Denník N

Hoax: Vláda nás tlačí do vojny s Ruskom! ĽSNS šíri poplašné dezinformácie

ĽSNS šíri dezinformácie o NATO a poplašné správy o vojne s Ruskom.

Je samozrejmé, že viacerí ľudia majú iné ideologické názory a predstavy, ale niektoré dezinformácie, ktoré sú šírené predstaviteľmi politickej strany ĽSNS, sú naozaj absurdného charakteru. Ľudová strana Naše Slovensko na čele s Marianom Kotlebom už pomaly rok zbiera podpisy pod petíciu za vyhlásenie referenda za vystúpenie Slovenska zo Severoatlantickej aliancie. Na šírenie ich postojov a agitáciu využívajú aj noviny vydávané touto politickou stranou. V najnovšom čísle si môže na celej jednej strane čitateľ prečítať dezinformácie o tom, ako je NATO zlé a rovno si vystrihnúť alebo vytlačiť petičný hárok. Informácie uvedené v daných novinách sú účelové a nepravdivé.

Tvrdenie ĽSNS: NATO slúži americkým jastrabom

NATO je v súčasnosti alianciou 29 suverénnych štátov a spojencov. Najnovším členom NATO sa 5. júna 2017 stala Čierna Hora. Všetky rozhodnutia sa v NATO prijímajú konsenzom, teda iba ak súhlasí každý jeden členský štát z 29 spojencov Aliancie.

Rovnako platí, že o svojej vlastnej účasti na operáciách pod vedením NATO rozhoduje každý spojenec samostatne podľa vlastných právnych postupov. Žiadny člen Aliancie nemôže rozhodnúť o vyslaní síl iného spojenca. Teda Spojené štáty nemôžu rozhodnúť o vyslaní slovenských jednotiek na nejakú misiu.

Tvrdenie ĽSNS: Zradná vláda schválila vyslanie slovenských vojakov na ruské hranice

Vláda a poslanci NRSR odsúhlasili vyslanie slovenských vojakov na výcvikovú misiu do Lotyšska. Áno, Lotyšsko má spoločné hranice s Ruskou federáciou, ale naši vojaci sa podieľali na rôznych cvičeniach na území Lotyšska. Týmto cvičením naši vojaci plnili záväzok Slovenska z minuloročného summitu NATO vo Varšave, ktorý sme prijali v rámci opatrení na posilnenie kolektívnej obrany NATO na východnej hranici. Išlo o spoločnú iniciatívu V4, ktorej sa zúčastnilo 149 príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky  v rámci prejavenia solidarity s našimi spojencami a budovania vzájomnej operability. Tri mesiace, od apríla do konca júna, sa zapojili do výcvikovej misie. Už sú doma.

Pred odchodom na trojmesačnú výcvikovú misiu sa veliteľ vojakov, major Vladimír Moško, vyjadroval pozitívne: “Ďakujeme za túto výcvikovú príležitosť, pretože budeme pracovať v medzinárodnom prostredí, komunikovať v anglickom jazyku a aj týmto spôsobom si zlepšíme naše spôsobilosti.

Tvrdenie ĽSNS: Slovensko sa kvôli americkým záujmom stane terčom v prípadnej vojne

Hlavným princípom Aliancie je kolektívna obrana. Áno, článok 5 Severoatlantickej zmluvy deklaruje, že útok proti jednému alebo viacerým členským štátom sa bude považovať za útok proti všetkým. Napriek tomu, princíp kolektívnej obrany aktivovaný 5. článkom nastal iba jeden jediný raz v histórii Aliancie, a to počas útoku na Svetové obchodné centrum v New Yorku v septembri 2011. 

NATO však rešpektuje právo každého štátu zvoliť si vlastné bezpečnostné opatrenia. Článok 13 Washingtonskej zmluvy dokonca explicitne priznáva spojencom právo vystúpiť z Aliancie.

V priebehu existencie Aliancie, teda za posledných 68 rokov, však žiaden jej člen a spojenec nepožiadal o vystúpenie. Je to ich suverénne rozhodnutie.*

Tvrdenie ĽSNS: Ako jediní sme v parlamente vystúpili proti vojne s Ruskom!

