ľudí

Toto je druhá z najkultovejších kníh, je to príručka medziľudských vzťahov. Na základe tejto knihy bol vytvorený tréning o efektívnej komunikácii, ktorým si prešlo vyše 8 miliónov ľudí. Nepoznám lepšiu knihu na komunikáciu, na vytváranie kvalitných vzťahov a na úprimné pochopenie druhej strany. Je to unikát, ktorý bol napísaný pred skoro 100 rokmi a rovnako platí aj dnes.

  1. Robert Kiyosaki – Bohatý otec , chudobný otec

Ľudia sú učení chodiť do školy, vyštudovať a nájsť si prácu v dobrej spoločnosti. Na opačnej strane nik na školách nehovorí o tom ako usilovne študovať a rozvíjať sa, aby som si mohol dobrú spoločnosť kúpiť alebo založiť. Pri čítaní tejto knihy som si uvedomil prečo chcem radšej podnikať ako sa zamestnať a akú obrovskú hodnotu vie do života priniesť finančná gramotnosť. Kiyosaki veľmi jednoducho opisuje základné princípy na ceste k finančnej slobode, rozoberá rozdiel medzi zamestnaním a podnikaním a čo všetko obnáša rola podnikateľa. Kniha sa stala vstupnou bránou do sveta podnikania pre milióny ľudí po celom svete, vrátane mňa.

  1. Robert Kiyosaki – Biznis 21. storočia

Istota zamestnania, závislosť na penzijnom systéme, štáte a výplate – to všetko patrí do éry priemyselného veku. My sa teraz nachádzame vo veku informácií a preto potrebujeme prijať nové myslenie. Biznisom 21. storočia je fenomén zvaný sieťový marketing. Model podnikania, kde človek môže rozbehnúť biznis s minimálnym, skoro žiadnym kapitálom. Nielen Kiyosaki, ale aj Bill Gates, Warren Buffett, Donald Trump , či Richard Branson sú veľkými podporovateľmi tohto modelu a tak isto ho zakomponovali do svojich firiem.

  1. Grant Cardone – Pravidlo 10X

Je etickou povinnosťou každého človeka smerovať k úspechu, k svojim cieľom a prosperovať a vytvárať tým prostredie, ktoré bude katalyzátorom šťastia, radosti a dobrého života pre svoju rodinu a okolie. Úspech je povinnosť, záväzok a zodpovednosť každého človeka. Grant hovorí, že keď cestu za prosperitou vzal takto seriózne, tak bol schopný vytvoriť 10X taký život o akom sníval a bol schopný vynakladať 10X viac snahy a aktivity ako bežní ľudia. Hovorí o dôležitosti úspechu nielen pre jednotlivca, ale ako úspech jednotlivcov blahodárne pôsobí na spoločnosť ako celok. Úspech jednotlivca vytvára možnosti a viac priestoru pre úspech iným. Problémom prečo ľudia nedosahujú svoje ciele nie je to, že sú nereálne alebo nedosiahnuteľné, ale to, že ľudia nevyvíjajú dostatok aktivity na to, aby ich dosiahli a spôsob akým Grant nazerá na túto problematiku dokáže v človeku vyburcovať energiu na to, aby okamžite konal.

  1. Grant Cardone – Be obsessed or be average

Kniha vyšla len v angličtine a dokonale úprimným spôsobom opisuje Grantov život a to, ako veľmi chcel uspieť a byť bohatý a ako veľmi ho za to jeho okolie odsudzovalo a hovorilo, že si má vystačiť s tým čo má. Sú to situácie a rozhovory, do ktorých sa dostáva väčšina ľudí so svojím okolím, pokiaľ majú predstavy a túžby po väčšom živote. Masívny úspech sa v živote dosahuje jeho posadnutosťou a zaviazaním sa, že navzdory čomukoľvek čo sa bude diať, bude človek stále smerovať k napĺňaniu svojej vízie. Je úplne v poriadku a zdravé, pokiaľ chce človek od života viac a nijako sa to nevylučuje s tým, že si dokáže vážiť to, čo aktuálne má. Práve takýto typ pozitívnej posadnutosti posúva ľudskú civilizáciu dopredu a ľudia s takouto mentalitou dokážu vytvárať hodnoty, z ktorých ťaží celá spoločnosť.

  1. Brian Tracy – Žiadne výhovorky!

„Sebadisciplína je schopnosť urobiť to, čo treba urobiť, vtedy, keď to treba urobiť, či už sa na to cítite, alebo nie.“ Väčšina ľudí robí len to, čo im je príjemné a pohodlné, nie však to, čo je nevyhnutné.  Ak hľadáte knihu, ktorá vám pomôže zdisciplinovať sa a odstrániť prokrastináciu, tak Brian Tracy vytvoril veľmi podrobnú a aplikovateľnú príručku. Existuje priamo úmerný vzťah medzi sebadisciplínou a sebaúctou – čím viac sa viete zdisciplinovať, tým viac si vážite sami seba.

  1. Brian Tracy – Jak mnohem lépe prodávat

Obchod je úplne všade a nikto sa mu nedokáže vyhnúť a je to taktiež najlepšia cesta k sebarozvoju. Táto kniha sa nazýva bibliou predaja a veľmi podrobným spôsobom opisuje ako učenie sa umeniu predaja rozvíja rôzne stránky našej osobnosti. V predaji je najviac psychológie zo všetkých odvetví, preto keď vidíte úspešných obchodníkov, tak sú stále dobre naladení, usmiati, príjemní a sú veľmi atraktívni pre ľudí. Stať sa dobrým obchodníkom znamená stať sa majstrom na medziľudské vzťahy.

  1. Stephen Covey – 7 návykov vysokoefektívnych ľudí

Kniha 7 návykov sa zakladá na prístupe zvnútra von“, ktorý je založený na princípoch a charaktere človeka a vedie k osobnej efektivite a efektivite medziľudských vzťahov. Prístup zvnútra von znamená začať v prvom rade od seba, oveľa zásadnejšie sa začať zaoberať najvnútornejšími zložkami vlastného ja. Prístup zvnútra von hovorí, že osobné víťazstvá predchádzajú tie verejné, že dodržiavanie sľubov daných sebe samému predchádza sľuby dané druhým a snažiť zlepšiť vzťahy s druhými bez toho, aby sme najprv zlepšili seba, je neúčinné. Tento Coveyho prístup zaznamenal fenomenálne úspechy a až do svojej smrti neustále školil a vzdelával ľudí a firmy po celom svete o tom, aké návyky a princípy vedú človeka ku šťastiu a prosperite. Jeho organizácia FranklinCovey funguje celosvetovo dodnes a neustále vzdeláva obrovské množstvo účastníkov.

  1. Stephen Covey – Najdôležitejšie veci ako prvé

Pre mňa je to jednoznačne najpremyslenejšia a najpodrobnejšia kniha o time managemente aká kedy bola napísaná. Covey opisuje do neuveriteľnej hĺbky spôsoby, akými si usporiadať svoj čas tak, aby sme nežili v strese a aby sme tie najdôležitejšie veci neustále stihli urobiť a urobili ich radi. Pomáha nám objaviť, ktoré veci sú pre nás len naliehavé, ale nie skutočne dôležité a ktoré veci síce nie sú naliehavé, ale razantným spôsobom ovplyvnia náš život a sú pre náš rozvoj kľúčové.

Teraz najčítanejšie

Miloš Jaseňák

Podnikateľ, sieťový marketér, vizionár, ktorý vidí najväčší priestor na zlepšenie vo finančnom sektore a finančných službách. Verím v hodnotné podnikanie založené na morálke a pevných hodnotách a vnímam, že v tejto oblasti je veľký priestor na realizáciu. Dennodenne zvádzam so svojim tímom boj voči nepoctivým finančníkom a poradcom, aby ľudia neboli zavádzaní, aby rozumeli malým písmenkám na zmluve a aby nesporili cez životné poistenia - jedno z najväčších klamstiev v tomto sektore. Výstupom mojej práce je na jednej strane uvedomelý a spokojný klient s profesionálne nastaveným na mieru ušitým finančným portfóliom a na strane druhej profesionálne vybudovaný tím samostatných podnikateľov pripravených slúžiť ľuďom po celom Slovensku, časom aj za hranicami našej republiky.