Denník N

Ad: Odvodový bonus – zásadná reforma odvodov

Konečne začala diskusia o slávnej odvodovej reforme. Teším sa.

V prvom rade chválim Richarda Sulíka za rýchlu a džentlmenskú reakciu a budem sa snažiť udržať diskusiu minimálne na tejto úrovni.

Najprv všeobecná námietka – všimol som si tendenciu a to nielen u Richarda Sulíka považovať existenciu viacerých sociálnych dávok za socializmus, ľavičiarstvo a sociálne inžinierstvo. S týmto zásadne nesúhlasím, z hľadiska miery zásahu štátu do spoločnosti je dôležitejšia celková miera prerozdelenia ako počet dávok. A práve miera prerozdelenia je pri OB vyššia ako dnes. Ak je súčasný systém socializmus, OB je skôr väčší a menej efektívny socializmus.

Vyššiu mieru prerozdelenia si inak všimli aj páni zo SAV, keď posudzovali ešte predchádzajúcu verziu reformy:

R.S.: „Nie je pravda, že sirota skončí len na životnom minime. V Odvodovom bonuse rátame s takzvanou vyrovnávacou dávkou, ktorá tvorí rozdiel medzi životným minimom a dnešným sirotským dôchodkom.

Okrem toho, každý si bude povinne šetriť v druhom pilieri a tieto peniaze prípadná sirota zdedí. Milióny uzavretých životných poistiek sú dôkazom vysokej zodpovednosti občanov SR voči svojim najbližším.“

Nikde som nepísal, že sirota skončí na životnom minime. Tento argument slameným panákom je však obzvlášť nešikovný. V skutočnosti sirota skončí v OB vo väčšine prípadov ešte oveľa horšie ako na životnom minime. Je dôležité zdôrazniť, že v OB sa vypláca životné minimum až po zdanení a odvodoch, čo je aktuálne 62% životného minima (122,82 eur).

OB síce ráta s tým, že už priznané sirotské dôchodky dorovná, avšak priemerná výška sirotského dôchodku je okolo 130 eur, takže vo väčšine prípadov pôjde len o pár eur navyše a sirota sa nedostane ani na dnešné životné minimum . (priemerné vyrovnanie: 130 eur -122,82 eur = 7,18 eur)

Tu vstupuje do hry zásadný rozdiel medzi dnešným systémom a OB, momentálne ak sirota spĺňa podmienky, má nárok aj na iné dávky. Napríklad sociálne štipendium. V OB tieto dávky neexistujú, nahradila ich základná štátna dávka, ktorú OB iba dorovnal, tam kde bol pôvodný sirotský dôchodok od nej vyšší.

Konkrétny príklad. Máme chudobnú sirotu, ktorá študuje a berie sociálne štipendium. Má priznaný sirotský dôchodok 130 eur a sociálne štipendium 120 eur. V OB dostane iba 130 eur, čiže zostane ukrátená o celú sumu sociálneho štipendia. Všimnite si tú nespravodlivosť. Chudobnej sirote OB zoberie sociálne štipendium, ale študentovi z bohatej rodiny vyplatí 122,82 eur, aj keď ich vôbec nepotrebuje.

Možnosť dedenia úspor z druhého piliera existujúcim sirotám už vôbec nepomôže, budúcim až po dlhých rokoch sporenia.

OB má systémovú chybu, ktorá vyplýva práve zo snahy za každú cenu zoškrtať čo najviac sociálnych dávok. Tí najslabší, čo sa ocitli v kombinácii nepriaznivých životných situácii a majú nárok na viacero dávok, si v mnohých prípadoch pohoršia. Vyzývam Richarda Sulíka aby sa k tomu bez kľučkovania vyjadril, pretože toto je zásadná námietka.

Načo je teda dobrý sociálny systém, v ktorom sa prerozdelí viac peňazí ako dnes a práve tí najslabší si pohoršia?

