Denník N

Odvodový bonus bez Excelu

Bez výpočtov, iba o chybných princípoch.

Opakovane som sa od rôznych ľudí zo SaS dozvedel, že odvodový bonus nie je možné poraziť výpočtami a číslami, pretože najdôležitejšie sú na ňom jeho hlavné princípy. Menovite má ísť o spravodlivosť, efektívnosť a jednoduchosť.

Výzva prijatá. Princípy sú podľa môjho názoru vôbec najslabším článkom tejto reformy. Ponúkam argumenty proti téze o spravodlivosti a efektívnosti. O jednoduchosti sa dá tiež významne pochybovať.

Najslabší si pohoršia

Základná štátna dávka v OB neplní funkciu základného príjmu, pretože sa z nej nedá vyžiť (po zdanení 122,82 eur). Napriek tomu má byť jednou platbou nahradených vyše 80 zrušených sociálnych dávok. Táto filozofia stavia do znevýhodnenej pozície najmä občanov, ktorí boli poberateľmi viacerých dávok. Zoberme si príklad chudobnej siroty, ktorá chce študovať.  V našom sociálnom systéme má nárok na sirotský dôchodok a sociálne štipendium. V OB obe tieto dávky nahrádza jedna a to výrazne nižšia. Pohoršia si najmä tí, čo sa ocitli v kombinácii nepriaznivých životných situácii.

Načo je dobrý sociálny systém, v ktorom sa prerozdelí viac peňazí ako dnes a práve tí najslabší si pohoršia?  Nie je prvoradou úlohou sociálneho systému práve pomoc tým najslabším?

Jednoduchosť na úkor adresnosti

OB rieši zdravotne postihnutých fixnou dávkou na základe miery postihnutia. Tým sa snaží nahradiť viac ako desiatku rôznych sociálnych dávok, ktoré sú invalidom k dispozícii. Lenže je možné redukovať životnú situáciu iba na mieru postihnutia? Súčasný systém naprk. umožňuje prispieť invalidom na kúpu zdvíhacieho zariadenia, ktorým môžu prekonať rôzne architektonické bariéry. Okrem miery postihnutia tu hrajú rolu aj iné faktory, naprk. charakter bydliska. OB sa snaží byť jednoduchý a tak 10 schodov pred vchodom vôbec nerieši.

Pozitívna diskriminácia zdravotne postihnutých na trhu práce skončí

Rušia sa príspevky na zriadenie chránenej dielne a zamestnávanie zdravotne postihnutých.  Práca je však viac ako dávka, pomáha predsa začleniť sa do spoločnosti. V prípade objektívne znevýhodnených občanov je predsa ich pozitívna diskriminácia odôvodnená.

Oklieštená asignácia dane z príjmu

Odvodový bonus je doposiaľ najefektívnejším návrhom na likvidáciu tretieho sektora. 2% asignáciu chce zúžiť na charitu a zdravotné služby. Už nebudete môcť darovať dane škôlke, na šport, ani organizáciám snažiacim sa zefektívniť fungovanie verejnej správy. Môže byť fanúšik minimálneho štátu zároveň priaznivcom minimálneho tretieho sektora?

Zrušenie garančného poistenia

Bez náhrady sa ruší garančné poistenie, z ktorého sa vyplácali mzdy za platobne neschopných zamestnávateľov. Odôvodnenie je pozoruhodné, vraj nevyplatené mzdy prestali byť problém, pretože priemerný mesačný počet poberateľov je len niekoľko stoviek. Odhliadnuc od toho, že sme v období ekonomického rastu, rozumiem tomu správne, že problém, ktorý sa týka iba stoviek občanov mesačne možno zaokrúhliť na nulu?

Podkopávanie aktívnej politiky trhu práce

Ruší sa napríklad príspevok na rekvalifikáciu. Treba zdôrazniť, že Slovensko je v oblasti aktívnej politiky práce v porovnaní s inými vyspelými krajinami veľmi slabé a terajšia štruktúra pracovnej sily je riziková vzhľadom na postupujúcu robotizáciu.

Chýba podpora sociálnej mobility

Končia príspevky na školské pomôcky, stravovanie, sociálne štipendiá. Sme slabí v narušení začarovaného kruhu chudoby. Chceme byť ešte slabší?

