Denník N

Odvodový bonus prinesie ľuďom viac peňazí

Minulý piatok sme s Richardom Sulíkom na tlačovej konferencii predstavili nové prepočty Odvodového bonusu na aktuálne čísla roku 2016. Vďaka reforme SaS si 384 tisíc zamestnancov s najnižšími mzdami polepší v priemere o 12 %, stredná trieda o 10 % a významne si polepšia aj živnostníci platiaci dnes minimálne odvody. Materskú budeme vyplácať celé tri roky, vďaka čomu mladým rodinám vyplatíme ročne 1,6x toľko peňazí ako dáva štát mamičkám dnes.

Obsah blogu:

Odvodový bonus prinesie ľuďom do peňaženiek viac ako 2 miliardy €. Ako sme to dokázali? Veď verejné financie sú hra s nulovým súčtom, ak ľuďom necháme viac, musíme to z dnešného systému niekde zobrať. Áno aj nie. Odvodový bonus (OB) na rozdiel od dnešného systému prakticky nepozná výnimky. Ak by to tak bolo aj dnes, Sociálna poisťovňa by vybrala ročne minimálne o 850 mil. € viac. V systéme Odvodového bonusu rozširujeme vymeriavací základ o úroky, podiely na zisku, dividendy, prenájmy, odmeny konateľov, autorské honoráre, … Daň a odvody sa v systéme OB platia zo všetkých vlastných príjmov, a aj preto môžeme sadzby odvodov v konečnom dôsledku znížiť. Systém OB nepozná nezdaniteľné minimum a čo je dôležité, vymeriavací základ pre dane aj odvody je totožný. Takže áno, ak má dnes niekto príjmy prevažne zo zdrojov, na ktoré platia všakovaké výnimky, v systéme OB si pohorší.

Čo to ten Odvodový bonus vlastne je?

Základom Odvodového bonusu je, že každý občan nášho štátu starší ako 15 rokov, okrem pracujúcich v zahraničí, bude mať nárok na základnú štátnu dávku vo výške životného minima, ktoré je dnes 199,48 Eur (od 1.7.) a v roku 2016 bolo 198,09 Eur. Táto dávka sa zníži o 10 % jeho príjmov a následne sa zo súčtu dávky a príjmov zaplatia dane a odvody. Ak niekto nemá žiadne iné príjmy, bude mať po zaplatení dane a odvodov nárok na 123,7 Eur mesačne. Odvodový bonus nahrádza všetky dnešné sociálne dávky.

Cieľom Odvodového bonusu nie je poškodiť najslabších, ako sa snažia tvrdiť kritici. Systém OB pozná aj mimoriadne štátne dávky: materská, príspevok na dieťa, invalidná dávka, výživná dávka, sirotská dávka. Podrobnejší výpočet čistého príjmu v systéme OB nájdete v priloženej infografike.

Výpočet Odvodového bonusu

Pracujúci, ktorí už v dnešnom systéme získali odpracované roky, budú na dôchodku dostávať vyrovnávaciu dávku, ktorá im v plnej miere nahradí nárok na dôchodok, ktorý získali v starom systéme. To znamená, že nárok na vyrovnávaciu dávku v nejakej zanedbateľnej výške bude mať dokonca aj 16 ročný študent, ktorý v starom systéme odpracoval iba jedno leto na brigáde. Prechodné obdobie s vyrovnávacími dávkami bude preto trvať desiatky rokov.

Čo nám Odvodový bonus prinesie?

 1. Odstráni sa stav, kedy človek prichádza zarobením prvého eura o sociálne dávky.

  Keďže Odvodový bonus sa znižuje iba o 10 % vlastných príjmov, už sa nestane, aby sa človeku neoplatilo pracovať. Odstraňujeme bariéru medzi nepracovaním a pracovaním, kedy sa sociálne dávky znižujú o 75 % zárobku, čím podnietime tvorbu nových pracovných miest a postrčíme ekonomiku k vyššiemu rastu.

 2. Výrazne podporíme mladé rodiny, od čoho si sľubujeme vyššiu pôrodnosť.

  Dnes si niektoré mladé páry nemôžu dovoliť mať deti, respektíve viac detí, lebo to pre nich nie je ekonomicky únosné. Materskú v systéme OB vyplácame celé tri roky a ak sa mamička, resp. rodič na materskej zamestná a dieťa dá do jaslí, vo vyplácaní materskej naďalej pokračujeme až do troch rokov veku dieťaťa. Čo napríklad umožní rodičom jasle financovať. Materskú vypočítame ako 1,5 % z úhrnu miezd za tri odpracované roky podľa výberu rodiča. Ak ešte tri roky odpracované nemá, môže si zarátať za každý chýbajúci mesiac jedno životné minimum, ak má strednú školu, tak až dve. Výška materskej bude nižšia ako dnes, ale keďže materskú vyplácame celé tri roky, mladým rodinám vyplatíme ročne 1,6x (3x) toľko peňazí ako vypláca štát dnes.