R.S.:“To, že niekto je na vozíčku, neznamená, že nevie lepšie ako úradníci, čo práve potrebuje. Práve preto navrhujeme presne dnešnú sumu vynaloženú na invalidov (cca 220 mil. eur) rozdeliť podľa miery postihnutia (podľa čoho iného?)“

Reakcia obchádza podstatu námietky. Isteže vozičkár vie lepšie čo potrebuje, otázne je ako mu to pomôže získať viac prostriedkov, keďže v OB sa posudzuje iba miera jeho postihnutia a nič viac. Súčasný systém však vie okrem miery postihnutia zohľadniť aj iné špecifiká životnej situácie. Nie je na tom horšie vozíčkar, čo žije v paneláku s bariérami? Nie je spravodlivejšie pomôcť mu viac? Náš systém to vie zohľadniť vysokou dávkou na nákup zdvíhacieho zariadenia. OB to zohľadniť nevie. Pretože sa snaží byť v prvom rade jednoduchý a nie adresný.

R.S.: „V prepočtoch sme zohľadnili celú sumu, ktorá ide na dnešnú asignáciu (cca 27 mil. €), tretí sektor teda nebude ukrátený. Okrem toho plánujeme v inej časti volebného programu zriadenie voľnočasových poukazov, vo výrazne vyššej čiastke, ako dnešná asignácia.“

Šikovná kľučka. Námietka sa týkala radikálneho zúženia prijímateľov 2% dane, nie celkového objemu asignačnej dane. Pre istotu prikladám príslušnú pasáž z reformy. Ako pomôžu voľnočasové poukazy napr. útulkom, organizáciám proti korupcii, za ľudské práva a efektívnosť verejného sektora?

Ozaj jednoduchšie? (podrobne)

Priznávam, tému úrazového poistenia a stovky parametrov navyše som opísal veľmi nezrozumiteľne. Skúsim to napraviť.

Momentálne je úrazové poistenie súčasťou superhrubej mzdy. V OB je celá superhrubá príjmom zamestnanca a úrazové poistenie z nej už nie je pokryté. Tento náklad teda zamestnávateľom pribudne navyše, pretože toto poistenie zostane povinné. V roku 2016 vyplatila Sociálna poisťovňa z úrazového poistenia skoro 50 miliónov eur. Prirátajme si k tomu maržu súkromných poisťovní a dostane zhruba sumu navyše, o ktorú chce OB navýšiť náklady zamestnávateľov.

Počet parametrov a zložitosť narastie z nasledovných dôvodov:

Pribudne počet partnerov – súkromných poskytovateľov nemocenského, úrazového a poistenia v nezamestnanosti. Pribudne počet sadzieb – Je robotník rovnako rizikový na úrazové poistenie ako manažér? Je niekto s chronickým ochorením rovnako rizikový na nemocenské poistenie ako niekto úplne zdravý? Skomplikuje sa aj proces poisťovania – súkromné poisťovne budú môcť posudzovať rizikovosť poistencov aj vzhľadom na ich zdravotné informácie. Pribudne možnosť poistenie odmietnuť- či už zo strany zamestnanca, alebo súkromnej poisťovne. V OB sa môže pokojne stať, že zamestnanca poistíte až na druhýkrát – súkromná poisťovňa ho po posúdení odmietne a budete si musieť prihlásenie zopakovať do Sociálnej poisťovne. V čom je toto jednoduchšie?

OB III, strana 129:

Rád by som ešte vedel, či mnohé prezentované názory na podporu chránených dielní, sociálne štipendiá, príspevky na rekvalifikáciu a iné nástroje, ktorá majú pomôcť najmä chudobným, zdravotne postihnutým a dlhodobo nezamestnaným máme brať ako názor s ktorým sú stotožnení aj iní predstavitelia SaS pôsobiaci v oblasti sociálnej politiky.

Toľko k reakcii na argumenty, ktoré najviac zavádzali a kľučkovali. Ak bude mať čitateľ pocit, že by som sa mal ešte k niečomu vyjadriť, rád to napravím v diskusii.

Odporúčam tento spor sledovať. Pointa sa totiž blíži a obe strany sľubujú, že to bude stáť za to.

(prvý blog o princípoch OB si môžete prečítať tu)

Teraz najčítanejšie

Marian Jánoš

Pracujem ako manažér v oblasti financií. Mám finančné a medicínske vzdelanie. Na blogu sa chcem venovať najmä medicínskym hoaxom a verejným financiám.