Denník N

Odvodový bonus III: rekapitulácia výpočtových chýb

Stále ich neubúda. Zoznam 11 významných chýb vo výpočtoch Richarda Sulíka.

964 eur nie je priemerná mzda všetkých pracujúcich (rok 2014)

Nadhodnotené predpokladané príjmy pracujúcich a tým pádom aj dane a odvody z reformy. Priemerná mzda zamestnancov právnických osôb bola použitá na všetkých pracujúcich, teda aj u SZČO a zamestnancov u živnostníkov. (str. 71)

Každý pracujúci nemá aj príjem zdaniteľný v SR

Počet pracujúcich zo Štatistického úradu zahŕňa aj zamestnancov na materskej, nezamestnaných na aktivačných prácach, pracujúcich v zahraničí a pracujúcich na PNke. Týmto skupinám bol chybne pridelený zdaniteľný príjem 964 eur. (str. 73)

Vyššia spotreba bola spočítaná zle

Vyšší výnos DPH bol vypočítaný zle, použitá bola neaktuálna sadzba (19%), zohľadnená mala byť efektívnosť výberu DPH a všetky príjmy spotrebiteľov, nielen tie zo zamestnania. (str. 76)

Odpočítateľná položka nebola vzatá do úvahy

Sľubovaná odpočítateľná položka na príspevky do druhého piliera nebola vo výpočtoch vôbec zohľadnená. (str. 11)

Nezahrnutý rozdiel v zdravotných odvodoch

V neprospech reformy nebol zahrnutý rozdiel medzi aktuálnym výberom zdravotného poistenia a odhadovaným výnosom z navrhovaného zdravotného odvodu. (str. 76)

Výpadok dane z príjmu je vyšší s akým sa počítalo

Výpadok dnešnej dane z príjmu bol vyčíslený z hotovostnej bázy – koľko sa vybralo za rok 2014 a nie z akruálnej – koľko sa vybralo z príjmov roka 2014. Zároveň v odvodovom bonuse vychádza objemovo vyššia asignácia dane, rozdiel mal byť zohľadnený. (str. 75)

Na dobrovoľnom nemocenskom poistení a poistení v nezamestnanosti vznikne strata

Sociálna poisťovňa bude naďalej poskytovať nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti za sadzby ako dnes. Majú v nej skončiť všetci čo majú problém sa poistiť komerčne. Tým pádom jej zostane ten najrizikovejší kmeň a dá sa z neho očakávať strata. Dobrovoľnosť týchto poistení vygeneruje aj transformačný dlh. Všetky nároky ktoré začali ešte pred zavedením reformy v prechodnom období dobehnú, avšak prispievať budú už len tí čo budú chcieť a z toho nie všetci štátu do SP, ale podaktorí už súkromným poskytovateľom. (str. 129 a str. 112)

Úspešnosť výberu nemôže byť 100% a viac

Ani z priznaných príjmov nie je reálne očakávať 100% výber (nieto ešte z odhadovaných). Chýba úprava o úspešnosť výberu daní a odvodov.

Dorovnanie už priznaných dôchodkov vychádza ako vyššia suma

Pri výpočte dávky ktorou sa mali vyrovnať nároky na priznané dôchodky prišlo ku kombinácii zlých predpokladov. Po prvé, základná štátna dávka po zdanení je 122,82 a nie 124,80 eur. Po druhé, nie všetci dôchodcovia by predsa dostali plnú sumu tejto dávky ako predpokladal prepočet. Naprk. vyše stotisíc dôchodcov pracuje a tak by ju dostali poníženú o 10% svojich príjmov (taktiež siroty do 15 rokov nemajú nárok na základnú štátnu dávku). Vyrovnávacia dávka mala byť tým pádom vyššia o viac ako sto miliónov eur.  (str. 76 -77)

Nie sú zahrnuté náklady na správu Sociálnej Poisťovne

Pri eliminácii príjmov a výdavkov Sociálnej poisťovne sa vo výpočte stratili náklady na jej správu. Čo je viac ako 100 miliónov eur ročne.  (str. 76 -77)

Predpoklad nereálne priaznivej štruktúry príjmov

Štruktúra príjmov zamestnancov bola použitá aj na živnostníkov. Traja zo štyroch živnostníkov však platia odvody z minimálneho vymeriavacieho základu. Štruktúra príjmov by mala zohľadňovať väčšinovú skladbu živnostníkov, ktorí sú v strate, na nule alebo ich príjmy len mierne prevyšujú ich výdavky. V OB sú títo živnostníci čistými príjemcami systému. OB totiž nepozná minimálne vymeriavacie základy.  (str. 72)

 

Tento piatok má byť tlačová konferencia o odvodovom bonuse. Nie je úplne jasné, čo všetko sa bude na nej prezentovať, ale po tak dlhom čase by bolo zvláštne, ak by na nej neprišlo k priznaniu, alebo vysvetleniu všetkých chýb, ktoré som o reforme zverejnil. Keď som 15. januára písal otázky Richardovi Sulíkovi, netušil som, že ešte o 5 mesiacov nebude stále jasné, ako je to so správnosťou jeho výpočtov.

Na čísla za rok 2016 nebolo nutné čakať, posledná verzia reformy je predsa postavená na roku 2014. Bolo by veľmi nekorektné, ak by reakciou na kritiku výpočtov z OB III boli metodicky inak postavené výpočty za iný rok. Tento scenár je žiaľ veľmi pravdepodobný.

Počítať treba, ale nezaškodilo by viac aj premýšľať, aké výsledky vôbec dávajú zmysel.

Zrekapitulujme si čo všetko vlastne táto reforma sľubuje:

1)      Výrazne vyššie čisté príjmy všetkým pracujúcim, tak aby si vedeli ušetriť na dôchodok sami

2)      Výrazne štedrejšie sociálne dávky na deti

3)      Financovanie priebežného piliera a vôbec všetkých už priznaných dôchodkov v prechodnom období desiatok rokov

4)      Prinajhoršom neutrálny vplyv na verejné financie

Toto všetko sa nedá dosiahnuť naraz v prvých rokoch po zavedení akejkoľvek reformy. Existuje však nekonečné množstvo spôsobov ako to zle spočítať.

Teraz najčítanejšie

Marian Jánoš

Ako dobrovoľník sa snažím bojovať proti plytvaniu, korupcii, šarlatánom a hoaxom. Vyštudoval som všeobecné lekárstvo a finančný manažment. Pracujem ako manažér v súkromnom sektore.