Denník N

Ministerstvo nevie, kto nariadil prvákom záväzné tvary písmen

[Blog je aktualizovaný 14.6.] Ministerstvo školstva tvrdí, že nevie, kto rozhodol o záväzných tvaroch písmen pre prvákov. Nevie, prečo to ten neznámy urobil a ani čo pri svojom rozhodovaní zobral do úvahy. Nevie ani to, odkiaľ sa tie tvary vzali a či vôbec má licenciu na ich použitie. Je možné, že to má naozaj všetko na svedomí Šípková Ruženka?

Ministerstvo školstva nariadilo všetkým prvákom písať rovnako. Urobilo to formou dodatku k Štátnemu vzdelávaciemu programu (ŠVP). S trochou nadsádzky som napísal, že to snáď musí mať na rováši Šípková Ruženka. Čoskoro mi však začalo dochádzať, že to nie je len taký žartík a že sa to dotkne množstva detí. A keďže nás to trápilo viacerých, vznikol petičný výbor a následne Petícia za slobodu v písaní. (Podpisy stále zbierame.)

Keďže ministerstvo ani na svojej stránke, a ani v komunikácii s médiami neuviedlo dôvody prijatia tejto zmeny, rozhodol som sa ako občan požiadať ministerstvo o niekoľko základných informácií:

 1. Kto podal návrh alebo podnet na úpravu ŠVP?
 2. Kedy bol návrh alebo podnet podľa bodu 1. predložený?
 3. Aké výskumy alebo odborné stanoviská boli pri rozhodovaní zohľadnené?
 4. Ak prebehlo vnútrorezortné pripomienkové konanie, žiadam sprístupniť tabuľku s obsahom jednotlivých pripomienok a ich vyhodnotením.
 5. Kto a kedy sa k návrhu vyjadril pred jeho prijatím mimo vnútrorezortného pripomienkového konania?
 6. Kto vo veci rozhodol?
 7. Kto je autorom prílohy č.1 – vzor písma a ako sú vyriešené autorské a licenčné práva k tomuto vzoru?

Dodatok k ŠVP je predsa riadne označený spisovou značkou – toto všetko by v spise malo byť a spis by mal byť archivovaný. Dnes som si na pošte vyzdvihol odpoveď. Informácie mi neposkytnú, lebo ich nemajú k dispozícii.

Skúsme im chvíľu veriť. Mohli konať bez podnetu, mohli konať bez zohľadnenia odborných stanovísk či výskumov, mohli vynechať pripomienkové konanie, mohli si tvary písmen sami napísať – ale predsa musia vedieť, kto je pod schvaľovacím rozhodnutím o dodatku podpísaný! Ibažeby naozaj za všetko mohla Šípková Ruženka…

A teraz zase vážne. Je možné s vážnou tvárou takto obabrať zákonné právo občana na informácie? Boja sa niečoho? Alebo je to čistá arogancia? Alebo čo sa to tu vlastne deje?

 

Aktualizácia 14.6. 

Vo štvrtok 8.6. (ešte v zákonnej lehote) som dostal odpoveď z ministerstva. Neviem, či odpovedali jasne a priamo aspoň na jednu otázku – ale textu bolo dosť.

 1. Na otázku kto dal podnet priamo neodpovedali, ale na otázku kedy ho dostali odpovedali, že inšpekcia dala podnet v marci.
 2. Na otázku o aké odborné stanoviská alebo výskumy sa opierali odpovedali, že žiadne výskumy sa v poslednom čase nerobili.
 3. Pripomienkové konanie nebolo, lebo netreba. (To som si aj myslel a majú pravdu – to bola kontrolná otázka.)
 4. Na otázku, kto rozhodol, odpovedali, že minister podpísal. Mne taká odpoveď stačí. Neviem síce, kto rozhodol, ale viem, kto podpisom prevzal zodpovednosť. Teraz je na ňom, aby vyvodil dôsledky, ak bol uvedený do omylu.
 5. Na otázku, odkiaľ je to písmo, som dostal odpoveď, že z koncepcie ministerstva a poslal ho Štátny pedagogický ústav. Koncepcia je tu s malým „k“ – takže presný názov dokumentu neviem.
 6. No a nechýba ani nepravdivá báchorka, že vlastne sa nič nemení. Hoci na to som sa nepýtal.

Tak som obratom poslal novú infožiadosť:

 1. Zopakoval som a jednoznačnejšie formuloval, že si prosím jasné označenie subjektu, ktorý dal podnet. Ak ho dal písomne, prosím si kópiu.
 2. Ak neboli robené výskumy v poslednej dobe, chcem vedieť, či sa opierali o nejaké staršie výskumy. A či brali do úvahy závery z (výskumne ladeného) experimentálneho overovania šlabikára s písmom Comenia Script, kde sa toto písmo označuje ako prínosné pre učenie sa detí.
 3. Chcem vedieť, ako sa presne volá koncepcia ministerstva, z ktorej zobrali tvary písma. A kde ju nájdem, prípadne nech mi pošlú sken.

Po doručení odpovede dám vedieť čo som sa dozvedel.

Teraz najčítanejšie