Denník N

Za čo si Deloitte vyfakturoval 1,3 milióna eur, sa nemá nikto mimo Úradu vlády dozvedieť

Na webe slovenskej konzultačnej spoločnosti Deloitte sa v časti o etike a nezávislosti návštevník dočíta, že “robiť to, čo je správne”, bolo vždy základným princípom tejto spoločnosti. “Vytvárame hodnoty, na ktorých naozaj záleží,”  tvrdí tiež o sebe. Za monitoring názorov o eurofondoch na internete zaplatili slovenskí daňoví poplatníci Deloittu 1,3 milióna eur. Firma však Úradu vlády nedovolila, aby sprístupnil, konkrétne aké hodnoty vytvorila v tomto prípade. A nepredložila ani zoznam subdodávateľov, hoci rámcová zmluva jej to prikazuje. Zdá sa vám to správne?  

Pred takmer dvomi mesiacmi sme písali o tajomnom monitoringu názorov o eurofondoch na internete. Deloitte si za tento projekt vyfaktúroval 1,3 milióna eur s DPH, no nič konkrétnejšie sa o ňom zistiť nedalo. Ani z podpísanej zmluvy nebolo jasné, čo vlastne Úrad vlády nakupuje.

Keď sme sa cez infožiadosť pýtali plnenia zmluvy s Deloitte, Úrad vlády nám odpísal, že “predmetom Realizačnej zmluvy … je poskytovanie audítorských a poradenských služieb. Vzhľadom na to, že ide o služby, predmetom fakturácie boli platby za poradenské služby, teda človekohodiny”. Plnenia nebudú, lebo sa faktúrovali hodiny. Bodka.

Skúsili sme to teda okľukou – vypýtali sme si akceptačné protokoly plnení tejto zmluvy. Prekvapivo, protokoly plnení sa našli, aj keď sa faktúrovali hodiny. Od júla 2015 do decembra 2015 si Deloitte vyfaktúroval vyše 13-tisíc hodín práce na rôznych plneniach. Najviac času odrobili na “Komplexnej analýze riadenia publicity ÚV” – viac ako 1300 hodín.      

Skeny preberacích protokolov nájdete tu, tutu.

Vo výkazoch nájdeme aj zaujímavosti ako 20 odpracovaných hodín v októbri za decembrový report:

Výstupy neukážu

Keďže sme už mali názvy konkrétnych výstupov, opýtali sme ich cez infožiadosť. Úrad vlády ich odmietol sprístupniť, na dvadsať žiadostí sme dostali jednú identickú odpoveď. Rovnako ako pri analýzach od VÚD pre ministerstvo dopravy, aj ÚV sa odvoláva na ochranu diel podľa autorského zákona.

Podľa ÚV je teda dielom rovnakých parametrov “analytický report November”, aj “doménová analýza”, aj “projektový plán”, hoci Najvyšší súd už v roku 2014 potvrdil názor, že: „skutočnosť, že niekto je pôvodcom určitého dokumentu automaticky neznamená, že ide o tvorivú činnosť. Autorské dielo ako výsledok tvorivej činnosti je jedinečné a nemôže pochádzať od nikoho iného, ako práve od autora. Ak od odlišných osôb môže pochádzať zhodný výsledok duševnej činnosti, nejde o autorské dielo, ale ide o produkt netvorivej, rutinnej činnosti.

Úrad vlády si vraj pýtal od Deloitte súhlas na zverejnenie (keďže taký je postup podľa infozákona), spoločnosť ale nesúhlasila. Deloitte na naše otázky prečo odmietol sprístupniť tieto materiály neodpovedal. Voči rozhodnutiu ÚV sme sa odvolali, na rozhodnutie čakáme.

Kto na projekte pracoval?

Je ťažko predstaviteľné, že Deloitte má vlastných špecialistov aj na problematiku spracovania prirodzeného jazyka. Veľmi pravdepodobne na tejto zákazke pracovali tretie strany – to sme vedeli už pred dvomi mesiacmi keď sme našli referenciu na tento projekt na webe firmy met labs, ktorá sa zaoberá spracovaní dát. Keď sme sa začali na tento projekt na ÚV pýtať, referencia naň z webu firmy zmizla.

V rámcovej zmluve medzi Deloitte a ministerstvom vnútra, podľa ktorej sa uzatvárala aj zmluva medzi Úradom vlády a firmou, sa riešia aj subdodávky. Deloitte mal do piatich dní od podpisu zmluvy predložiť zoznam, kde bude uvedené koľko zo zákazky budú riešiť “tretie osoby”. V odpovedi na ďalšiu infožiadosť Úrad vlády uviedol, že k tomuto projektu nebol od Deloitte predložený žiadny zoznam subdodávateľov. Aj keď akceptujeme to, že definícia subdodávateľov nie je úplne najlepšia, Deloitte pravdepodobne nesplnil svoju zmluvnú povinnosť.

Medzitým Úrad vlády na konci apríla vystavil pre met labs objednávku na “Služby podpory analytických činností” za takmer 23-tisíc eur. Viac ako sumu a dátum však z webu ÚV nezistíte, preto čakáme na zodpovedanie ďalšej infožiadosti. Tušíme s čím by tieto činnosti mohli asi súvisieť.

 

 

 

 

Matej Hruška, Nadácia Zastavme korupciu 

Čítali ste ďalší zo série textov, v ktorých sa venujeme tomu, ako a aké služby dostáva štát od konzultačných spoločností. Prečítajte si aj prvý text o tajomnom monitoringu názorov o eurofondoch za viac ako milión eur.

Ak máte pre mňa tip, stačí poslať mail na [email protected] alebo môžete využiť náš bezpečný formulár.

 

Chceš nám pomôcť v našom úsilí odstrániť korupciu pri nakladaní s verejnými peniazmi? Podpor Nadáciu Zastavme korupciu malým finančným darom, vďaka ktorému dokážeme veľké veci!

 

Teraz najčítanejšie

Zastavme korupciu

Veríme, že Slovensko môže byť krajina, v ktorej čestné konanie nie je rarita, ale spoločenská norma a podvody nie sú prehliadané, ale trestané.