Denník N

Moje cesta na Ludwig-Maximilians-Universität

Tím Unimak pokračuje v serii blogov, v ktorej predstavujme príbehy slovenských a českých študentov na univerzitách v rôznych častiach Európy a sveta. Pokračujeme príbehom Lindy Weissovej, ktorá študuje na Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove.

Poprvé se mě zeptala maminka z mé hostitelské rodiny, jestli uvažuji o studiu v Německu. Tehdy jsem trávila prázdniny na výměnném pobytu od PAD (Pädagogischer Austauschdienst) a přiznám se, že mě otázka zaskočila. Mamince jsem odpověděla, že bych určitě nerozuměla odborné němčině a vůbec, žít samostatně v Německu? Neuběhly ani dva roky a jiná maminka z hostitelské rodiny v Hamburgu, kde jsem absolvovala praktikum v lékárně, také navrhla studium v Německu. V tomto momentě jsem začala poprvé vážněji uvažovat o studiu v zahraničí, a když jsem začínala maturitní ročník, nebyla jsem jediná ve třídě, která chtěla dobýt akademickou půdu za hranicemi.

Celou střední školu jsem váhala mezi medicínou a farmacií. Oba obory mají své přednosti, ale i temná zákoutí, o kterých kolují zvěsti od již studujících přátel. V Česku jsem neměla nutnost se příliš rozhodovat, přihlášku jsem si mohla podat na kteroukoliv školu. O to víc mě překvapil německý systém – vybrat si můžete buď medicínu, nebo farmacii, ale ne obojí. Po nerudovsku by se dalo říct „Co s tím?“ a po dlouhých diskuzích i úvahách jsem zvolila farmacii. A nelituji.

Přijímací řízení

V jednom z předchozích blogů Michal popsal přijímací řízení platící pro většinu oborů a vysokých škol. Vyberete si univerzitu nebo Fachhochschule, pár hodin strávíte hledáním kritérií pro úspěšné přijetí a dobrodružství může začít. Pro farmacii a pár dalších oborů to však neplatí úplně. Německý systém je podobný českému nebo slovenskému, začíná se bakalářským studiem a navazuje se magisterským. Největší odlišností je absence státnic v závěru studia a systém známek (ano, udělují se známky 1,0 až 4,0 a známka 1,5 nebo 2,3 se skví v portálu známek). Až na pár vyjímek zároveň neexistují prakticky žádné přijímací zkoušky. Několik oborů však státní zkoušky vyžaduje: medicína, zubní lékařství, farmacie, veterina a práva. Kromě práv se uchazeči o studium výše zmíněných oborů hlásí přes on-line portál Hochschulstart. Zde si založíte účet, vyplníte online formulář a necháte si přeložit maturitní vysvědčení. Vše se zašle poštou na Hochschulstart, který spočítá průměr z maturity (Numerus Clausus), se kterým vytáhnete do boje o místa na univerzitách. K zajímavostem patří možná výběr školy a účast na různých stupních přijímacího řízení. Můžete si zvolit priority u jednotlivých vysokých škol, které obor nabízejí (farmacie je relativně rozšířená, veterina již méně). Podle toho vás bude Hochschulstart postupně nabízet vyvoleným školám, která vás buď přijme, nebo odmítne. Zároveň se lze účastnit dvou řízení najednou: pokud máte skvělý průměr, určitě zvolte řízení pro uchazeče s nejlepšími známkami (20% míst). Dodatečně se lze účastnit řízení vysokých škol, které si samostatně vybírají své studenty a Hochschulstart jim jen dodává údaje o uchazečích (60% míst). Zde bývá občas kolize zájmů, neboť některé univerzity vyžadují, abyste jejich univerzitu zvolili buď jako preferenci číslo 1 nebo 2, pokud chcete vstoupit do jejich řízení. Všechny podmínky uvádějí univerzity přímo u popisu oborů na svých webových stránkách. Pro zimní semestr je řízení ukončeno 15. července. Výsledky přicházejí v druhé týdnu srpna.

U medicíny je několik let zaveden TMS, test pro lékařské obory. Jde o test různých dovedností (logické přemýšlení, prostorová představivost atd.) a konají se v dubnu nebo květnu. Přihlásit se je třeba již v lednu. Pokud dosáhnete určitého výsledku, zlepší vám Numerus Clausus. Někdy se stává, že absolvent střední školy s průměrem 1,0 se hlásí s průměrem 0,8 díky TMS. Pokud jste nezískali již během školy jazykový certifikát z němčiny (např. DSD II), je dobré včas zajít na test DaF nebo absolvovat Goethe – Institut certifikát. Drtivá většina škol vyžaduje úroveň C1 nebo tomu odpovídající. Přesné informace opět získáte z webu škol. Včas si zjistěte termíny testů, vyhodnocování trvá někdy déle. Certifikát o jazykové způsobilosti se předkládá v termínu zápisu ke studiu.

