Denník N

Slovensko musí byť šancou pre všetkých !

280 tisíc pracovných miest na Slovensku dnes tvorí automobilový priemysel. Potom sú to televízory či kotle. Každá kríza však so sebou prináša ako prvé útlm alebo dokonca zastavenie výroby aút. Je potrebné zmeniť víziu, už včera bolo neskoro, tak poďme do toho !

Potrebujeme zmeniť víziu, prejsť z darovania pozemkov a dotácií pre automobilový priemysel na podporu inovatívneho, zeleného a zdravého rodinného hospodárstva, na lokálnej úrovni. Zvyšovanie platov sa v trhovej ekonomike nerobí príkazmi z vlády. Je tu priestor na zlepšovanie podmienok pre malých a stredných podnikateľov, je tu priestor pre podporu inovácií, je tu priestor pre zelenšiu a zdravšiu, a hlavne lokálnejšiu ekonomiku s rodinným nádychom.

Jednoducho povedané, je tu priestor na to aby sme zmenili koncept, víziu našej krajiny, a podporovali viac sebestačnosti lokálnej ekonomiky a pomáhali tak ľuďom v rozhodovaní či ostať vo svojom rodnom kraji alebo sa sťahovať do Bratislavy či ďalej na západ.

Je dôležité aby si mladí mohli plniť svoje sny aj u nás na vidieku, či už založením rodiny, firmy, poľnohospodárstva, vnášať svoje idey, inovácie a nebyť odkázaný len na výrobné linky automobilového priemyslu či na odchod na západ.

Teraz najčítanejšie

Marek Korec

Vyštudoval som ekonómiu a Európske štúdiá na Univerzite Sorbonne v Paríži. Vždy ma zaujímala politika a dianie v Európe a vo svete.