Denník N

Odvodový bonus – zásadná reforma odvodov

Náš dnešný odvodovo-sociálny systém je hyperkomplikovaný, nespravodlivý a s takmer najvyššími sadzbami odvodov na svete. Sociálnych dávok máme vyše 80 a pochybujem, že existuje, čo len jeden človek, ktorý by sa vo všetkých vyznal. Odvodový bonus zásadným a férovým spôsobom prináša zjednodušenie a výrazné zníženie odvodov.
Oceňujem množstvo energie, ktoré Marian Jánoš investoval do Odvodového bonusu. Pomáha nám to OB spraviť lepším. Jeho konkrétne pripomienky z nedeľného blogu (https://dennikn.sk/blog/odvodovy-bonus-bez-excelu/?ref=tit-box-top) som sem okopíroval (italic) a pod každú jednu uvádzam vysvetlenie (bold).
Okrem toho finišujeme s prepočtami, ktoré zverejníme v piatok na tlačovej besede.

 Najslabší si pohoršia

Základná štátna dávka v OB neplní funkciu základného príjmu, pretože sa z nej nedá vyžiť (po zdanení 122,82 eur). Napriek tomu má byť jednou platbou nahradených vyše 80 zrušených sociálnych dávok. Táto filozofia stavia do znevýhodnenej pozície najmä občanov, ktorí boli poberateľmi viacerých dávok. Zoberme si príklad chudobnej siroty, ktorá chce študovať.  V našom sociálnom systéme má nárok na sirotský dôchodok a sociálne štipendium. V OB obe tieto dávky nahrádza jedna a to výrazne nižšia. Pohoršia si najmä tí, čo sa ocitli v kombinácii nepriaznivých životných situácii.

Načo je dobrý sociálny systém, v ktorom sa prerozdelí viac peňazí ako dnes a práve tí najslabší si pohoršia?  Nie je prvoradou úlohou sociálneho systému práve pomoc tým najslabším?

Nie je pravda, že sirota skončí len na životnom minime. V Odvodovom bonuse rátame s takzvanou vyrovnávacou dávkou, ktorá tvorí rozdiel medzi životným minimom a dnešným sirotským dôchodkom.

Okrem toho, každý si bude povinne šetriť v druhom pilieri a tieto peniaze prípadná sirota zdedí. Milióny uzavretých životných poistiek sú dôkazom vysokej zodpovednosti občanov SR voči svojim najbližším.

Jednoduchosť na úkor adresnosti

OB rieši zdravotne postihnutých fixnou dávkou na základe miery postihnutia. Tým sa snaží nahradiť viac ako desiatku rôznych sociálnych dávok, ktoré sú invalidom k dispozícii. Lenže je možné redukovať životnú situáciu iba na mieru postihnutia? Súčasný systém naprk. umožňuje prispieť invalidom na kúpu zdvíhacieho zariadenia, ktorým môžu prekonať rôzne architektonické bariéry. Okrem miery postihnutia tu hrajú rolu aj iné faktory, naprk. charakter bydliska. OB sa snaží byť jednoduchý a tak 10 schodov pred vchodom vôbec nerieši.

V prípade odvodového bonusu sa štát nehrá na sociálneho inžiniera a nesnaží sa rozhodovať za postihnutého. To, že niekto je na vozíčku, neznamená, že nevie lepšie ako úradníci, čo práve potrebuje. Práve preto navrhujeme presne dnešnú sumu vynaloženú na invalidov (cca 220 mil. eur) rozdeliť podľa miery postihnutia (podľa čoho iného?) invalidom a oni si sami rozhodnú, ako s peniazmi naložia.

Pozitívna diskriminácia zdravotne postihnutých na trhu práce skončí

Rušia sa príspevky na zriadenie chránenej dielne a zamestnávanie zdravotne postihnutých.  Práca je však viac ako dávka, pomáha predsa začleniť sa do spoločnosti. V prípade objektívne znevýhodnených občanov je predsa ich pozitívna diskriminácia odôvodnená.

Ak dáme peniaze určené na chránené dielne priamo postihnutým, budú si oni môcť dovoliť pracovať za menej peňazí, akurát nebudeme potrebovať ďalších x úradníkov na rozhodovanie. Presmerovanie peňazí priamo k postihnutým nijak nebráni existencii chránených dielní. Tých skutočných.

