Denník N

7 návykov

V článku opisujem 7 návykov skutočne efektívnych ľudí, ktoré definoval Stephen Covey. Mne do života priniesli nesmierny prospech, tak sa chcem podeliť aj s vami ostatnými.

Dosiahnutie úspechu v živote v akejkoľvek oblasti nie je otázkou náhody alebo šťastia. Je to otázkou vedomej činnosti, pri ktorej si človek utvára určité návyky a princípy, podľa ktorých žije a koná. Veľmi sa mi páči citát : „Návyky sú ako lano. Každý deň doň vpletieme jeden prameň a čoskoro ho nebude možné pretrhnúť.“ Stephen Covey je autor, ktorý definoval 7 návykov skutočne efektívnych ľudí a ja sám som ich pred vyše rokom implementoval do svojho života a priniesli mi výsledky ako na osobnej, tak aj na spoločenskej úrovni.

  1. NÁVYK : BUĎTE PROAKTÍVNI

Nič tento návyk nedemonštruje lepšie, ako príbeh známeho psychológa, ktorý bol väznený v koncentračných táboroch smrti, Viktora Frankla. V jeden deň ležal nahý, osamotený a zlomený v malej miestnosti, s vedomím toho, že mu nacisti zabili manželku, rodičov aj brata. Nacisti mu vzali slobodu a uväznili ho, vzali mu jeho blízkych, mohli si robiť čo chceli s jeho telom a mohli ovládať jeho okolie. Jedno mu však vziať nemohli,  a to je to, čo neskôr definoval ako poslednou slobodou človeka. V hrozných útrapách a tyraniách zistil, že jeho základná identita bola nedotknutá, on sám sa mohol rozhodnúť, ako ho to celé dianie ovplyvní. Začal sa na celú situáciu prizerať z pohľadu pozorovateľa a začal si sám seba predstavovať v úplne inej situácii – ako prežil a začal učiť svojich žiakov. Zárodok tejto predstavy rástol, rástol, až napokon v sebe objavil pocit slobody. Vieme, že podnet vyvoláva reakciu, ale Frankl sa dostal ešte ďalej a zistil, že medzi podnetom a reakciou existuje priestor na slobodnú voľbu. Každý človek si môže vybrať, ako ho podnet ovplyvní. Pocit vnútornej slobody bez ohľadu na situáciu , v ktorej sa nachádzal, mu pomohol prežiť a začal učiť svojich žiakov ako si predstavoval a stal sa jedným z najznámejších psychológov a predstaviteľov logoterapie. Proaktivita znamená, že sme ako ľudské bytosti zodpovední za náš život. Naše správanie závisí od našich rozhodnutí, nie od východiskových podmienok.

  1. NÁVYK: ZAČNITE S MYŠLIENKOU NA KONIEC

Začať s myšlienkou na koniec znamená začať s jasnou predstavou životného cieľa. Znamená to jasne si uvedomovať kam smerujeme. Koniec koncov aj vytvoriť úspešný podnik často závisí od toho, ako veľmi už na samotnom začiatku myslíme na konečný cieľ. Ľudia nedokážu žiť v prostredí zmien, pokiaľ vo svojom vnútri nemajú nemenný základ. Kľúčom k schopnosti realizovať zmeny je pevné presvedčenie o tom kto sme, čo chceme a aké sú naše hodnoty.

  1. NÁVYK: TO NAJDÔLEŽITEJŠIE DÁVAJTE NA PRVÉ MIESTO

Úspešní ľudia zvyknú robiť veci, ktoré neúspešní ľudia robiť nechcú. Pritom to neznamená, že úspešní ľudia robia tieto veci radi. Iba dokážu túto svoju nechuť podriadiť svojmu vyššiemu cieľu. Častou chybou, ktorú ľudia robia je to, že sú v začarovanom kruhu vykonávania len naliehavých vecí a neostáva im čas na veci síce nenaliehavé, ale najdôležitejšie. To, čo nás posúva k prosperite a čo z dlhodobého hľadiska určuje kvalitu nášho života, je práve vykonávanie dôležitých, kľúčových vecí ako napríklad písanie si cieľov, sebavzdelávanie, aktívny oddych, vytváranie nových vzťahov a ďalšie, ktoré ľudia často zanedbávajú a odsúvajú kvôli momentálne naliehavejším záležitostiam.