  Príklad: mamička pred materskou pracovala 4 roky. Prvý rok za 1000 Eur mesačne, druhý rok za 500 Eur mesačne a ďalšie dva roky opäť za 1000 Eur mesačne. Logicky si vyberie tri roky, v ktorých pracovala za 1000 Eur mesačne. Jej materská dávka sa vypočíta ako 1,5% z 36×1000 = 540 Eur. Celkový čistý príjem sa potom vypočíta ako: OB matky 199,48 + OB dieťaťa 39,9 + materská 540 – dane a odvody = 483,2 € mesačne. 

 3. Znížime daňovo odvodové zaťaženie, čím zvýšime čisté príjmy domácností o 2,5 miliardy € ročne. Necháme ľuďom z ich peňazí viac, čím zvýšime čisté bohatstvo našich občanov.

Ťažšie predateľným plusom, zrozumiteľným iba ekonomicky zdatnejšej časti obyvateľstva, sú zdravšie verejné financie. Odvodový bonus rieši to, z čoho by mal mať nočnú moru každý zodpovedný politik – rieši zásluhovosť v štátnych dôchodkoch. Prvý pilier, táto najväčšia Ponziho schéma všetkých čias, má potenciál položiť nás v budúcnosti na lopatky. Kým dnes mladým pracujúcim reálne hrozí v starobe chudoba, Odvodový bonus vytvára priestor, aby si aj dnešní pracujúci v produktívnom veku dokázali zabezpečiť dôstojný dôchodok. K tejto téme sa ešte vrátime.

„Pravidlá“ reformy Odvodový bonus

Odvodový bonus sa posledné mesiace dostal pod paľbu kritiky, ktorá nás prinútila prerátať Odvodový bonus ešte raz, na nových číslach a dôslednejšie. Aby sme sa s kritikmi nesporili o „odtiene bledomodrej“, neslovičkárili a nerozprávali jeden o hruškách a druhý o jablkách, zadefinujme si najprv základné pravidlá:

 1. Odvodový bonus sa vyvíja
 2. Prvú knižku o Odvodovom bonuse napísal Richard Sulík v roku 2005. Odvod bol jeden, vo výške 20 % a volal sa redistribučný. Druhá knižka, prepracovanejšia, nasledovala čoskoro – už v roku 2006 a obsahovala napríklad aj zaujímavú časť o zdravotníctve. Odvody sú už dva, solidárny a zdravotný, základná štátna dávka na dieťa je vo výške 80 % ŽM a materská vo výške 1x ŽM. S touto verziou išla SaS do svojich prvých volieb a na jej zavedení sa počas Radičovej vlády intenzívne pracovalo. Tretia verzia vyšla skoro po desiatich rokoch – pred voľbami 2016. Vypadla pestúnska štátna dávka, dávka na dieťa klesla na 20 % ŽM, ale za to materská sa už počíta ako 1,5 % z úhrnu miezd, čím je materská silne naviazaná na predchádzajúci príjem rodičov. Keďže to autorom z čísel vychádzalo, vymysleli aj dodatočnú Odvodovú úľavu na deti, čím chceli ešte viac podporiť pracujúce rodiny.

  Prečo vás otravujem históriou? Pretože kritika, na ktorú dnes reagujeme, sa snaží navodiť dojem, že akákoľvek nepatrná zmena reformy dokazuje jej údajnú chybnosť a nevhodnosť. Nie je to samozrejme pravda. Odvodový bonus je v prvom rade reforma takého rozsahu, o akú sa na Slovensku ešte nikto nepokúsil. Podstatné je, či sú splnené základné ciele Odvodového bonusu: zjednodušenie systému, zníženie daňovo-odvodového zaťaženia, zvýšenie čistých príjmov, odstránenie bariér medzi pracovaním a nepracovaním, podpora rodín, zdravšie verejné financie. Zvyšok sú parametre, ktoré sa nastavujú podľa aktuálnej situácie. Napríklad aj ako reakcia na dobre mienené podnety, či kritiku.

 3. Fiškálna neutrálnosť nie je mantra
 4. Boli sme obvinení, že Odvodový bonus je deficitný 2 miliardy €. To by bol samozrejme problém, diera vo výške 2,5 % HDP by bola významná. Bol by však problém, ak by bol Odvodový bonus deficitný niekoľko miliónov Eur? Alebo niekoľko desiatok miliónov? Pri všetkých tých pozitívach a dynamických efektoch, ktoré by nasledovali, ja osobne by som Odvodový bonus bez váhania zaviedol, aj keby hrozil počiatočný deficit (transformačný dlh) až do výšky 1 % HDP.

