Denník N

Eurábia – Mýtus, alebo realita blízkej budúcnosti?

Prvou demokratickou moslimskou krajinou na svete bude čoskoro Nemecko. Nie je až tak rozhodujúce, či to príde o 30 alebo o čosi viac rokov. Otázne je skôr to, ako dlho vydrží v Nemecku dnešná demokracia, ak v ňom populačnú a politickú väčšinu začnú mať nositelia totalitnej ideológie, ktorá sa schováva za známe „náboženstvo mieru“ plné nenávistných článkov proti nevercom. Bude to viac ako na jedno volebné obdobie???

Osobne by som si prial, aby to bolo navždy, ale podstata moslimskej viery, ktorá demokraciu ani len nepripúšťa a je v príkrom rozpore so základnými ľudskými právami, a taktiež realita, potvrdzovaná v mnohých moslimských krajinách, prejavujúca sa najmä diktatúrou, útlakom žien, kresťanofóbiou, útlakom nevercov, inovercov atď., v tomto smere môj optimizmus ničí.

To je iba môj tip, že Nemecko bude prvé aj v islamizácii, ale v postate je jedno či bude v tomto smere prvé, alebo len v prvej pätke európskych, v súčasnosti ešte demokratických krajín, ktoré sa však pred pár rokmi dobrovoľne vydali na cestu k diktatúre, keďže pravá islamizácia nemôže ani nikam inam viesť.

A je potrebné povedať, že k nej napredujú celkom úspešne, resp. rýchlo. Aj za pomoci EÚ, ktorá za posledné roky minula milióny eur na podporu islamu a multikulturalizmu. Je to ale pochopiteľné, keďže multikulturalizmus sa stal náboženstvom EÚ. A jeho najzákladnejšou dogmou sa stalo klamstvo postavené na tom, že islam je rovnaký ako iné náboženstvá, resp. že mu ide o to isté, že má rovnaké ciele.

Demografická kríza v EÚ a každoročný príliv státisícov prevažne nelegálnych imigrantov z Afriky a Blízkeho Východu, a hlavne z islamského sveta, radikálne menia nielen populáciu, ale aj kultúru Európy, a preto sú  veľkou výzvou pre spoločnosť, politikov a cirkvi. Otázka už neznie, či Eurábia je mýtus alebo realita budúcnosti, ale či príde do 50 rokov, alebo trochu neskôr; ak sa nič zásadné proti falošnému novodobému náboženstvu EÚ neudeje, resp. všetko pôjde po vytýčených koľajach.

Pre odpoveď na to, čo z toho vyplýva, nemusíme chodiť ďaleko. V knihe Základy tauhídu – islamský koncept Boha, vydanej Ústredím moslimských obcí v Českej republike, ktorá je v podstate základným textom o cieľoch islamu z dielne českých moslimov, sa okrem iného píše, že povinnosťou moslimov je odmietnuť neislamské systémy a hodnoty a nastoliť islamské právo – šariu tam, kde začnú tvoriť značnú časť spoločnosti. Toto právo je pritom  v jasnom rozpore so základnými ľudskými právami a slobodami a demokraciou. A nikomu kompetentnému to u našich susedov absolútne nevadí.

Toto právo obsahuje pravidlá, ustanovené údajne prorokom Mohamedom, prostredníctvom Alaha, ako je napr. nesloboda žien, zabíjanie odpadlíkov od islamu, či kameňovanie nielen neverných, ale dokonca aj znásilnených žien. Toto je prosím čo za kultúru???

„Nie je možné mať islamskú vieru a neislamsky pracovať, hospodáriť, zabávať sa a vládnuť“ hlása brožúrka Islamská deklarácia vydaná českými moslimami.

Podľa islamu sám Mohamed určil, že islam je neodlučiteľný od vládnutia a vládnuť majú iba tí, kto sú pravoverní moslimovia a spoločnosti je teda treba hoci aj násilím vnucovať nadvládu islamu.