Oklieštená asignácia dane z príjmu

Odvodový bonus je doposiaľ najefektívnejším návrhom na likvidáciu tretieho sektora. 2% asignáciu chce zúžiť na charitu a zdravotné služby. Už nebudete môcť darovať dane škôlke, na šport, ani organizáciám snažiacim sa zefektívniť fungovanie verejnej správy. Môže byť fanúšik minimálneho štátu zároveň priaznivcom minimálneho tretieho sektora?

V prepočtoch sme zohľadnili celú sumu, ktorá ide na dnešnú asignáciu (cca 27 mil. €), tretí sektor teda nebude ukrátený. Okrem toho plánujeme v inej časti volebného programu zriadenie voľnočasových poukazov, vo výrazne vyššej čiastke, ako dnešná asignácia.

Zrušenie garančného poistenia

Bez náhrady sa ruší garančné poistenie, z ktorého sa vyplácali mzdy za platobne neschopných zamestnávateľov. Odôvodnenie je pozoruhodné, vraj nevyplatené mzdy prestali byť problém, pretože priemerný mesačný počet poberateľov je len niekoľko stoviek. Odhliadnuc od toho, že sme v období ekonomického rastu, rozumiem tomu správne, že problém, ktorý sa týka iba stoviek občanov mesačne možno zaokrúhliť na nulu?

Presne tak, túto dávku resp. poistenie považujeme za sociálne inžinierstvo a navrhujeme jeho zrušenie a odvod, z ktorého sa táto dávka financuje, ponechať ľuďom.

Podkopávanie aktívnej politiky trhu práce

Ruší sa napríklad príspevok na rekvalifikáciu. Treba zdôrazniť, že Slovensko je v oblasti aktívnej politiky práce v porovnaní s inými vyspelými krajinami veľmi slabé a terajšia štruktúra pracovnej sily je riziková vzhľadom na postupujúcu robotizáciu.

Áno, navrhujeme zrušiť celý zákon o aktívnej politike trhu práce, lebo ho považujeme za neefektívne sociálne inžinierstvo. Ľudia, ktorí sa v tejto oblasti hýbu, by vedeli rozprávať o zneužívaní a neúčelnosti tejto politiky. Čo skutočne pomôže znížiť nezamestnanosť a držať ju na nízkej úrovni, je kvalitné podnikateľské prostredie. Vtedy vznikajú pracovné miesta a ich dostatok je najlepšou sociálnou ochranou zamestnancov.

Chýba podpora sociálnej mobility

Končia príspevky na školské pomôcky, stravovanie, sociálne štipendiá. Sme slabí v narušení začarovaného kruhu chudoby. Chceme byť ešte slabší?

Občania budú odmenení výrazne nižšími odvodmi a sami sa rozhodnú, ako svoje zarobené peniaze použijú. Kovaným ľavičiarom a prerozdeľovačom sa teraz možno stavajú vlasy dupkom, ale my sme presvedčení, že o sebe a svojich peniazoch majú rozhodovať tí, ktorí tie peniaze vytvorili.

Zároveň vravíme, že toto bude fungovať, ak bude k dispozícii dostatok pracovných miest. To má byť zabezpečené cez výrazne lepšie podnikateľské prostredie a dvojak cez aktivačné práce financované z EÚ fondov.

V každom prípade platí, že čím viac sociálnych dávok budeme mať, tým viac betónujeme ľudí v ich chudobe. My im musíme zabezpečiť prácu a nie dávky.

Dobrovoľné nemocenské poistenie je veľké riziko

Zo základnej štátnej dávky sa nebude dať vyžiť. Ak sa pracujúci dobrovoľne nemocensky nepoistí a postihne ho závažné ochorenie, buď má úspory, alebo veľkú smolu.

Sociálna poisťovňa bude ponúkať nemocenské poistenie v dnešných sadzbách a defaultne (po zavedení OB) budú všetci pracujúci nemocensky poistení. To, že bude poistenie dobrovoľné, znamená, že bude môcť z tohto poistenia vystúpiť. A áno, kto tak spraví, už poistený nebude. Ľudia sami (a nie politici za nich), si rozhodnú, či preferujú istoty alebo peniaze.