  Samozrejme, že sa snažíme reformu navrhnúť tak, aby bola fiškálne neutrálna, ale treba si uvedomiť, o akú rozsiahlu zmenu ide. Finančné dopady by boli možno presné, ak by sme disponovali údajmi, ktorými disponuje iba štátny aparát a niektoré nemá dokonca ani len on, resp., ich má len veľmi nepresné a OB by sme prerátavali na konkrétne rodné čísla. Dovtedy je každý, aj sebe lepší prepočet iba ilustratívny. To zároveň nevylučuje diskusiu, či sme použili správne predpoklady, správne dátové zdroje alebo či sme sa pri výpočtoch nedopustili prílišných zjednodušení. Takáto diskusia môže byť len prínosná. Ale za relevantnú nie je možné považovať kritiku typu „tu si myslím, že ste mali použiť inú sadzbu, a preto je vaša reforma zlá“.

 5. Sadzba zdravotných odvodov je priamo závislá od príjmov v starom systéme
 6. Jedným z dôvodov, prečo sa Odvodový bonus v čase mení, je, že sa mení aj systém, ktorý chceme nahradiť. Napríklad výdavky na zdravotníctvo rástli oveľa rýchlejšie ako rástlo HDP. Keďže Odvodový bonus je reforma daní a odvodov, nie reformou zdravotníctva, neostáva nám nič iné, iba nastaviť zdravotný odvod tak, aby sme na zdravotníctvo vybrali toľko peňazí, koľko je v dnešnom systéme. To je inak veľmi užitočné pravidlo, lebo ak by sme zdravotný odvod nezvyšovali priamo úmerne rastúcim výdavkom zdravotníctva, Odvodový bonus ako reforma by na to doplácala. Zdroje na dofinancovanie by sme museli dávať z daní a zbytočne by sme si tak vytvárali dodatočné náklady reformy.

  Toto užitočné pravidlo si uvedomujeme a sami ho vedome, v únosnej miere, nedodržiavame. Napríklad v knižke OB III nechali autori radšej sadzbu zdravotného odvodu 9% a rozdiel 165 mil. € sa rozhodli vykryť prebytkom OB 146 mil. € a prísľubom budúceho lepšieho výberu poistného.

  Tak prečo to tu vlastne spomínam? Lebo už sme zaznamenali kritiku, že zvyšovaním zdravotného odvodu sme sa vraj priznali, že naša reforma je deficitná. Nie, to len opäť narástli výdavky na zdravotníctvo.

  V čom urobili kritici chybu a aký objem hrubých miezd je na Slovensku

  Možno by bolo lepšie použiť jednotné číslo. Kritik, bloger Marián Jánoš, je jediný, kto si za desať rokov dal tú námahu a pustil sa do prepočítavania Odvodového bonusu. My mu za to ďakujeme, niektoré jeho postrehy boli správne a podnetné a aj vďaka nemu je dnes Odvodový bonus prepočítaný detailnejšie ako kedykoľvek predtým.

  V ôsmich blogoch, ktoré nám dosiaľ Marián Jánoš venoval, som identifikoval 17 vznesených výhrad voči Odvodovému bonusu, zoznam si môžete pozrieť tu (list 1). Z toho iba dve výhrady sú skutočné a oprávnené, ďalšie tri môžeme zaradiť do kategórie dobre mienené pripomienky a zvyšok sme neakceptovali z dôvodov hodnotový spor / chybná interpretácia / zavádzanie čitateľa. Dnes sa budeme venovať prvým trom výhradám, ktoré spolu súvisia a prvé dve sú zo všetkých najzávažnejšie:

    • autori priznali príliš vysoký príjem všetkým pracujúcim (pravda),
    • v dôsledku čoho je v OB diera 2 miliardy € (nepravda, zlý výpočet)
    • priznanie príjmu 964 € ženám na materskej, ľuďom na PN a nezamestnaným na aktivačných prácach (chybná interpretácia).

  Ostatné výhrady preberieme jednu po druhej v nasledujúcich blogoch.

  V tretej verzii Odvodového bonusu použili autori priemerný príjem 964 € na všetkých 2 363 000 pracujúcich. Priemerný príjem 964 € pochádza zo Štruktúry miezd v SR 2014 a autori použili túto publikáciu preto, lebo pre výpočet mikrodopadov (vplyvu OB na jednotlivca) potrebovali rozloženie miezd podľa príjmových skupín a práve táto publikácia takéto rozdelenie obsahuje.