Po přijetí

V polovině srpna se v portálu Hochschulstart objeví oznámení o přijetí, popř. co váš očekává dál (účast v řízení samotných škol, zda se máte dostavit k pohovoru atd.). V případě přijetí vám také oznámí, na kterou školu vás přijali a v jakém časovém rozmezí se máte zapsat, obvykle týden po přijetí pro nejlepší maturanty, jinak v září. Na zápis si naplánujte celý den. V den zápisu je třeba mít přeložené maturitní vysvědčení, ověřené kopie originálu a vašeho jazykového certifikátu. Před zápisem je dobré si zařídit uznání české/slovenské maturity. Někteří zaslali vysvědčení a překlad na ministerstvo školství a kultury např. v Mnichově, pokud chcete na bavorskou univerzitu. Já jsem musela na mezinárodní studijní oddělení, kde mi během několika minut vysvědčení uznali, a mohla jsem se jít zapsat.
Než začnete zařizovat svůj život v Německu, je samozřejmě třeba slavit! J

Financování

Mnichov je dražší město, ale není to překážka. Zkuste se podívat na www.daad.de, největšího poskytovatele stipendií v Německu. Sama mám jedno stipendium právě od nich. Jinak existují stipendia přímo od univerzit, můžete si nechat poradit na mezinárodním studijním oddělení nebo se podívejte na web školy, kde také nabízejí několik stipendií.

Bydlení, jízdenka a co.

Ideální čas pro zahájení hledání bytu nebo koleje je v případě Mnichova již před přihláškami ke studiu. Mnichov, Regensburg, Freiburg nebo Frankfurt bývají pěkné oříšky, co se týče hledání střechy nad hlavou. V Mnichově se nacházejí dvě univerzity a několik odborných vysokých škol. Zároveň patří Mnichov mezi oblíbené destinace výměnných studentů ať už z Evropy nebo z Asie či z Blízkého Východu. Ale i americký kontinent má své zastoupení. Tím pádem se přiřazují koleje spíše výměnným než stálým studentům a o to náročnější je sehnat kolej na první semestr. Bohužel ani sdílené studentské byty nejsou v dostatečném počtu. Ale není všem dnům konec, já jsem shodou okolností získala dvě koleje a byt. Proto vytrvejte, určitě si sjednejte prohlídku bytu. Nájemné bývá okolo 500 až 600 Eur, někdy více, někdy méně. Koleje bývají levnější, okolo 300 Eur a více. Přihlásit se můžete na www.studentenwerk-muenchen.de, kde si opět zvolíte koleje podle priorit. Kolej dostanete spíše na periferii města, což ale může být i výhodné, neboť se nachází u stanic metra.  Studentenwerk poskytuje také soukromé pokoje k pronajmutí od privátních kolejí nebo soukormých majitelů. Současně funguje podle mého názoru užitečná platforma www.wg-gesucht.de, kde můžete hledat pokoj na bytě.

Mnichovská jízdenka pro studenty je velké téma posledních pár let. V současné době ji získáte za necelých 200 Eur na semestr a platí v celém Mnichově i jeho okolí. Současně platíte škole za semestr do 120 Eur, která přerozdělí částku Studentenwerku a dopravnímu podniku. Se studentským průkazem tak lze i bez jízdenky jezdit hromadnou dopravou, ale jen velmi omezeně, a pokud nemáte školu za rohem, tak si jízdenku pořiďte. Zejména campus farmacie, medicíny, chemie a biologie nejsou v centru města, ale relativně na okraji Mnichově ve čtvrti Großhadern.