  1. NÁVYK: ROZMÝŠĽAJTE SPÔSOBOM VÝHRA/VÝHRA

 Výhra/výhra je takým nastavením mysle a srdca, keď človek vo všetkých vzájomných vzťahoch s druhými neustále hľadá obojstranný prospech. Z pohľadu prístupu výhra/výhra vnímame život ako priestor pre spoluprácu, nie arénu pre vzájomné súperenie. Základom takéhoto premýšľania sú 3 charakterové rysy – integrita (žiť život v súlade so svojimi hodnotami), zrelosť (rovnováha medzi odvahou presadiť svoje záujmy a ohľadom na záujmy druhých) a mentalita hojnosti (mentalita toho, že všetkého je dostatok pre všetkých, jej výsledkom je zdieľanie prestíže, uznania , ziskov a spoločná radosť).

  1. NÁVYK: NAJPRV SA SNAŽTE POCHOPIŤ, AŽ POTOM BYŤ POCHOPENÍ

 Ak sa chce človek naučiť efektívne komunikovať a vytvárať kvalitné vzťahy a väzby, tak si nevystačí len s nejakými komunikačnými technikami a trikmi. Musí chcieť rozvinúť schopnosť empatického počúvania, a teda počúvania so zámerom pochopiť, nie počúvania so zámerom odpovedať. Celá veda medziľudských vzťahov a medziľudskej komunikácie spočíva v úprimnom záujme, nie v manipulácii ani v žiadnych umelých technikách.

  1. NÁVYK: VYTVÁRAJTE SYNERGIE

 Podstatou synergie je to, že sme si vedomí odlišností druhých ľudí a vážime si ich. Nachádzame potešenie v spoznávaní odlišnosti iných a zároveň, ak sa nevieme s druhou stranou na niečom dohodnúť, tak hľadáme tretie alternatívy. Nemyslím tým hľadanie kompromisu alebo strednej cesty, myslím tým nájdenie úplne novej cesty, ktorá uspokojí obe strany. Dá sa to dosiahnuť len vtedy, ak akceptujeme skutočnosť, že druhí ľudia môžu mať na veci iný pohľad ako my. Prvé 3 návyky vytvárajú istotu a silu pre uplatňovanie ďalších troch návykov, pretože osobné víťazstva predchádzajú tie verejné. Najprv treba začať od seba, od svojho vnútra a potom sa zmení aj náš spoločenský život a naše vzťahy.

  1. NÁVYK: OSTRITE PÍLU

 Návyk 7 rozvíja a chráni naše najväčšie aktívum, ktorým disponujeme – nás samých. Analogicky povedané, návyk 7 hovorí, že ak chceme rezať drevo s pílkou a budeme sa sústrediť celý čas len na rezanie, pílka sa postupne otupí a nám to pôjde veľmi pomaly a náročne. Ak si nájdeme čas a pílku naostríme, dokážeme omnoho rýchlejšie a jednoduchšie spíliť to drevo. Je veľmi dôležité vytrvalo a disciplinovane pracovať a je rovnako dôležité nájsť si v týždni jeden deň na aktívny oddych, na obnovu.

Teraz najčítanejšie

Miloš Jaseňák

Podnikateľ, sieťový marketér, vizionár, ktorý vidí najväčší priestor na zlepšenie vo finančnom sektore a finančných službách. Verím v hodnotné podnikanie založené na morálke a pevných hodnotách a vnímam, že v tejto oblasti je veľký priestor na realizáciu. Dennodenne zvádzam so svojim tímom boj voči nepoctivým finančníkom a poradcom, aby ľudia neboli zavádzaní, aby rozumeli malým písmenkám na zmluve a aby nesporili cez životné poistenia - jedno z najväčších klamstiev v tomto sektore. Výstupom mojej práce je na jednej strane uvedomelý a spokojný klient s profesionálne nastaveným na mieru ušitým finančným portfóliom a na strane druhej profesionálne vybudovaný tím samostatných podnikateľov pripravených slúžiť ľuďom po celom Slovensku, časom aj za hranicami našej republiky.