Prvý pilier extrémne oklieštený, odpracované roky nehrajú rolu

Súčasný systém garantuje minimálny dôchodok v závislosti od odpracovaných rokov. V OB nehrajú odpracované roky vôbec rolu. Budúci pracujúci budú žiť na dôchodku zo základnej štátnej dávky (zdanené životné minimum, v OB III 122,82 eur) a z toho čo si sami našetria.

Pointa Odvodového bonusu je, že vo vynútenom priebežnom pilieri prestaneme financovať zásluhovosť (budeme teda každému garantovať len životné minimum) a preto bude možné znížiť odvodové sadzby, ktoré sú dnes jedny z najvyšších na svete, približne na polovicu.

Samozrejme, musíme zohľadniť dlhé prechodné obdobia. Jednak sú tu dnešní dôchodcovia. Tí musia dostať tie isté dôchodky ako dnes a to tak, že k svojmu životnému minimu dostanú takzvanú vyrovnávaciu dávku.

Potom sú tu dnešní pracujúci, ktorí už časť rokov platili dnešné obrovské odvody a majú už vytvorené nároky voči dnešnému systému. Tieto nároky budú zohľadnené čiastočnou vyrovnávacou dávkou, ktorá bude alikvotná k počtu odpracovaných rokov.

No a tretia skupina sú tí, ktorí dnes ešte nepracujú (deti, študenti) a začnú pracovať až po zavedení OB. Títo ľudia budú mať nárok na životné minimum a na sumu z druhého piliera a za to platia výrazne nižšie odvody. Považujem za správne, že funkcia štátu sa obmedzí na financovanie základnej solidarity (načo postačia polovičné odvody) a kto chce viac, musí sa snažiť.

Zdanenie platieb z druhého piliera

Platby z druhého piliera budú zdanené nad výšku vkladu. Pracujúci si teda budú musieť nielen sami ušetriť na dôchodok, ešte k tomu im ho štát aj čiastočne zdaní.

Výnosy v druhom pilieri sú príjem ako každý iný a preto je zdanenie na mieste. Rozmýšľame však aj nad takou alternatívou, že ak daňovník bude zo zákona donútený si šetriť, mohol by tento príjem byť oslobodený.

Privatizácia ziskov, socializácia strát

Tých čo budú mať problém sa (dobrovoľne) poistiť komerčne na nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti poistí Sociálna poisťovňa za sadzby ako dnes.  Súkromné poisťovne získajú nové produkty a šancu zarobiť. Sociálnej poisťovni zostane ten najrizikovejší poistný kmeň, z ktorého je možné očakávať stratu. Hádajte kto ju zaplatí.

Zaplatia to tí istí, ktorí to platia dnes. Len nie cez poistné, ale cez dane.

Diskriminácia rodičov bez strednej školy

Rodičia bez strednej školy, ktorí nepracovali, alebo pracovali menej ako 3 roky budú diskriminovaní vo výške materskej dávky oproti tým, čo majú aspoň stredoškolské vzdelanie. Kam mieria podobné návrhy úprimne priznávajú zelení mužíčkovia od Kotlebu.

Problém je úplne inde: dnešný rodičovský príspevok je 213 eur bez ohľadu na to, koľko matka pred pôrodom zarábala. Ak zarábala veľa, výrazne klesne a preto je často druhé dieťa ekonomický trest, viac tu: https://dennikn.sk/blog/druhe-dieta-to-si-nemozeme-dovolit/.

Preto považujeme za nevyhnutné naviazať výšku rodičovského príspevku na predošlý príjem matky, tak ako je to dnes už aj pri materskom. Pre prípad, že matka ešte nepracovala, bude zohľadnené vzdelanie a áno, matka so strednou alebo vysokou školou bude dostávať vyšší rodičovský príspevok ako matka len so základným vzdelaním, alebo dokonca žiadnym.

S týmto postojom samozrejme nemusí každý súhlasiť, ale motať sem Kotlebu má hodne ďaleko od odbornej diskusie.

