Denník N

Priebežne financované starobné dôchodky (Pay as you go), vznik a účel

Štátny dôchodok, u nás známy ako I. pilier, zaviedol po prvý raz pruský kancelár Otto von Bismarck v roku 1889. Systém podobný Bismarckovmu sa postupne rozšíril do celého vyspelého sveta a dnes ho vo väčšej či menšej miere využíva celá Európa.

Napriek tomu, že Bismarckov model sa stal predobrazom dnešných štátnych penzijných systémov, ich podobnosť je nulová. V Bismarckovom systéme bol dôchodkový vek 70 rokov, pričom priemerná doba života bola v tom čase 46 rokov. Ak ste patrili medzi tých šťastných a dožili ste sa požehnaného veku 70 rokov, podľa úmrtnostných tabuliek ste sa zo štátneho dôchodku tešili v priemere 5-6 rokov. Dnes je na Slovensku priemerná dĺžka života 76 rokov a všeobecný dôchodkový vek 62 rokov. Keby dnešné dôchodkové systémy mali mať podobné parametre ako Bismarckov systém, dôchodkový vek by sa pohyboval okolo 85 rokov.(1) Ak je účelom dôchodku v jeho ideálnom stave „umožniť dôstojné prežitie jesene života“, je nepochybné, že Bismarckov systém mal úplne iný účel.

Systém I. piliera je dnes systémom, v ktorom ekonomicky aktívni obyvatelia, zamestnávatelia a štát odvádzajú platby do verejného penzijného fondu, ktorý na Slovensku spravuje Sociálna poisťovňa. Tá súčasne rozdeľuje odvedené platby medzi dôchodcov, dochádza teda k presunu peňazí medzi generáciami.(2) Neakumulujú sa žiadne rezervy, to čo Sociálna poisťovňa vyberie ihneď prerozdeľuje medzi súčasných dôchodcov. Preto hovoríme o „priebežne“ financovaných dôchodkoch (pay as you go). Systém I. piliera je systémom, v ktorom Vám štát sľubuje, že v budúcnosti vyberie dosť peňazí aby mohol dôchodok vyplatiť aj Vám. V akej výške, to už bude závisieť od vôle zákonodarcov v čase keď pôjdete do dôchodku.

Tento blog je súčasťou série o druhom pilieri, ktorej zámer a obsah nájdete v tomto blogu.

(1) spracované podľa: KOHOUT, Pavel (2004): Velký průběžný důchodový omyl, http://finweb.ihned.cz/c1-14663050-pavel-kohout-velky-prubezny-duchodovy-omyl, dňa 3.4.2011

(2) GOLIAŠ, Peter (2004): Dôchodková reforma na Slovensku: Argumenty pre a proti. Bratislava: INEKO, dostupné: web.sulik.sk/files/12/file_6_1.pdf, dňa 3.4.2011

Teraz najčítanejšie

Peter Cmorej

Venujem sa najmä finančnej oblasti, dôchodkom, daniam a odvodom. Člen strany SaS a komunálny poslanec v Bratislave. A ešte sem tam vyvíjam softvér, radím s investíciami, či chránim spotrebiteľov ;) Viac na mojom LinkedIn.