Denník N

Starostlivosť o vodu po slovensky

Môžeme veriť štátnym orgánom pri ochrane zdravia občanov? Prečo dovolilo vedenie mestskej časti výstavbu novej lokality, keď už v roku 2000 vedeli o probléme a možnej katastrofe na skládke nebezpečného odpadu vo Vrakuni?

Bratislava, miestna časť Vrakuňa.

O probléme skládky nebezpečného odpadu uloženého v sudoch vedelo vedenie miestnej časti v roku 2000, nakoľko bol urobený cielený prieskum, ktorým bolo zistené,  že zo skorodovaných sudov začal vytekať odpad, pričom vtedy bol už dva kilometre za pôvodnou skládkou smerom na Šamorín, čo je smer hlavného prúdenia podzemných vôd. Čo prezradil prieskum? Zo sudov, ktoré boli ukladané od roku 1966 až do roku 1979 vyteká extrémne nebezpečný odpad , ktorý sa skladá z pesticídov a ťažkých kovov: benzén, toulén, xylén, etylbenzén, arzén, hexachlórbenzén, herbicídy, olovo, meď a rôzne pesticídy a insekticídy lindany.  Zhruba zo 120 tisíc ton uloženého chemického odpadu vyteká denne do podzemných vôd Vrakune, Mostu pri Bratislave a ďalších miest a obcí smerom na Šamorín obrovské množstvo jedovatých látok, ktorých zoznam končí pri čísle 440! Napokon aj ministerstvo zdravotníctva pripúšťa, že v tejto oblasti je zvýšený počet rakovinových ochorení, napr. leukémie.

Moje otázky:  Ako je možné, že na skládke a  v jej tesnej blízkosti sa od roku 2000 stavajú rodinné, ba dokonca bytové domy?  A prečo nebol do dnešného dňa vydaný zákaz stavať rodinné domy?

Prečo už dávno nezačalo so sanáciou nebezpečnej skládky?

Každý deň nám zo skládky vyteká veľké množstvo jedov a zamoruje postupne najväčšiu zásobáreň pitnej vody v strednej Europe! Otázka na ministra životného prostredia: nemalo by byť v tomto zmysle podané trestné oznámenie za nečinnosť v ochrane strategického zdroja pitnej vody? Veď v Ústave Slovenskej republiky máme zakotvenú ochranu vody.

Je paradoxné, ak sa ukrivdí určitej skupine športovcov na medzinárodnom športovom podujatí európskeho významu, tak premiér tejto krajiny je schopný okamžite reagovať a listom upozorniť medzinárodnú inštitúciu na svoju nespokojnosť , ale pokiaľ sa jedná o zdravie desaťtisícov obyvateľov slovenskej republiky, tak namiesto toho sa ukazuje so svojim psom na sociálnej sieti, ako sa kúpe v Dunaji! 

 

Teraz najčítanejšie