Denník N

Dankoviny aneb Ako vybabrať s EÚ à la SNS

Ficov Jahnátek presadil v roku 2014 zákon, ktorý je podľa Európskej komisie v rozpore s právom EÚ. Dankova Matečná to chce vyriešiť tým, že si dupne nôžkou a do dôvodovej správy k návrhu novely zákona, ktorá rozpor s právom EÚ neodstraňuje, napíše, že sa to EÚ netýka.

Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v roku 2014 obmedzil slobodné nakladanie vlastníkov s pôdou. Ak chcete predať skoro čokoľvek zo svojho majetku, sami sa môžete rozhodnúť komu a kedy. Úplne slobodne a bez toho, aby vám do toho štát akokoľvek hovoril a zdržiaval vás pri tom. Ak predávate poľnohospodársku pôdu, musíte absolvovať zložitú administratívnu procedúru. Najprv ju ponúknuť poľnohospodárom v rovnakej obci, potom v susednej, nakoniec inému poľnohospodárovi a až potom môžete pôdu predať niekomu inému.

Jahnátkov zákon vs. Európska únia

Podmienkou je aj to, aby kupujúci mal trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky najmenej desať rokov a ďalšou aspoň 3-ročný výkon podnikania v poľnohospodárskej výrobe na strane záujemcu. K týmto dvom podmienkam a systému uprednostňovania záujemcov systémom „obec – susedná obec – inde“ má výhrady Európska komisia, ktorá už začala proti Slovensku konanie vo veci porušenia Zmluvy o fungovaní Európskej únie z dôvodu neprimeraného zásahu do voľného pohybu kapitálu a slobody usadiť sa.

Ministerka pôdohospodárstva Matečná (SNS) prišla preto ešte v decembri minulého roku s návrhom novely Jahnátkovho zákona. Z troch hlavných výhrad Komisie však bola ochotná ustúpiť iba v jednom bode – vypustiť zo zákona podmienku desaťročného pobytu alebo sídla na Slovensku. V ostatnom ustúpiť nechcela. Dokonca prišla s nápadom doplniť do zákona ďalší nezmysel – predkupné právo pre štát prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu.

Ústavné dankoviny

Medzirezortné pripomienkové konanie prebehlo, ale návrh zákona nepokračoval ďalej. Miesto toho poslanci SNS v parlamente najprv presadili novelu ústavy, ktorou do článku o vlastníckom práve zakomponovali potravinovú bezpečnosť. Zmena ústavy mala vytvoriť podmienky pre novelizáciu zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku podľa predstáv SNS.

Predstavitelia SNS sa tvárili, že tým ochránia zákon aj pred konaním zo strany Európskej komisie. Akosi im však uniklo, že zmenou ústavy možno odstrániť prípadný rozpor slovenského zákona so slovenskou ústavou, avšak zmena slovenskej ústavy nemá žiadny dopad na možný rozpor slovenského zákona s právom EÚ. Ak totiž existuje rozpor medzi A a B, rozpor možno odstrániť buď zmenou A alebo zmenou B. Zmena C na rozpore medzi A a B nič nezmení. Tváriť sa, že áno, je čistá dankovina.

Matečnej vylepešenia Jahnátka

Ministerka Matečná túto ústavnú dankovinu premietla do upraveného návrhu novely zákona, ktorý znova predložila do medzirezortného pripomienkového konania. K doterajším nezmyslom, administratívnym komplikáciám a zásahom do vlastníckych práv sa rozhodla pridať ďalšie.  Fyzická osoba nebude môcť vlastniť viac ako 3 hektáre poľnohospodárskej pôdy, samostatne hospodáriaci roľník viac ako 300 hektárov a právnická osoba viac ako 700 hektárov. A niektoré typy právnických osôb nebudú môcť kupovať poľnohospodársku pôdu vôbec. Až do vyčerpania celkovej výmery potrebnej na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti. Čo to je za čudo, určí ministerstvo vyhláškou.

Matečnej dankovina

Z vecí, ktoré sú podľa Komisie v rozpore s právom EÚ, má podľa Matečnej návrhu zo zákona vypadnúť iba tých už spomínaných 10 rokov. Ostatné výhrady Komisie Matečná „rieši“ tým, že sa v dôvodovej správe k návrhu zákona odvoláva na novelu ústavy a zároveň tam tvrdí, že poľnohospodárska pôda nemôže byť typickým tovarom, lebo je predpokladom produkcie potravín a predstavuje základný nástroj národného hospodárstva na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti:

„Potravinovú bezpečnosť možno definovať ako nezávislosť krajiny a nezávislosť účastníkom domáceho trhu v potravinárstve od iných krajín a od zahranično-obchodných vzťahov, resp. analogicky nezávislosť regiónu alebo inej územnej komunity, pokiaľ ide o schopnosť zásobovania vnútorného trhu alebo samozásobovania obyvateľstva prvotnými poľnohospodárskymi komoditami a potravinami. Potravinová bezpečnosť je v tomto zmysle prvkom zvrchovanosti štátu. Zvrchovanosť štátu ako objekt ochrany bezpečnosti štátu nie je predmetom úpravy práva Európskej únie.“

Geniálne. Napíšeme do dôvodovej správy, že poľnohospodárska pôda je vecou potravinovej bezpečnosti, a teda prvkom zvrchovanosti štátu a do tej veru Európsku úniu nič nie je. Čo myslíte, presvedčí táto argumentácia Európsku komisiu? Veď aj malé deti si občas zakryjú oči a uveria tomu, že to, čoho sa boja, v dôsledku toho zmizne. Možno to zaberie aj na Úniu.

Našu hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku môže podpísať najneskôr dnes (piatok 23.6.2017). Žiadame v nej odstrániť nezmyselné zásahy do vlastníckych práv a rozpory s právom EÚ. Všetky. Tie z roku 2014, z decembra minulého roku, aj tie najnovšie.

Hromadná pripomienka proti obmedzovaniu vlastníckych práv k pôde

Teraz najčítanejšie

Ondrej Dostál

Predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) a poslanec NR SR (klub SaS).