  Marián Jánoš má pravdu v tom, že mzda 964 € nemala byť použitá na všetkých 2 363 000 pracujúcich. Skutočný počet pracujúcich, na ktorých sa v roku 2014 vzťahovala priemerná mzda 964 €, bol 1,89 milióna, čo sa dalo pri trpezlivom hľadaní vyčítať priamo z publikácie Štruktúra miezd 2014.

  Skutočne sme vďaka tomu nadhodnotili príjmy o 5 miliárd, čím sme vytvorili sekeru 2 miliardy €, ako tvrdí Jánoš? Samozrejme, že nie. Ak Jánoš vyčíta Sulíkovi „šlendriánske zjednodušenie“, sám urobil to isté, len v opačnom garde a v ešte väčšom rozsahu.

  Vo svojom „konzervatívnom“ výpočte totiž Jánoš znížil hrubé príjmy, superhrubé príjmy, aj počet pracujúcich o 10 %, čím sa dopočítal k priemernej mzde blízkej nominálnej mzde za rok 2014 vo výške 858 € a k celkovému úhrnu miezd, ktorý sa od Sulíkovho modelu líšil o 5 miliárd €. Jánoš však zabudol, že Odvodový bonus významne rozširuje vymeriavací základ, z ktorého sa platia dane a odvody (pamätáte si? úroky, podiely na zisku, dividendy, prenájmy, autorské honoráre, …), a preto zistenú mzdu 858 € nie je možné použiť ako parameter pre výpočet celkových hrubých príjmov v ekonomike.

  Ak by chcel Jánoš postupovať metodicky správne, mal znížiť iba počet pracujúcich na 80 %, aby sa dostal k číslu 1,89 milióna, pre ktorých bola spoľahlivo zistená priemerná mzda 964 €. Výsledok je ten istý – úhrn hrubých miezd 22 miliárd. Lenže my máme na rozdiel od Jánoša k dobru ešte skoro 500 tisíc pracujúcich, ktorí tiež niečo zarábajú (a nie málo) a rozšírené vymeriavacie základy. A tam je tých chýbajúcich 5 miliárd, respektíve ich podstatná časť.

  Len aby ste mali predstavu, na číslach 2016 sme hrubé príjmy SZČO, slobodných povolaní a zamestnancov živnostníkov vypočítali na skoro 3 miliardy € a aj to sme cez kontrolný výpočet cez daň z príjmov nakoniec zistili, že sme ich príjmy podcenili. Iba na príjmoch, kde sa daň vyberá zrážkou (úroky), sú v hrubých príjmoch ďalšie stámilióny.

  Jánoš nesprávne uvádza, že v roku 2014 bolo 641 tisíc zamestnancov živnostníkov s priemernou mzdou 595 Eur mesačne. Ak by si svoje čísla skúsil spočítať, rýchlo by zistil, že číslo 641 tisíc obsahuje nielen zamestnancov živnostníkov, ale aj živnostníkov (aktívnych aj neaktívnych) a všetky slobodné povolania. Neaktívny živnostník je taký, ktorý síce má živnosť, ale nemal na ňu v danom roku ani jedno euro príjmov. Takýto živnostník má veľmi pravdepodobne iný príjem (zamestnanie) alebo je v zahraničí. Skutočný počet zamestnancov živnostníkov sa pohybuje medzi 50 až 80 tisíc.

  Jánoš namieta, že príjem 964 € sme priznali aj zamestnancom na materskej a zamestnaným v zahraničí. V prípade mamičiek sa mýli, materská trvá v priemere 6 mesiacov, čo je už zohľadnené v priemernej mzde 964 €. Len mamička sa ocitne v tom roku v mzdovom pásme o polovicu nižšom ako keby pracovala celých dvanásť mesiacov. To isté sa obdobne týka aj ľudí na PN. Zamestnaní v zahraničí a ľudia na aktivačných prácach nie sú v publikácii Štruktúra miezd vôbec zahrnutí.

  Nesprávny je aj Jánošov kontrolný výpočet cez odvody v Sociálnej poisťovni. Áno, v roku 2014 sa na úrazovom poistení vybralo 142 miliónov a úrazové poistenie nemá ako jediné minimálny ani maximálny vymeriavací základ, čo by zodpovedalo príjmom približne 18 miliárd. Jánoš však opäť zabudol na rozšírené vymeriavacie základy (ešte raz si zopakujme: úroky, podiely na zisku, dividendy, prenájmy, odmeny konateľov, autorské honoráre, ..) a nezohľadnil ani fakt, že Sociálna poisťovňa z niektorých príjmov jednoducho nie je schopná vybrať odvody. Ale k tomu sa ešte vrátime. Keď potom pripočítame príjmy živnostníkov a silových zložiek, na ktoré Jánoš tiež zabudol, dostaneme sa k úplne iným číslam.