Poslanci ĽSNS v hlasovaní NR SR o vyslaní vojakov SR hlasovali proti. Vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky na vojenské cvičenie do Lotyšska nie je aktom deklarácie vojny voči Rusku. Slovenská republika je aktívnym členom Aliancie. Plnenie si záväzkov voči svojim spojencom a partnerom, ktoré sú jasne definované v Obrannej stratégii SR neznamená vypovedanie vojny iným štátom.

Posilňovanie pozície Európskej únie a jej členských štátov na medzinárodnej scéne a presadzovanie obranyschopnosti NATO sú taktiež definované v Zameraní zahraničnej a európskej politiky SR na rok 2016 Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.

Členovia a sympatizanti politickej strany ĽSNS chcú mať silné Slovensko, ale nechcú, aby si slovenskí vojaci budovali svoje schopnosti a cvičili svoju pripravenosť a bojaschopnosť. To predsa nedáva zmysel. Namiesto  toho môžeme pozorovať šírenie dezinformácií a naratívov v informačných prostriedkoch politickej strany ĽSNS a jej príslušníkmi, ktoré sa do veľkej miery podobajú naratívom a hoaxom šírených pro-kremeľskými internetovými stránkami. Tieto portály šírili klamlivé informácierozmiestnení 3600 amerických tankov v Európe, zatiaľ čo už existujúce vojenské jednotky boli posilnené o 87 tankov v rámci posilnenia interoperability a obranyschopnosti.

Ďalším príkladom prekrúcania pravdy bola dezinformácie o medzinárodnom vojenskom cvičení NATO Summer Shield, ktoré sa konalo v apríli v Lotyšsku, počas ktorej malo NATO testovať nové fyzické a biologické metódy boja na Rusky hovoriacich jednotlivcoch. Do tohto medzinárodného cvičenia sa zapojili aj naši vojaci. Túto dezinformáciu dementovalo samotné Ministerstvo obrany Lotyšska a poukázalo na tieto hoaxy, ktoré šírili pro-ruské dezinformačné kanály.

 

Drahí spoluobčania, prosím preverujte si zdroje, z ktorých čerpáte informácie a nezabudnite, že v období od 26. júna do 2. júla 2017 sa bude územím Slovenska presúvať vojenská technika spojeneckých armád. O presunoch informovalo aj Ministerstvo obrany SR, celkovo by cez naše územie malo prejsť 41 cestných a jeden železničný transport. Nebojte sa, sú to naši spojenci.

 

GLOBSEC Policy Institute 

Tento monitor analyzuje najdôležitejšie dezinformačné kampane, ktoré sú používané a šírené takzvanými konšpiračnými alternatívnymi stránkami a dezinformačnými kanálmi na Slovensku. Prostredníctvom tohto monitoru by sme chceli zvýšiť povedomie o vplyve dezinformačných kampaní na celospoločenské diskusie a vnútropolitické dianie na Slovensku. Vytvorenie tohto monitora bolo podporené National Endowment for Democracy.

 

* V roku 1966 francúzsky prezident Charles de Gaulle stiahol Francúzsko z veliacich vojenských štruktúr NATO. Hoci krajina ostala súčasťou organizácie, vzdala sa funkcií v jej rozhodovacích orgánoch Aliancie. Táto situácia trvala 43 rokov, v marci 2009 francúzsky prezident Nicolas Sarkozy ohlásil obnovenie plného členstva Francúzska v NATO a integráciu francúzskych vojenských štruktúr do spoločných štruktúr Aliancie. Podobná situácia nastala aj v prípade Grécka. Ako dôsledok cyperskej krízy v roku 1974 Grécko vystúpilo z vojenských štruktúr Aliancie. Inak povedané, stiahlo svoje ozbrojené vojenské sily spod spoločného velenia NATO.  V októbri 1980 však obnovilo Grécko svoje plné členstvo v NATO. Možnosť jednotlivých členov Aliancie vystúpiť či už z jej vojenských štruktúr dokazuje demokratický princíp Aliancie a poukazuje, že jednotlivé členské štáty NATO rozhodujú o rozsahu integrácie a zapojenia svojich ozbrojených síl.

Teraz najčítanejšie

Dezinformácie Hoaxy Propaganda

Tento blog je spoločným výstupom aktivít Juraja Smatanu, kolektívu spolupracovníkov z facebookovej stránky Dezinformácie - Hoaxy – Propaganda a GLOBSEC Policy Institute.