Denník N

Kunsthalle Bratislava „prišla“ o tretinu svojich výstavných priestorov

Kunsthalle sídli v bratislavskom Dome umenia päť rokov. Foto – TASR
Kunsthalle sídli v bratislavskom Dome umenia päť rokov. Foto – TASR

Po vlaňajšom začlenení bratislavskej Kunsthalle pod Slovenskú národnú galériu došlo k rozdeleniu výstavných priestorov v budove na Nám. SNP 12 v Bratislave. Druhé poschodie (530m2) je po novom „otvorenou platformou“ zvanou „Dom umenia“, kde bude za mesačnú odplatu 1000 EUR bez DPH (+ náklady na výstavu) projekty vyberať komisia.

Po vlaňajšom začlenení bratislavskej Kunsthalle pod Slovenskú národnú galériu došlo k rozdeleniu výstavných priestorov v budove na Nám. SNP 12 v Bratislave. Druhé poschodie (530m2) je po novom „otvorenou platformou“ zvanou „Dom umenia“, kde bude za mesačnú odplatu 1000 EUR bez DPH (+ náklady na výstavu) projekty vyberať komisia, zložená zo zástupcov SNG, KHB, NOC, Ministerstva kultúry SR a nezávislých. V priestoroch na prvom poschodí operuje pod novým skráteným názvom „Kunsthalle Bratislava“, ktorá aktuálne prezentuje výber zo sochárskej zbierky SNG a absolventskú výstavu poslucháčov VŠVU. Kunsthalle riadi aj priestor pre experimentálne umenie LAB, v ktorom dnes vystavuje svoje diela klasik slovenskej neoavantgardy Stano Filko (1937-2015).

Platforma „Dom umenia“ je v rámci svojej webovej stránky nedostatočne špecifikovaná – nie je jasné, kto za ňu zodpovedá, kto a ako ju zriadil, ktorej organizačnej štruktúry je časťou (NOC, KHB, SNG?). Záujemcovia sa s projektami prihlasujú poštou do Kunsthalle, mailom na doménu „domumeniabratislava.sk“ stránka Domu umenia má pritom rovnaký layout ako Kunsthalle. Nie je jasné, komu budú vybraní realizátori výstav spomínaný poplatok na základe zmluvy platiť, aká bude zodpovednosť prevádzkovateľa priestoru k udržaniu teploty a vlhkosti v priestoroch, rovnako ako v garancii bezpečnosti exponátov mimo otváracích hodín atď. Pripomínam, že v prípade NOC, SNG a KHB ide o trio štátom zriadených organizácií (a ich organizačných zložiek), a nie o alternatívne zoskupenie občianskych združení, ktoré si svoje projekty môžu nazývať ako chcú. Tu ide o dianie v štátom zverenej budove v centre Bratislavy.

Citujem text (http://www.domumeniabratislava.sk/khb/dom-umenia-0):

Druhé poschodie Domu umenia je otvorenou platformou pre široké spektrum výstavných projektov. Poskytuje priestor profesionálnym výtvarníkom a kurátorom, ktorí sa zaoberajú súčasným vizuálnym umením v celej šírke jeho žánrov. Ponúka veľkorysé priestory o rozsahu viac ako 530 m2 v centre mesta na Námestí SNP.

Dom umenia vyhlasuje jedenkrát ročne výzvu na predkladanie projektov a žiadosti prijíma priebežne počas celého kalendárneho roka. Výstavné projekty Domu umenia sú nezávislé a oddelené od výstavného plánu Kunsthalle Bratislava, ktorá pripravuje vlastné projekty pre výstavné priestory na prvom poschodí budovy a na prízemí v priestore Kunsthalle LAB.

Predpokladaná dĺžka trvania jednej výstavy je 4 až 6 týždňov. V prípade, ak má žiadateľ záujem iba o časť priestoru, musí sa skoordinovať už pri predkladaní s partnerom, ktorý využije zvyšnú časť výstavného priestoru (t.j. dva menšie projekty musia byť predložené na rovnaký termín). Návrhy projektov bude posudzovať odborná komisia zložená zo zástupcov KHB, SNG, NOC, Ministerstva kultúry a z externého prostredia. Komisia bude uprednostňovať profesionálne, kvalitne pripravené kurátorské projekty pre celé poschodie Domu umenia. 