  Oveľa presnejší je kontrolný výpočet cez reálne vybranú daň z príjmov, ktorý síce Jánoš spomenul, ale evidentne si ho nevypočítal. My sme si ho na dátach 2016 urobili a naše vypočítané hrubé príjmy sedia.

  Napriek tomu všetkému priznávame, že Odvodový bonus III mohol byť urobený dôslednejšie. Od posledného vydania uplynulo skoro desať rokov a nosnú reformu SaS bolo nutné pred voľbami aktualizovať na nové čísla, minimálne prehodiť slovenské koruny na eurá. Vždy sa však našlo niečo dôležitejšie a nové vydanie sa preto rodilo viac ako rok. Chyba typu, že namiesto sumy 122,82 (základná štátna dávka po dani a odvodoch) použijete 124,8 vznikne tak, že to počítate o polnoci, na kalkulačke v mobile, kdesi na zadnom sedadle mikrobusu cestou z predvolebného stretnutia a potom to po sebe zabudnete skontrolovať. Chyby však nerobí len ten, kto nič nerobí. V konečnom dôsledku sme radi, že nás Marián Jánoš prinútil urobiť nové dôsledné prepočty.

  Ako sme robili nové výpočty

  (časť pre fajnšmekrov, vyššia náročnosť textu)

  Pre dosiahnutie čo najväčšej presnosti sme si tento krát vypýtali od IFP mesačné vymeriavacie základy Sociálnej poisťovne, za ktorých poskytnutie im veľmi pekne ďakujeme. Dostali sme dáta za zamestnancov, živnostníkov a dohodárov. Ak by mal niekto chuť urobiť si nezávislé prepočty, radi mu dáta poskytneme.

  V prvom rade je dôležité uvedomiť si, kto v Sociálnej poisťovni nie je a v akej kategórii máme koľko ľudí. V Sociálnej poisťovni sa nenachádzajú živnostníci, ktorým ešte nevznikla povinnosť platiť si odvody, ale príjmy majú a silové zložky (vojaci, policajti, colníci, hasiči, záchranári, dozorcovia, SIS a NBÚ).

  Silové zložky boli mierny problém, lebo žiaľ neexistujú ucelené dátové zdroje. Niečo sme mali z infožiadosti, niečo zo štátneho záverečného účtu, z rozpočtov ministerstiev, niečo zo štatistického úradu. Napríklad takí vojaci. Dozviete sa ich počet, viete koľko ma Ministerstvo obrany narozpočtovaných mzdových výdavkov, lenže neviete, koľko je v tých výdavkoch na civilných zamestnancov a neviete ani delenie vojakov na poddôstojníkov, vojakov a vyšších dôstojníkov, čo by sa hodilo, lebo Štatistický úrad uvádza priemerné mzdy v takomto členení. Zdroje sú vzájomne nekonzistentné, preto sme sa snažili o čo najlepší odhad. Počet ľudí v silových zložkách sme napočítali na 51 451.

  Živnostníkov, ktorým ešte nevznikla povinnosť platiť si odvody, ale príjmy majú, bolo 115 025. Zo štatistického úradu sme zistili počet ekonomicky aktívnych SZČO (346 992) a od nich sme odrátali počet SZČO, ktorí platili odvody (231 967). Tu sú zahrnuté už aj slobodné povolania a samostatne hospodáriaci roľníci. Príjmy tejto skupiny sme rátali ako 75 % sumy 429 Eur mesačne (minimálny vymeriavací základ), lebo vieme, že veľa z nich je nahromadených tesne pod touto sumou, a z toho sme odpočítavali paušálne výdavky 40 %.

  V roku 2016 evidovala Sociálna poisťovňa 1 969 810 zamestnancov s vymeriavacím základom, plus 43 tisíc osôb s nezisteným vymeriavacím základom, ktorých sme preto posudzovali ako osoby bez príjmu, aj keď nejaký príjem určite mali. Počet detí do 15 rokov bol 838 060, z toho 169 786 bolo do troch rokov. Priemerná štátna dávka na dieťa bola 26,09 % zo základnej štátnej dávky, čo sme si vypočítali z početnosti rodín podľa počtu detí. Keďže predpokladáme, že každé dieťa do troch rokov má rodiča, ktorému budeme vyplácať materskú, rátame, že máme 169 786 osôb na materskej. Rodiny s dvoma deťmi do 3 rokov alebo mamičky, ktoré budú zároveň pracovať, nám budú tým pádom zlepšovať bilanciu, nakoľko sme im OB zarátali 2x. Materskú rátame v systéme OB z úhrnu superhrubých príjmov za tri roky a superhrubú mzdu sme si vypočítali z priemernej materskej v roku 2016, ktorá bola podľa Sociálnej poisťovne 478 Eur.

