Denník N

Lidice a príbeh jedného dedinského farára

10. júna 2017 si pripomíname 75. výročie vyhladenia českej dedinky Lidice nacistami. Okrem silného príbehu celej tejto udalosti do popredia vystupujú aj individuálne príbehy – a jedným z nich je aj príbeh farára Josefa Štemberku.

Vypálenie Lidíc a ich zrovnanie so zemou bolo nacistickou pomstou za úspešný atentát na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha v rámci operácie Anthropoid, ktorý spoločne spáchali Jozef Gabčík (Slovák) a Jan Kubiš (Čech). Prezident Andrej Kiska len nedávno 26. mája 2017 posmrtne povýšil Jozefa Gabčíka na generálmajora. Oveľa menej je však známy iný príbeh, ktorý nám dnes v našej starokatolíckej tradícii pripomína cirkevný kalendár.

Je ním príbeh dedinského farára Josefa Štemberku, ktorý v Lidiciach slúžil celkom 33 rokov. Vo svojich 73 rokoch sa práve v roku 1942 chystal odísť do zaslúženého dôchodku a odsťahovať sa, no jeho nástupca ho kvôli komplikáciám poprosil, či by nemohol zostať v obci slúžiť ešte tri dni. Čo sú to tri dni? Povieme si. No jedným z týchto dní bol aj osudný 10. jún 1942.

Štemberka bol 9. júna v Kladne, kde skladal skúšky z nemčiny. Keď sa vrátil, hneď v noci z 9. na 10. júna nacistickí vojaci obkľúčili Lidice, vyviedli všetkých obyvateľov von z domov a oddelili ženy a deti od mužov. Farár Štemberka sa po celý čas staral o všetkých svojich veriacich a pomáhal im zvládnuť bezvýchodiskovú situáciu, v ktorej sa ocitli. Podľa niektorých svedectiev mu mali vojaci ponúknuť milosť, no on to odmietol. Až do poslednej chvíle zostal s tými, ktorí mu boli zverení.

Svedectvo jeho života nám pripomína aj modlitba, ktorá pripadá na dnešný deň (tzv. kolekta): Bože vernosti a odvahy, ty si stál pri svojom kňazovi Josefovi, aby zachoval vernosť svojim bratom a sestrám v dobrom aj v zlom a ako verný pastier položil svoj život vedľa tých, ktorým slúžil. Daj, nech ani nám nikdy nechýba solidarita s obeťami násilia a zlovôle, ani schopnosť niesť kríže spolu so svojimi blížnymi. Prosíme o to skrze tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána a brata, ktorý s tebou a s Duchom svätým žije uprostred nás teraz i na veky. Amen.

Dnešný deň je pre nás spomienkou na všetky nevinné obete totalitárnych režimov, ale aj na všetkých tých, ktorí sa týmto násilnostiam dokázali postaviť tvárou v tvár. Koľkí z nás by dnes boli schopní urobiť to, čo Gabčík s Kubišom či Josef Štemberka z Lidíc?

 

Páčil sa vám tento text? Sledujte aj našu komunitu Starokatolíci v Bratislave na Facebooku a web www.starokatolici.eu.

Teraz najčítanejšie

Martin Kováč

Manžel, otec, teológ a kňaz Starokatolíckej cirkvi v ČR s poverením pre službu na Slovensku, doktorand na ETF UK v Prahe a člen Spoločnosti pre otvorené kresťanstvo 21. storočia (ok21). Venujem sa najmä novozákonnej teológii, dejinám raného judaizmu vo vzťahu k rodiacemu sa „kresťanstvu“, vybraným témam z ekumenickej teológie, ako aj hľadaniu stvárnenia kresťanstva v 21. storočí. Od roku 2014 som šťastne ženatý a máme jedno dieťa. Patrím tiež medzi zakladajúcich členov Progresívneho Slovenska.