Denník N

Preto sa dnešná Bratislava bilbordov nezbaví, alebo blahodárne účinky bilbordov

Úryvok z dôvodovej správy k schváleniu nájomnej zmluvy na bilboardy. Všetky argumenty tu sú pekne pokope.
Úryvok z dôvodovej správy k schváleniu nájomnej zmluvy na bilboardy. Všetky argumenty tu sú pekne pokope.

Dnešná Bratislava je pokrytá bilbordami najrôznejších veľkostí a ďalšie plochy pomaly pribúdajú. Vo verejnej diskusii sa na túto tému zvykne spomínať argument, že množstvo plôch je na súkromných pozemkoch a s tými sa pohnúť nedá. Lenže obrovské množstvo plôch je priamo na pozemkoch v správe mesta či mestských častí. A tie nemiznú vďaka myšlienkovému svetu zodpovedných, do ktorého vám ponúkam menší vhľad.

Mestská časť Bratislava Nové Mesto má bilbordy na viacerých nehnuteľnostiach, ktoré má v správe. Tri najviditeľnejšie bilbordoradia sú na plote ZŠ Kalinčiakova, na plote detského ihriska v Novej dobena plote areálu Kuchajda. Na budove v správe Nového Mesta je tiež najväčšia reklamná svetelná tabuľa na Slovensku, nachádza sa na streche Novej tržnice a kraľuje množstvu iných reklamných plôch, ktorými je Trnavské mýto obsypané.

Tieto bilbordy sa stali medzitým minulosťou. Tie čo však najviac prekážajú premávke zostali na svojom mieste.

Reklamné zariadenia si donedávna schvaľovali samotné rozpočtové organizácie ako EkoPodnik či školské zariadenia. To sa zmenilo koncom roka 2016, po novom schvaľujú nájomné zmluvy pre reklamné zariadenia poslanci v miestnom zastupiteľstve. Vďaka tomu sú zverejňované aj dôvodové správy ako súčasť prerokovávaných materiálov a tie ukazujú ako kompetentní vidia reklamné zariadenia a ich úlohu v meste. Na júnovom zastupiteľstve poslanci schvaľovali nájomnú zmluvu pre bilbordy na plote ZŠ s MŠ Jeséniova na Kolibe a tu je zdôvodnenie, prečo tam musia byť:

Úryvok z dôvodovej správy k schváleniu nájomnej zmluvy na bilbordy. Všetky argumenty tu sú pekne pokope.

Bilbordy zvyšujú bezpečnosť a bránia krádežiam

Podľa dôvodovej správy bilbordy umiestnené na oplotení školy zvyšujú bezpečnosť areálu a bránia krádežiam. Táto, pre mňa osobne bizarná logika, ustojí len ak predpokladáme, že hlavné koridory zlodejov a živlov ohrozujúcich bezpečnosť sa nachádzajú presne v úsekoch plotu lemovaného bilbordami. V opačnom prípade nie je problém pre ľubovoľného zlodeja preskočiť cca 1,5 metrový plot na miestach, kde sa nenachádzajú bilbordy ani kríky za plotom. Celkovo by ma zaujímalo či si novomestské školy alebo úrad robil prieskum, ktorým by sa zistilo, že školské areály obstavané bilbordami čelia nižšiemu množstvo krádeží.

Na niektorých miestach sú bilbordy umiestnené vyššie ako je priemerná výška človeka. Samotný plot sa však dá bez problémov preskočiť ak by niekto mal o to záujem.

Bilbordy ako zvukolam a “zraková bariéra”

Tento argument by sa dal prijať v situácií, keby boli bilbordy osadené presne vo výške múrika a tesne pri sebe. Vtedy by to mohlo mať vplyv na hluk v areáli školy. Lenže tu sú umiestnené tak, že pod nimi je voľný priestor, cez ktorý hluk z premávky  môže prenikať do areálu. Namiesto bilbordov by pomohlo dosadenie kríkov v celej dĺžke múrika. Kríky totiž na rozdiel od bilbordov vyrastajú zo zeme. A tiež by potešili exaktné merania hladiny hluku pred a za bilbordami, aby sme sa nebavili len o pocitoch. Na videu nižšie si môžete spraviť vlastný názor na to akú zvukovú clonu vytvára bilbord umiestnený na úrovni spodného detského ihriska.

 

Bilbordy tvoria hrádzu pred odpadkami

Ďalší z argumentov, ktoré neobstoja už pri letmom pohľade na bilbordoradie. Bilbordy sú opäť umiestnené vo výške a tak nie je problém vyhodiť odpadky pod bilbordy rovno do areálu škôlky či školy. Čo takto radšej osadiť odpadkové kôše pozdĺž chodníka alebo pred vstup do školy a škôlky?

Odpadkový kôš riešiaci prehadzovanie odpadkov za plot možno umiestniť na ľubovoľné miesto pri zábradlí.

