Denník N

Otvorený list MsZ Snina

Vážený pán primátor, vážení členovia mestského zastupiteľstva,

Dovoľte aby som vyjadril znepokojenie nad poslednými udalosťami v meste Snina ohľadom konania rockového festivalu „Rock pod Kameňom“. Podľa zverejnených informácií, člen zastupiteľstva Ing. Ján Čop kontaktoval exorcistu PhDr. Imricha Degra PhD. a vyžiadal si od neho stanovisko k tvorbe skupín Arch Enemy a Amorphis, pričom podobné stanovisko poskytli aj členovia miestnych cirkví.

Pán Degro je vzdelaný teológ a v tomto obore nechcem podrývať jeho autoritu, avšak nieje ani hudobným kritikom ani znalcom metalovej a rockovej kultúry. Predpokladám, že v tejto veci poskytol v dobrej viere svoj názor teológa. Ak by pán Degro uviedol, že sa bude jednať o „stretnutie ateistov a bezvercov“ bol by výrazne bližšie k pravde a jeho názor by som v tejto veci vôbec nekonfrontoval.

Znepokojenie však nevyvolávajú vyjadrenia cirkevných predstaviteľov. Majú na svoj názor plné právo. Vedľajším následkom je však „čaro nechceného“, pretože cirkev touto formou urobila lepšiu reklamu festivalu než by sa dalo bežnými prostriedkami. V neposlednom rade takého vyjadrenia oslabujú pozíciu cirkvi a vystavujú ju výsmechu verejnosti.

Moje znepokojenie vyvolávajú politické aktivity na ktoré sa náboženstvo v tejto veci zneužíva. Pojem „satanizmus“ je využívaný na vyvolanie nenávisti u veriacich občanov a stavia ich tak do nepriateľskej pozície voči organizátorom, účinkujúcim, návštevníkom festivalu, prípadne fanúšikov hudby. Dôvod prečo sa na vyvolávanie strachu a nenávisti využíva práve termín „satanizmus“ a nie „ateizmus“, je viera že takéto zlo vás môže ovplyvniť nielen v pozemskom ale aj v posmrtnom živote. S ateistami sa v nebi alebo pekle netreba trápiť.

Vyprosujem si, aby mňa alebo iných ľudí niekto účelovo spájal s náboženskou skupinou, ktorej nie som členom. Podobnú stratégiu využívajú ešte aj dodnes antisemiti, ktorí podsúvajú lož, že židia uctievajú Lucifera.

Mám však obavu, že udalosti ktorých som svedkom, môžu spĺňať skutkovú podstatu paragrafu 423 Trestného zákonníka, konkrétne „hanobenia na základe domnelej príslušnosti k náboženskej skupine“. Dôvodom tejto obavy je plánované zasadanie MsZ v Snine ktorého bodom má byť „dištancovanie sa od festivalu Rock Pod Kameňom“ z údajných náboženských dôvodov.

Linky:


http://www.snina.sk/obcan/samosprava/mestske-zastupitelstvo/materialy-na-rokovanie-msz/oznamenie-o-zasadnuti-mestskeho-zastupitelstva-400.html
Viz bod 57.

V prvom kroku predstavitelia cirkvi označili časť slovenských občanov (o. i. fanúšikov spomenutých kapiel) za „satanistov“, v druhom kroku chce poslanec mestského zastupiteľstva vyjadrenie, že sa mesto dištancuje od občanov vlastného štátu na základe domnelého náboženského presvedčenia. Festival sú v prvom rade ľudia. Postup pri ktorom sa najprv skupina ľudí dehumanizuje aby sa ospravedlnilo ich diskriminovanie, nepatrí do žiadnej demokratickej spoločnosti.

Tak ako duchovní správne poznamenali vo svojej výzve, neprislúcha im miešať sa do záležitostí mesta. Z toho istého dôvodu neprislúcha mestu miešať sa do záležitostí viery, bez ohľadu na to či sa jedná o kresťanov, ateistov, domnelých alebo dokonca skutočných satanistov. Občianske, náboženské a v tomto prípade hlavne kultúrne práva všetkých týchto skupín sú chránené rovnakou mierou a princípmi sekularizmu. Akékoľvek podobné kroky na pôde mestského zastupiteľstva by boli v rozpore s týmto princípom a ako bolo spomenuté skorej, mohli by viesť aj k trestnoprávnej zodpovednosti.

Moje osobné presvedčenie však je, že sa nejedná o záležitosť náboženstva, ale o záležitosť politického boja pred nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami. Rád by som upozornil členov mestského zastupiteľstva, že podobnú politiku kultúrnej diskriminácie presadzuje strana Mariána Kotlebu, ktorá v súčastnosti už celí vyšetrovaniu.

Pokiaľ na niektorom z nasledujúcich zasadaní MsZ v Snine dôjde k schváleniu, alebo predloženiu návrhu na dištancovanie sa od festivalu „Rock Pod Kameňom“ s jeho súčasnou dôvodovou správou, budem nútený podať podnet na prokuratúru z dôvodu podozrenia na porušenie paragrafu 423. Takýto krok totiž nemá iný cieľ ako znevážiť a očierniť skupinu občanov Slovenskej republiky a obmedziť ich slobodu na kultúrny prejav.

S pozdravom,

Miroslav Kocúr

Editácia: 17:28
Oprava linku.

Teraz najčítanejšie

Miroslav Kocur

Metalista. Mám rád thrash, death, industrial, grind... Ale hlavne mám rád tú slobodu ktorú to prináša. Považujem sa za mierumilovného človeka ale veľmi zle znášam nekonečný vesmír ľudskej hlúposti.