Nižšie dôchodky viacnásobných matiek

V súčasnom systéme sa rátajú roky starostlivosti o dieťa pri výpočte dôchodku ako odpracované. V OB je aj vzhľadom na zrušenie príspevku na starostlivosť o dieťa (pomáhal rodičom sa vrátiť skôr do práce) pravdepodobné, že rozdiel medzi dôchodkami viacnásobných matiek a ostatných pracujúcich sa ešte zvýši v ich neprospech. Hlavnú úlohu totiž hrá iba jedna premenná, koľko si kto nasporí.

Keďže v OB financuje prvý pilier len solidárnu zložku (životné minimum mínus daň a odvody pre každého), nie je z podstaty veci možné zohľadniť pri výpočte dôchodku roky starostlivosti o dieťa. Avšak matka predsa dostáva počas rokov starostlivosti výrazne vyšší rodičovský príspevok a z neho si môže šetriť v druhom pilieri na dôchodok. Je to ďaleko korektnejší spôsob, ako priznávať matkám roky vo virtuálnych výpočtoch, lebo potom sa stáva, že matka, ktorá bola polovicu života na materskej a rodičovskej, má vyšší dôchodok, ako žena, ktorá celý život pracovala za nízku mzdu.

Ozaj jednoduchšie?

Úrazové poistenie bude prenesené na zamestnávateľa, z tohto titulu im pribudne ďalšia administratíva a zvýšia sa celkové náklady práce. Dôsledkom dobrovoľného nemocenského poistenia a poistenia v nezamestnanosti môže pribudnúť aj desiatka subjektov, ktoré budú tieto produkty poskytovať, samozrejme za rôznych podmienok na základe rizikovosti poistenca. Ak bude toto všetko riešiť zamestnávateľ, pribudne mu aj stovka nových parametrov (počet parametrov ako meradlo jednoduchosti používa najmä R. Sulík), ak to bude súkromná záležitosť zamestnancov, administratíva pribudne im. Treba pripomenúť, že od pracujúcich sa bude očakávať aj individuálne dôchodkové sporenie.

OB je eldorádo finančných sprostredkovateľov, kladúce vysoké nároky na finančnú gramotnosť všetkých pracujúcich.

Tejto výhrade nerozumiem, je to skôr spleť všetkého.

  1. Úrazové poistenie hradí zamestnávateľ už dnes a či ho posiela do Sociálnej poisťovne alebo do súkromnej je rovnako náročné.
  2. Nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti bude posielať zamestnávateľ aj súkromným poisťovniam, presne tak, ako posiela dnes zdravotné odvody a nie sú s tým žiadne veľké problémy – je to nastavenie účtu v systéme.
  3. Stovka nových parametrov netuším, kde by sa nabrala. Áno, môže sa zmeniť sadzba poisteného, ktorú zamestnávateľ zadá do systéme spolu s číslom účtu. Za môj život som zamestnával stovky ľudí, aby som vedel, že toto problém nie je).
  4. Od pracujúcich sa bude očakávať sporenie v druhom pilieri, také, aké máme už dnes.

Zmazanie rozdielu medzi odvodovým a daňovým zaťažením zamestnanca a živnostníka

Akoby sa zabudlo, že živnosť je formou podnikania, živnostník ručí svojím majetkom a živnostníci sú významným zamestnávateľom.

Áno, odvodové zaťaženie má byť rovnaké, tak ako je dnes rovnaké daňové zaťaženie. Jediný rozdiel ostanú paušálne výdavky. Ide o dodržanie princípu neutrality zaťaženia, ako jedného z dôležitých princípov zdanenia (a zodvodnenia). Ak totiž majú niektorí príliš nízke odvody, budú mať v dnešnom systéme aj príliš nízke dôchodky. Pre OB platí, že financujeme štátom vynútenú solidaritu a do nej by mal prispieť každý rovnakým dielom.

 

Teraz najčítanejšie

Richard Sulik

Záleží mi na tejto krajine. Lebo tu chcem žiť, lebo sem patrím. Nechcem aby moje deti opustili Slovensko, ako moji rodičia v 1980. Preto som v politike, preto spravím všetko, aby Slovensko bolo lepšou krajinou pre život. Máme na to. Máme skvelých ľudí, krásnu krajinu, mier a ak bude veci verejné spravovať lepšie, bude tu radosť žiť.