Prví moslimovia sa založením svojho štátu stali v podstate aj prvými teroristami, keďže v mene svojej viery začali terorizovať okolie a nútili ho k podriadenosti vláde Mohameda.

V niektorom z mojich článkov som už dával link na prieskum, na základe ktorého bolo zistené, že až 35 % francúzskych moslimov sa domnieva, že samovražedné teroristické útoky sú ospravedlniteľné, ak ide o obranu islamu. Teda nie o obranu krajiny pred dobyvateľom, ale o obranu islamu!

Ako sa potom nemajú Francúzi atď. báť islamu a tým pádom aj nositeľov tohto náboženstva???

Ešte stále si myslíme, že nás sa toto všetko netýka?… Veď Francúzsko je v tej istej Únii ako Slovensko.

Ale môžeme sa opäť vrátiť bezprostredne za naše hranice. V Rakúsku ešte v roku 1983 žilo 70 000 moslimov. Dnes tvoria 4 % obyvateľstva. Nie je známe, že by aspoň malá časť z nich sa dištancovala od zvráteného islamského práva, lebo tým by musela poprieť aj samotného Mohameda a tým Alaha, a to sa podľa islamského práva trestá smrťou. Kde je aspoň teoretická záruka, že ak dosiahnu v Rakúsku populačnú väčšinu, že si demokraticky nepresadia cez svoje politické strany nastolenie islamského práva?

Žiaľ, väčšina z tých krajín, kde nárast populácie začína byť problémom, je (žiaľ) moslimských. Vezmime si napr. Pakistan. V r. 1947 mal 33 mil. obyvateľov. Dnes má okolo 180 mil. teda zhruba 6krát viac. Podobný nárast je zaznamenaný napr. aj v Iráne, Egypte apod.

Prečo to spomínam? Nuž hlavne preto, lebo podľa niektorých Mohamedových výrokov sa majú moslimovia čo najviac množiť, aby ich bolo viac ako nemoslimov. Preto sa len sotva môže očakávať, že v týchto krajinách, ktoré už teraz trpia na veľký nedostatok vody a poľnohospodárskej pôdy, nájde niekto odvahu obmedziť tamojší nárast populácie, ako sa to napr. udialo v Číne a Indii. Logicky sa bude v týchto krajinách usilovať o získanie zdrojov a priestoru pre život. Preto sa dá predpokladať, že dôjde k expanzii, a kde inam, ak nie do vymierajúcej a navyše multikultúrnej Európy? A expanziu bude potrebné nejako ideovo „ospravedlniť“. Na to je islam ako stvorený. Takto už došlo k nahradeniu napr. perzskej civilizácie.

Ktorá, resp. ktoré ďalšie krajiny súčasnej EÚ budú nasledovať Nemecko? Resp., kde sa to v Európe zastaví? A zastaví sa to vôbec niekde? A ak áno, na ako dlho? Môj názor je ten, že ak sa v Európe nezačne vo veľkom čím skôr strhávať maska islamu, a jeho nenávistné články proti nevercom sa nepostavia na roveň nenávistných článkov iných ideológií, potláčajúcich základné ľudské práva a slobody, ako napr. fašizmu a nacizmu, drvivá väčšina krajín súčasnej EÚ sa už v tomto storočí premení na Eurábiu.

Použitá literatúra: Eurabia – mýtus nebo realita budoucnosti? Autor: Lukáš Lhoťan, rok vydania 2015, www.lukaslhotan.cz

Teraz najčítanejšie

Marcel Burkert

Dekonšpirátor. Teda má za to, že za zlom vo svete nie sú USA, dokonca ani Židia, ani ilumináti, ani slobodomurári, ani iné tajné spolky, ale jednostranná vláda rozumu, duchovná lenivosť, neznalosť zmyslu života a Zákonov stvorenia, slepá viera v mnohých podobách. Neschvaľovateľ ruskej okupácie Ukrajiny a kritik socializmu s tzv. ľudskou tvárou. Od júla 2015 aj aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a z presadzovania multikulturalizmu za každú cenu. V súčasnosti učiteľ a miestny poslanec v bratislavskej Dúbravke.