Bilbordy sú oporou poškodeného múrika

Dajme teraz na bok situáciu, kedy areál plný detí lemuje nebezpečný múrik. Ten mala mestská časť dávno opraviť a nie ho “stabilizovať” bilbordami. Je pravda, že časť bilbordov je uchytená “stojkami” o svah za múrikom. Zvyšok je však osadený do múrika, ktorý je údajne v dezolátnom stave. Ako amatérsky statik sa však pýtam, či múrik nepoškodzujú skôr dané bilbordy, ktoré sú namáhané v prípade nárazových vetrov?

Jeden z bilbordov navŕtaných priamo do múrika a to bez spomínaných „stojek“

Bilbordy sú zdroj príjmov pre školu

Toto je asi jediný aspoň trocha uveriteľný argument. Miestni poslanci dostali na stôl dve nájomné zmluvy. Jedna sa týkala dvoch bilbordov na plote školy a druha ôsmych bilbordov na plote škôlky. Za každý z nich zaplatia spoločnosti NUBIUM a euroAWK 43,3 eura mesačne, alebo 520 eur ročne. Spolu je to 5200 eur ročne, o ktoré si prilepší ZŠ s MŠ Jeséniova s jej ročným rozpočtom 825 239 eur čím je táto škola na štvrtom mieste spomedzi ôsmych novomestský škôl z pohľadu rozpočtu. Spomínané príjmy z bilbordov tak tvoria približne 0,6% ročných príjmov školy.

Rozpočty novomestských školských zariadení. Sami si tak môžete spraviť názor či sú naše školy odkázané na bilbordy za 43 eur mesačne.

Samozrejme môžeme spolu polemizovať o tom či je 5200 eur málo, alebo veľa. Čísla však ukazujú, že nejde o sumu, ktorá by školu položila. Podľa súčasných platových taríf pedagogických zamestnancov zaplatia spomínané bilbordy 10 mesiacov práce nastupujúceho učiteľa v siedmej platovej tarife. Na celom tomto argumente je však najviac zarážajúce, že miestny úrad ako zriaďovateľ školy postavil školské zariadenie do situácie, kedy “musí” z finančných dôvodov poskytnúť svoj plot na osadenie bilbordov. Čo takto navýšiť rozpočet škole o spomínaných 5200 eur ročne z nášho miestneho rozpočtu (0,02% výdavkov)?

Fotografia zadnej strany bilbordov, kde je vidieť vzrastlá zeleň pôsobiaca antihlukovo či antizrakovo. Zelenú „stenu“ stačí len sceliť a bilbordy nebudú potrebné.

Poslanci nájom schvaľujú

V miestnom zastupiteľstve boli obe nájomné zmluvy poslancami schválené. Diskusia k tomuto bodu momentálne nie je dostupná, ale časť dôvodov je možné získať prostredníctvom diskusie na stránke Bratislavská občianska samospráva. V podstate z diskusie vyplýva, že sa väčšina poslancov stotožnila s argumentáciou autoriek uznesení, ktorými sú riaditeľka školy Zuzana Salíniová a vedúca právneho oddelenia miestneho úradu Marianna Moravcová Tomčíková.

Diskusia novomestského poslanca Lišku a admina stránky Bratislavská občianska samospráva

Pokiaľ sú však kompetentní presvedčení o hore uvedených blahodárnych účinkoch bilbordov, tak nerozumiem rozhodnutiu zvesiť bilbordy z plota Kuchajdy na strane Vajnorskej ulice. Privítal som tento krok, lebo bilbordov máme v Bratislave neúmerne veľa a mnoho vedia docieliť samosprávy ak obmedzia vonkajšiu reklamu aspoň na svojich vlastných nehnuteľnostiach. Akou logikou alebo na základe akých pravidiel tá istá samospráva rozhodla, že niekde bilbordy už netreba a inde sú dôležité z spoločenského, bezpečnostného i finančného hľadiska?

Plot pri ihrisku Materskej školy Česká, ktorý je bez bilbordov.
Zdroj: maps.google.com

Prípad radu bilbordov na Jeséniovej ilustruje dve tváre “boja proti vizuálnemu smogu” v Bratislave. Pred médiami sa ukazuje boj proti bilbordom no v tom istom čase sa schvaľujú podobné nájomné zmluvy na základe, pre mňa osobne, bizarných argumentov, ktoré neobstoja v širšej spoločenskej diskusii. Pokiaľ nedôjde k zásadnej personálnej a mentálnej zmene v chodbách našich miestnych úradov, tak zostane znižovanie vonkajšej reklamy len v rovine rôznych PR vystúpení.

Matúš Čupka

https://www.facebook.com/cupka2018

Bonus: Ploty novomestských škôl

Teraz najčítanejšie

Matúš Čupka

Novomešťan a rodič naberajúci skúsenosti ako vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy v Mestskej časti Bratislava - Rača. Tu prezentované názory sa nemusia nutne zhodovať s oficiálnymi názormi môjho zamestnávateľa.