Dobrovoľné nemocenské poistenie je veľké riziko

Zo základnej štátnej dávky sa nebude dať vyžiť. Ak sa pracujúci dobrovoľne nemocensky nepoistí a postihne ho závažné ochorenie, buď má úspory, alebo veľkú smolu.

Prvý pilier extrémne oklieštený, odpracované roky nehrajú rolu

Súčasný systém garantuje minimálny dôchodok v závislosti od odpracovaných rokov. V OB nehrajú odpracované roky vôbec rolu. Budúci pracujúci budú žiť na dôchodku zo základnej štátnej dávky (zdanené životné minimum, v OB III 122,82 eur) a z toho čo si sami našetria.

Zdanenie platieb z druhého piliera

Platby z druhého piliera budú zdanené nad výšku vkladu. Pracujúci si teda budú musieť nielen sami ušetriť na dôchodok, ešte k tomu im ho štát aj čiastočne zdaní.

Privatizácia ziskov, socializácia strát

Tých čo budú mať problém sa (dobrovoľne) poistiť komerčne na nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti poistí Sociálna poisťovňa za sadzby ako dnes.  Súkromné poisťovne získajú nové produkty a šancu zarobiť. Sociálnej poisťovni zostane ten najrizikovejší poistný kmeň, z ktorého je možné očakávať stratu. Hádajte kto ju zaplatí.

Diskriminácia rodičov bez strednej školy

Rodičia bez strednej školy, ktorí nepracovali, alebo pracovali menej ako 3 roky budú diskriminovaní vo výške materskej dávky oproti tým, čo majú aspoň stredoškolské vzdelanie. Kam mieria podobné návrhy úprimne priznávajú zelení mužíčkovia od Kotlebu.

Nižšie dôchodky viacnásobných matiek

V súčasnom systéme sa rátajú roky starostlivosti o dieťa pri výpočte dôchodku ako odpracované. V OB je aj vzhľadom na zrušenie príspevku na starostlivosť o dieťa (pomáhal rodičom sa vrátiť skôr do práce) pravdepodobné, že rozdiel medzi dôchodkami viacnásobných matiek a ostatných pracujúcich sa ešte zvýši v ich neprospech. Hlavnú úlohu totiž hrá iba jedna premenná, koľko si kto nasporí.

Ozaj jednoduchšie?

Úrazové poistenie bude prenesené na zamestnávateľa, z tohto titulu im pribudne ďalšia administratíva a zvýšia sa celkové náklady práce. Dôsledkom dobrovoľného nemocenského poistenia a poistenia v nezamestnanosti môže pribudnúť aj desiatka subjektov, ktoré budú tieto produkty poskytovať, samozrejme za rôznych podmienok na základe rizikovosti poistenca. Ak bude toto všetko riešiť zamestnávateľ, pribudne mu aj stovka nových parametrov (počet parametrov ako meradlo jednoduchosti používa najmä R. Sulík), ak to bude súkromná záležitosť zamestnancov, administratíva pribudne im. Treba pripomenúť, že od pracujúcich sa bude očakávať aj individuálne dôchodkové sporenie.

OB je eldorádo finančných sprostredkovateľov, kladúce vysoké nároky na finančnú gramotnosť všetkých pracujúcich.

Zmazanie rozdielu medzi odvodovým a daňovým zaťažením zamestnanca a živnostníka

Akoby sa zabudlo, že živnosť je formou podnikania, živnostník ručí svojím majetkom a živnostníci sú významným zamestnávateľom.

 

Richard Sulík pred študentami vyhlásil, že „je zbytočné zisťovať, aké má ktorý občan „bobenko“, takže všetkým treba dať nejaký základ“. Lepšiu charakteristiku tejto reformy a vôbec celého prístupu jej autora k dizajnu sociálneho systému som ešte nepočul. Jednoduchá reforma prináša veľa zložitých nezamýšľaných negatívnych dôsledkov. Náš sociálny systém nie je ideálny, ale tento druh revolúcie je ešte oveľa horší.

Nabudúce kompletný zoznam výpočtových chýb. Lebo medzičasom ich pribudlo.

Teraz najčítanejšie

Marian Jánoš

Ako dobrovoľník sa snažím bojovať proti plytvaniu, korupcii, šarlatánom a hoaxom. Vyštudoval som všeobecné lekárstvo a finančný manažment. Pracujem ako manažér v súkromnom sektore.