  Ostávajú nám dospelé osoby bez príjmu, ktoré budú v našom systéme čistými poberateľmi Odvodového bonusu. Ich počet vypočítame ako celkový počet obyvateľov 5 435 343 mínus všetky vyššie uvedené skupiny, mínus zamestnaní v zahraničí. Zamestnaných v zahraničí sme pre naše potreby vyčíslili na 200 tisíc. Existuje číslo 159 800 zo Štatistického úradu, ktoré je však iba odhadom z výkazov štatistických jednotiek. Oveľa bližšie pravde budú v tomto prípade odhady MFSR na základe databáz poistencov zdravotného poistenia, ktoré hovoria, že v zahraničí je viac ako 300 tisíc Slovákov. K rovnakému číslu prišla prieskumom aj Podnikateľská aliancia Slovenska. Keďže nechceme byť opäť obvinení z nadhodnotených čísel, zarátali sme 2/3 tohto počtu.

  Mimochodom, práve sme vybavili Jánošovu výhradu číslo štyri. Je logické, že nebudeme vyplácať OB osobám, ktoré dane a odvody platia v inom štáte. Považujem to za logické aj bez toho, aby to bolo niekde explicitne uvedené, ale dobre, túto výhradu z kategórie dobre mienených pripomienok sme Mariánovi Jánošovi akceptovali. To nás privádza k otázke, čo napríklad so študentmi, ktorí študujú v zahraničí. OB im priznávame v plnej výške, veď chceme podporiť ich vzdelanie, ale dane a odvody zo svojich brigád platia v zahraničí. Môžeme nad tým silno porozmýšľať, keď budeme Odvodový bonus zavádzať, ale skôr si myslím, že im ho necháme v plnej výške. Pamätajte, Odvodový bonus sa vyvíja.

  V tabuľke 10, ktorú si môžete pozrieť tu (list 2), nám ostali tri položky, ku ktorým som sa zatiaľ nevyjadril. Vymeriavacie základy dohodárov vieme zo Sociálnej poisťovne, ale na rozdiel od ostatných dát nejde o počet dohodárov, ale o počet dohôd za celý rok 2016. Rozhodli sme sa preto, že každému dohodárovi vyplatíme OB v rámci inej kategórie. Aby sme neboli príliš štedrí, rozhodli sme sa celkový vyplatený OB znížiť o 10 % z úhrnu príjmov z dohôd do 1000 Eur mesačne superhrubej mzdy. Strop na solidárny odvod bol 1980,9 € (10 x ZM), takže rátať, že príjmy z dohôd do polovice tejto sumy boli u pracujúcich, kde ešte nebol OB vyklesaný na nulu, je podľa nás korektné.

  Počet dospelých osôb bez príjmu môže byť v skutočnosti mierne iný. Medzi kategóriami zamestnanec / živnostník je totiž prekryv, ktorý nevieme kvantifikovať. Ak je niekto zároveň aj zamestnanec aj živnostník, tak sme túto osobu zarátali dvakrát a rovnako sme teda dvakrát znížili počet dospelých osôb bez príjmu. Vieme však určite povedať, že rovnako existujú dohodári, ktorí pracujú iba na dohodu, a preto sme im nemali rátať Odvodový bonus ako dospelej osobe bez príjmu. Domnievame sa, že tieto dva efekty môžeme vzájomne započítať.

  Príjmy, z ktorých sa vyberá daň zrážkou, je jednou z položiek, o ktoré rozširujeme v systéme OB vymeriavací základ, a zároveň je jedinou, ktorú vieme aspoň trochu uspokojivo kvantifikovať. Celkovú daň vyberanú zrážkou sme zistili zo štatistiky Finančnej správy a následne sme ju očistili podľa informácií z IFP o štruktúre tejto dane. Z výnosu dane sme následne vypočítali daňový základ. Keďže predpokladáme, že vyššie úspory budú mať bohatší, pozreli sme sa do dát Sociálnej poisťovne, koľko percent zamestnancov má príjem vyšší ako je strop na platenie solidárneho odvodu. O dvojnásobok tejto hodnoty sme potom očistili znižovanie OB (lebo ich OB už vyklesal na nulu vďaka primárnym príjmom) a o rovnakú sumu sme znížili aj vybraný solidárny odvod.

  Príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti sme pridali potom, čo sme si urobili kontrolný výpočet cez reálne vybranú daň z príjmov FO. Zistili sme totiž, že reálne vybraná daň z príjmu SZČO a iných samostatne zárobkovo činných osôb bola v akruálnom vyjadrení 152 miliónov, kým my sme z našich príjmov vypočítali daň z príjmu iba vo výške 77 miliónov. Znamená to, že pri našej snahe o čo najkorektnejší výpočet sme príjmy SZČO významne podcenili. Je však pravdou, že v reálne vybranej dani sú už napríklad aj autorské honoráre, ktoré v dátach od Sociálnej poisťovne zachytené nemáme. Preto sme z rozdielu reálne vybranej a vypočítanej dane efektívnou sadzbou dane z príjmu vypočítali objem príjmov. Na vyplatený OB a solidárny odvod sme uplatnili rovnakú korekciu ako v predchádzajúcom bode (príjmy, z ktorých sa vyberá daň zrážkou).

  Rátali sme, že na sirotské a invalidné dôchodky vyplatíme v systéme OB presne takú istú sumu ako v starom systéme (ceteris paribus).

  Ostáva nám okomentovať tabuľku celkových makrodopadov, ktorú si môžete pozrieť tu (list 3). Najprv si prejdime položky, ktoré sú v náš neprospech. Asignačnú daň (dnešné 2 %) si zarátavame ako mínus v celom objeme ako bola vybraná v roku 2016 od fyzických osôb (ceteris paribus). Sadzba dane bude v systéme OB upravená podľa rozšírenia vymeriavacieho základu, z ktorého sa bude vypočítavať. Keďže ani dnes sa neodvedú ani zďaleka celé 2 % z dane, nebolo by korektné zarátavať si do mínusu vyššie číslo ako sa na tejto dani odvádza dnes.

  Mínusovou položkou je celý náš dnešný výnos dane z príjmu FO, lebo ten nahrádzame daňou z príjmu z oveľa vyššieho vymeriavacieho základu, ktorý už v tabuľke máme. Mimochodom, rátali sme to z akruálu a to tak, že sme odpočítali celý daňový bonus na deti. Odpočítať musíme aj daň vyberanú zrážkou a to v takej istej sume ako sme si ju pripočítali v tabuľke príjmov.

  Ďalším mínusom je výpadok na odvodoch silových zložiek, lebo tie dnes nejdú do Sociálnej poisťovne, ale my ich v plnej miere nahrádzame systémom Odvodového bonusu. Keďže odvody znižujeme všetkým zamestnancom, je logické, že ich musíme znížiť aj silovým zložkám. Ale odvody silových zložiek sa dnes používajú na výplatu výsluhových dôchodkov a tie ak chceme zachovať (ceteris paribus), tak výpadok na odvodoch si musíme zarátať do mínusov.

  Najvyššou mínusovou položkou je vyrovnávacia dávka pre všetkých 1,38 milióna poberateľov dôchodkov. Od skutočných výdavkov sme odrátali Odvodový bonus, ktorý sme im už zarátali ako nepracujúcim dospelým osobám. Žiaden dôchodca nepríde v systéme OB ani o jedno euro.

  Poslednou mínusovou položkou sú kompenzácie invalidom, ktoré máme zo štatistík ÚPSVaRu a dávame si ich do mínusu preto, lebo na druhej strane si ich dávame do plusu pri transferoch Ministerstva práce. Žiaľ, rozpočet Ministerstva práce je urobený takým spôsobom, že tieto kompenzácie nie je možné odčleniť od iných položiek. Pre istotu sme si ako náš mínus zarátali aj príspevok na opatrovanie, keďže sme si neboli istí, či tiež nie je zahrnutý v položke Transfery Ministerstva práce.

  Prvou plusovou položkou sú už spomínané transfery Ministerstva práce. Sem patria v prvom rade sociálne dávky, ktoré systém OB nahrádza. K tomu sme prirátali aktívnu politiku na trhu práce, podporu rastu zamestnanosti a štátom platené poistné. Zdôrazňujem, že na sociálne služby systém OB nesiaha, a preto sme si ich ani nezapočítali.

  Druhou plusovou položkou sú dodatočné zdroje Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa (SP) totiž nedisponuje iba poistným, ktoré sme nahradili systémom OB. SP je ešte dotovaná od štátu a túto dotáciu sme si zarátali vo výške dotácie, ktorá je potrebná pre výpadok z dôvodu existencie II. piliera. Druhou časťou dodatočných zdrojov sú náklady na materskú, ktorú SP vyplácala, ale v systéme OB ju už vyplácame inde, takže tu nám ide do plusovej položky (už je raz zarátaná). Treťou časťou je takzvaný bilančný rozdiel SP, čo je rozdiel v tvorbe fondov v bežnom roku a použitím prostriedkov v bežnom roku. Pre lepšie pochopenie odporúčam pozrieť účtovnú závierku SP.