Studium farmacie a LMU

Ludwig-Maximilians-Universität je jednou z nejlepších škol v Německu a v QS Rankingu se umisťuje okolo 30. místa. Řadí se mezi univerzity s dlouhou tradicí a odpovídá tomu i její oblíbenost mezi studenty. Každá univerzita kdekoliv na světě vyučuje některé předměty lépe, než jiná, a proto je třeba kromě obecných žebříčků sledovat i vhodnost školy pro daný obor. LMU spadá mezi univerzity velmi všestranné, a myslím, že nezklame nikoho.
Já osobně jsem si LMU vybrala na základě spokojenosti jednoho kamaráda, který započal studium o rok dříve a byl s výukou naprosto spokojený. Campus farmacie a chemie je oproti českým poměrům mnohem moderněji a hojněji vybaven přístroji. Chromatografické a další instrumentální metody si vyzkoušíte buď v malých skupinách, nebo i jen ve dvojicích, v Česku například chodí velké skupiny k jednomu přístroji. Osobně si dokážu lépe představit funkci jednotlivých metod díky možnosti si sama celým pokusem projít. Jinak je zvykem pořádat tutoria, malé skupinky studentů, kde starší student z vyššího semestru probírá látku z určitého předmětu o něco pomaleji a srozumitelněji než v seminářích přednese docent.

A co se vůbec za pojmem farmacie skrývá? Hodně chemie a biologie a ani fyzika nepřijde zkrátka. Studium trvá čtyři roky a v pátém roce se stáváte praktikantem v lékárně, a pokud je libo, i v industrii. Studium je to zajímavé, ale i náročné a ano, občas vás nějaký ten předmět nebaví. Jedná se o hodně praktickou výuku, většinu semestru strávíte v laboratoři a věnujete se pokusům spojené s farmacií. Jak zjistím, kolik procent léčivého přípravku je v mé tabletě? Je kvalita lékové formy opravdu odpovídající předpisům? Nebo jak si vyrobím tabletu sám?
První dva roky vás budou provázet právě chemie a biologie v různých obdobách, cílem je získat dobré základy pro další dva roky, které nabízejí čistou farmacii. Zde začínáte sbírat ovoce, které jste občas pracně pěstovali předchozí dva roky a o to krásnější ten pocit v hlavním studiu je.

Cestou na vás čekají státní zkoušky, přesněji řečeno třikrát. Objevují se po ukončení důležitých etap vašeho studia, ale netřeba se bát, i ty se dají zvládnout. Motivace a píle se cení. Mimo to má studium farmacie dvě přednosti: nejsou udělovány známky a nesbíráte kredity. To je přece jen trochu úleva, nebo? Pozor na vedlejší účinky studia – nejednou uslyšíte vtipy na drogové dealery a ani ne po týdnu na škole už přicházejí první otázky od rodiny, co je účinné, když… Možná je farmacie intenzivní studijní zážitek, ale nepochybně přinese i mnoho zábavných momentů. J Farmacie je propojena s medicínou a shodnou okolností máme mediky přes campus. Medici se věnují chemii méně, o to více vědí v anatomii a fyziologii, oč kráčí. Fyzika i latina provází mediky zrovna tak jako nás. Po physiku, obdoba prvních státnic, taktéž postupují do hlavního studia jako my studenti farmacie a začínají se zabývat odbornými předměty. Během praktického roku v posledním ročníku studia rotují po odděleních v nemocnici. Ani je neminou státnice.

Život v Mnichově

Mnichov je poklidné město, i když v turistické sezoně nevíte, kam dřív uskočit před davem. Oproti Praze mi ale připadá méně hektické. Prý se studenti scházejí i u řeky Isar a grilují, studenti farmacie v té době ještě rychle filtrují nebo balí posledních 500 tablet do pytle. Což vůbec nevadí, protože my grilujeme na campusu. Z Mnichova se vlakem dostanete během hodiny do Alp a na jihu se v horkých dnech lidé oddávají koupání v jednom z několika jezer. Pokud srdce poroučí, že chce zažít kulturu, tak i to Mnichov poskytuje. Je třeba mít oči na šťopkách a sledovat plakáty v metru cestou ze školy. Doporučuji každoroční noc muzeí, vše funguje výborně a není nad pocit zježených vlasů, když se v noci procházíte okolo pár egyptských nebo řeckých skulptur či hrobek. Před tím si však obstarejte nákupy, v Bavorsku zavírají obchody v osm večer, v neděli a o svátcích je zavřeno.

Nyní již žiji čtvrtým rokem v Mnichově a počítám, že zbytek již zvládnu také.

Autor: Linda Weissová, [email protected]

Teraz najčítanejšie

Unimak

Unimak je občianske združenie slovenských a českých študentov a študentiek na prestížnych zahraničných univerzitách, ktorí chcú zdieľať svoje skúsenosti so všetkým, čo štúdium v zahraničí prináša. Poskytujú bezplatnú pomoc stredo- i vysokoškolákom a školáčkam pri prijímacom procese na svetové univerzity.