Denník N

Ako riaditeľ SRo v r. 2000 údajne zabránil vysielaniu „Sobotných dialógov“ na tému nebankových subjektov.

Z médií som sa dozvedel, že v utorok 20. 6. 2017 sa má konať  voľba riaditeľa RTVS. Myslím, že v tejto súvislosti by mali poslanci NRSR, ktorí budú riaditeľa RTVS voliť vedieť aj o mojom zážitku z r. 2000. V uvedenom roku som bol Riaditeľom odboru kapitálového trhu na MF SR. V tom čase prebiehali pod záštitou tohoto odboru MF SR viaceré projekty s podporou programu Phare na realizácií ktorých sa okrem pracovníkov odboru podieľali aj externí domáci a zahraniční experti v oblasti riadenia a správy finančných produktov kapitálového trhu. Nakoľko v tom čase už u nás pôsobilo viacero nebankových subjektov, ktorých masívna reklama už vtedy zahlcovala celý reklamný priestor rozhodli sme sa ako pracovná skupina, ktorú som z titulu svojej funkcie viedol jeden z takých projektov „preorientovať“ na verejnosť, aby pri „investovaní“ do týchto subjektov bola opatrná a boli jej prezentované informácie o možných rizikách takej investície. Výstupom z tohto projektu bola v spolupráci s Asociaciámi bánk, poisťovní, obchodníkov s cennými papiermi a investičných spoločností aj mediálna kampaň s názvom „Nehazardujte s úsporami“, ktorá mala tieto riziká komunikovať verejnosti. Kampaň zahŕňala inzerciu upozorňujúcu na riziká investovania do nebankových subjektov, rozhovory s osobnosťami na túto tému (jedným z nich bol aj rozhovor s vtedajšou min. financií B. Schmognerovou). V Slovenskom rozhlase sa nám v spolupráci s vtedajšou známou moderátorkou Radiožurnálu pani D.V. (zainteresovaní iste vedia o koho ide) podarilo zorganizovať besedu na ktorej sa zúčastnili aj niektorí predstavitelia nebankových subjektov. Za MF SR sa jej mal zúčastniť vtedajší štátny tajomník MF SR p. V. Vaškovič. Z dôvodu, že v čase jej konania mal už naplánovaný iný program, poslal na túto besedu mňa ako osobu zodpovednú za priebeh projektu. Presný dátum besedy si už nepamätám, ale konala sa  vo štvrtok, alebo piatok v čase priebehu OH 2000 v Sydney. Na besede som prítomným zástupcom nebankových subjektov zdôraznil, že občania, ktorí im zverili svoje často krát celoživotné úspory nemajú tieto prostriedky žiadnym spôsobom chránené a tieto „investície“ sú obrovským rizikom. Beseda trvala asi hodinu a pol a mala pomerne „živý“ priebeh. Prítomná moderátorka SRo bola s jej priebehom spokojná, pretože zjavne splnila svoj účel. Po jej skončení ma informovala, že bude odvysielaná hneď v sobotu v rámci relácie Sobotné dialógy. Sobotňajšieho obeda t.j. vysielacieho času tejto relácie som sa nemohol dočkať pretože v rozhlase som nikdy nevystupoval . Tiež som všetkým svojím blízkym povedal, aby v tom čase počúvali Slovenský rozhlas. Keď však prišiel čas sobotného obeda a moderátor ohlásil tému sobotných dialógov Aktuálne problémy nášho poľnohospodárstva, tak som zostal nemilo prekvapený. Hneď v pondelok som preto volal spomínanej redaktorke SRo a dotazoval som sa prečo sa beseda nevysielala. Táto mi s plačom oznámila, že aj ona je z toho smutná a že sa jej také niečo ešte v živote nestalo. Požiadala ma o osobné stretnutie na ktorom mi povedala, že hneď v noci po tom čo sa beseda konala jej zo Sydney volal riaditeľ rozhlasu a informoval ju resp. prikázal jej, aby sa táto beseda nevysielala. Pri tomto zdôvodňovaní sa mi stále ospravedlňovala, že sa jej to nikdy nestalo a pritom plakala. Beseda nebola podľa mojich vedomosti odvysielaná ani neskôr. Snáď nie je nutné uvádzať, kto bol vtedy riaditeľom rozhlasu. A tiež v danej situácií som doteraz nenašiel žiadny dôvod prečo by mi moderátorka nemala hovoriť pravdu. Rovnako ani ja nemám žiadny dôvod uvádzať nepravdivé skutočnosti.  Motívu konania p. riaditeľa ak by mi moderátorka hovorila pravdu som doteraz neporozumel. Tiež si lámem hlavu nad tým, ako sa riaditeľ rozhlasu ktorý sa mal v tom čase nachádzať na druhom konci sveta tak rýchlo dozvedel o konaní tejto besedy. Rozvíjať ďalej túto otázku ani nechcem, lebo by mi z toho prišlo asi veľmi zle. Ako som však uviedol dôvod neodvysielania besedy mi bol iba oznámený. Ja som nemal možnosť po ňom pátrať iným spôsobom. Nespochybniteľným faktom však je, že táto beseda sa v Slovenskom rozhlase konala, že ja som bol jedným z jej účastníkov a že sa v danú sobotu a ani do konca našej kampane neodvysielala. Týmto príspevkom samozrejme nechcem naznačiť to, že ak by sa táto beseda odvysielala, tak problém a následné udalosti okolo nebankových subjektov by sa neudiali. Na druhej strane však nemožno vylúčiť ani to, že by nemohla ovplyvniť správanie aspoň jedného občana, ktorý by do nich peniaze nevložil a tak ich zachránil. A ešte drobná perlička na záver. Jedným z právnych externých expertov tohto a aj iných projektov s ktorými sme na MF SR spolupracovali bola aj súčasná ministerka spravodlivosti L. Žitnanská, nominantka strany MOSt-HÍD.

Teraz najčítanejšie