PODMIENKY

– komisia bude uprednostňovať kurátorské projekty z oblasti aktuálneho vizuálneho umenia;

– podmienkou poskytnutia výstavných priestorov bude podpísanie zmluvy o spolupráci a záväzok o úhrade nevyhnutných služieb vo výške 1.000 Eur / mesiac bez DPH, spojených s prevádzkou priestorov;

– Dom umenia nebude zabezpečovať transport, dozor priestoru, technickú výpomoc pri inštalovaní výstav, PR aktivity či realizáciu sprievodných tlačovín.

Prihlášky sa budú prijímať priebežne, najneskôr však do 14. septembra v každom roku. O výsledkoch budú úspešní uchádzači informovaní do dvoch týždňov od zasadnutia komisie, určite však do konca októbra. V prípade nenaplnenia výstavného plánu na ďalší rok v tomto termíne je možné neskoršie individuálne posúdenie projektov na základe voľných priestorových kapacít.

Možno teda povedať, že KHB rafinovaným spôsobom a dobrovoľne prišla o tretinu svojich priestorov, v prospech návratu predchádzajúcej salónnej formy výstav, ktoré v Dome umenia prebiehali do roku 2013, a ktoré výtvarná obec kritizovala. Široká komisia je len fiktívna náplasť na danú situáciu, lebo žiadateľ za výstavu platí, môže si ju teda po podpísaní zmluvy ľubovoľne ideovo modifikovať. Inštalovanie výstav, ktoré si každý realizuje sám, prináša tiež riziko kvôli vecnému bremenu prechodu na druhé poschodie cez výstavné priestory KHB/SNG, často priamo okolo exponátov, ktoré sú a budú vystavené na chodbe. (Inštalácia výstavy môže v prípade náročnejšieho titulu prebiehať aj dva týždne.)

Priznám sa, že aj nám, ako vedeniu KHB roku 2014, krátko rezonovala idea štruktúrovať priestory Domu umenia presne tak, ako je to dnes (samozrejme, plne pod našou odbornou gesciou). Rýchlo sme ju však zavrhli – Bratislava totiž potrebovala veľký priestor pre rozsiahle domáce a medzinárodné projekty – také tu vtedy chýbali. Veľké projekty, ktoré preveria súdržnosť tvorby umelca v prípade monografie, veľké projekty, ktoré ukážu schopnosť veľkoryso uvažovať v rámci kurátorských koncepcií a preveria aj kreatívne schopnosti kurátorov. Dnešná situácia je poľutovaniahodným obrazom úpadku. Nielen, že sa tretiny priestoru KHB vzdala, v hlavnej sále je trištvrte roka inštalovaná výstava slovenského sochárstva, ktorá je očividne pripravená s nechuťou – nemá ani kurátora. Ochodza prvého poschodia, menej než 500 m2 je teda jediným výstavným priestorom KHB – čo je oproti pôvodným cca. 1700 m2 žalostne málo.

Za socializmu existoval pojem „nadmernosť“. Predstavoval skutočnosť, keď vlastník obýval nehnuteľnosť, ktorá bola väčšia, než štandard panelákového bytu – spravidla išlo o meštianske byty postavené pred rokom 1948. Nadmernú časť preto štát vlastníkovi zabral, prípadne ju aj stavebne oddelil a nasťahoval tam ďalších nájomníkov. Kultúrna obec mala v Dome umenia/Kunsthalle Bratislava do roku 2016 nadmernosť – s problémami, ktoré si viacerí presne pamätáme. Ale zdá sa, že už je všetko na najlepšej ceste k normalizácii, v rámci ktorej nič nevystupuje z radu, a priestor dostane každý bez rozdielu, amatér i profesionál.

A keď sa na open call nikto neprihlási, nevadí. Opakujem citát z výzvy: V prípade nenaplnenia výstavného plánu na ďalší rok v tomto termíne je možné neskoršie individuálne posúdenie projektov na základe voľných priestorových kapacít.

Teraz najčítanejšie

Richard Gregor

Historik, kurátor a kritik výtvarného umenia. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši.