Denník N

Teraz už môžem

Konečne boli zrušené Mečiarove amnestie a konečne tak môžem prezradiť to, čo mi napadlo už dávno – Mečiarova amnestia (55/1998 Z.z.) v článkoch V a VI teoreticky zabraňovala vyšetreniu akéhokoľvek trestného činu.

Pre istotu si zopakujme znenie týchto článkov amnestie:

Čl. V

Nariaďujem, aby sa nezačínalo, a ak sa začalo, aby sa zastavilo trestné stíhanie za trestné činy spáchané v súvislosti s prípravou a vykonaním referenda z 23. mája a 24. mája 1997.

Čl. VI

Nariaďujem, aby sa nezačínalo, a ak sa začalo, aby sa zastavilo trestné stíhanie za trestné činy spáchané v súvislosti s oznámením o zavlečení Michala Kováča mladšieho do cudziny.

Chytili vás ako kradnete v obchode? Možno by stačilo, keby ste policajtom povedali, že ste to urobili v súvislosti s prípravou a vykonaním referenda z 23. mája a 24. mája 1997, alebo v súvislosti s oznámením o zavlečení Michala Kováča mladšieho do cudziny. Akokoľvek nepravdepodobne to znie, policajti by nemali začínať a ak už začali, mali by zastaviť trestné stíhanie.

Samozrejme, že každý príčetný policajt by sa vás hneď opýtal, či ten súvis môžete nejako dokázať. Lenže už samotná táto jeho otázka je vlastne vyšetrovacím úkonom a teda pokračovaním trestného stíhania. Správne by vás mal okamžite prepustiť a len tak medzi rečou poprosiť, aby ste sa o tom triku s amnestiou veľmi nechválili kamarátom pri pive, lebo potom to bude skúšať každý.

Ja viem, že v praxi by to bolo inak. Ak náhodou nie ste „náš človek“, poklopkali by si policajti na čelo a ďalej pokračovali v práci – v trestnom stíhaní. A potom by sa samozrejme ukázalo, že váš čin nemal nič spoločné ani so zavlečením, ani so zmareným referendom, ale že ste si tú fľašku strčili pod kabát v naivnej viere, že vás nik nevidí.

Ale keby ste to nevzdali hneď na začiatku a hnali ďalej a ďalej až na Najvyšší súd, možno by váš prípad dostal na stôl Štefan Harabín. A keby ten mal práve chuť robiť naschvály predsedníčke Najvyššieho súdu, alebo len tak z plezíru všetkým dokázať, aký on je pán, hádam by vás z toho aj vysekal s odôvodnením, že trestné stíhanie bolo vedené nezákonným spôsobom.

Našťastie to všetko je už minulosť, amnestie sú zrušené a nedajú sa zneužiť ani takýmto pitoreskným spôsobom. Horšie je, že v slovenskom právnom systéme je stále veľa možností ako sa dopracovať k uzneseniu „skutok sa nestal“. Prirodzene len ak ste „náš človek“.

Teraz najčítanejšie

Peter Kupčík

Snažím sa na známe veci a fakty pozerať trochu inak. Nemusíte veriť tomu, čo píšem. Stačí keď o tom budete rozmýšľať.