  Treťou plusovou položkou je štátna dotácia zdravotníctva, ktorú sme si zarátali v plnej výške, lebo ambíciou OB je financovať zdravotníctvo výlučne výnosom zo Zdravotného odvodu.

  Poslednou plusovou položkou je vyšší výnos DPH, ktorý sme vypočítali z nárastu čistých príjmov po zavedení OB. Od čistých príjmov sme odrátali povinnú účasť v II. pilieri, zdravotný a solidárny odvod, ktorý sme vybrali z príjmov zdaňovaných zrážkou a náklady na nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Po predchádzajúcej kritike sme tento krát použili efektívnu sadzbu DPH 15 % a celé sme to prenásobili koeficientom 0,8, čím sme bohato zohľadnili mieru tvorby úspor obyvateľstva. Mimochodom, nami prezentovaný nárast čistých príjmov o 2,5 miliardy je už tiež po odrátaní povinnej účasti v II. pilieri, nákladov na nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti a zdravotného so solidárnym odvodom, ktorý sme vybrali z príjmov zdaňovaných zrážkou.

  Výsledkom je systém Odvodového bonusu prebytkový 12 miliónov Eur.

  Ako sme Odvodový bonus zmenili oproti poslednému vydaniu

  Pri nových prepočtoch sme urobili niekoľko malých zmien. Po prvé, odstránili sme Odvodovú úľavu na deti. Túto úľavu pridali autori OB III na poslednú chvíľu. Zámerom bolo ešte viac podporiť mladé pracujúce rodiny. Pri nových výpočtoch sme si však uvedomili, že to veľmi nemá zmysel, lebo tým, že odvody sa v systéme OB platia aj zo základnej štátnej dávky, nárok na odvodovú úľavu by vznikol každému a zamýšľaný zámer by sa skoro vôbec nenaplnil.

  Do infografiky k spôsobu výpočtu OB sme k výživnej štátnej dávke pridali aj sirotskú štátnu dávku. OB nechce nikoho poškodiť a aj keď časť sirotských dôchodkov by bola riešená z II. piliera zomrelého rodiča, existuje určitý počet osirelých detí, ktorých rodič zomrel v mladom veku a ktorých situáciu musíme riešiť vyrovnávacou dávkou. Napriek tomu, že ročne sa začne vyplácať viac ako 3 000 nových sirotských dôchodkov, túto dávku nie je potrebné kvantifikovať a zarátavať si ju do mínusov, pretože kumulatívny počet vyplácaných sirotských dôchodkov medziročne klesá. Náklady sú už teda zarátané vo vyrovnávacej dávke.

  Zo zdravotného odvodu sme odstránili strop, čím sme nasledovali krok tejto vlády. Pamätáte si na pravidlo? Zdravotný odvod sa prispôsobuje aktuálnej výške výdavkov v zdravotníctve. Napriek odstráneniu stropu nám ostal v zdravotníctve deficit 390 miliónov Eur. Pomerne dlho sme diskutovali, či zvýšime sadzbu na 10 %, aby sme túto stratu vymazali. Znamenalo by to zníženie čistých príjmov o 330 miliónov (z plusu skoro 2,5 miliardy na plus 2,16 miliardy) a dodatočné zníženie výnosov z DPH o približne 34 miliónov Eur. OB by bol stále rozpočtovo neutrálny, len by sme ľuďom nechali menej peňazí ako chceme. Nakoniec sme sa rozhodli, že necháme radšej sadzbu 9 % bez stropu s víziou, že ak sa bude v zdravotníctve čo i len o trochu menej kradnúť, týchto 390 miliónov môžeme nechať občanom. Reformu zdravotníctva predstaví SaS do konca tohto roku.

  Nabudúce sa budem venovať mojej obľúbenej téme, dôchodkom a II. pilieru.

  Edit 10.7. / 11:25 Odvodový bonus bude určite najlepšie prepočítaná reforma na svete :) Diskutujúci nám už našli jednu chybu v interpretácii. Použili sme nesprávne číslo teraz vyplatených rodičovských príspevkov, vďaka čomu sme nesprávne uviedli, že rodinám do troch rokov vyplatíme 3x toľko ako dostávajú v dnešnom systéme. Správne číslo je 1,6 násobok. Zároveň som na žiadosť editora DenníkaN zmenil názov blogu a posolstvo z názvu som preniesol do prvej vety textu. 

Teraz najčítanejšie

Peter Cmorej

Venujem sa najmä finančnej oblasti, dôchodkom, daniam a odvodom. Člen strany SaS a komunálny poslanec v Bratislave. A ešte sem tam vyvíjam softvér, radím s investíciami, či chránim spotrebiteľov ;) Viac na mojom LinkedIn.