Denník N

Víťaz volieb môže všetko? NIE!

Keď sme pred pár mesiacmi spolu s kolegami upozorňovali na problém so slobodou slova v miestnych médiách v Michalovciach, tak okamžitá reakcia viceprimátora MUDr. Bančeja nás presviedčala o opaku a o pomýlenom uhle pohľadu.

Kde je teda pravda?

Je dobrým zvykom zverejňovať na stránke Mesta a v dvojtýždenníku Michalovčan aktivity primátora za uplynulé obdobie, napr. porady, účasti na oslavách a reprezentácií Mesta. Avšak o významnom rokovaní s riaditeľom OR PZ SR o zriadení Klientského centra pre občanov nielen Michaloviec ale celého okresu, nás musel informovať časopis PLUS 7 dní 26.6.2017. Podstatou daného článku je síce informácia o tzv.” papalášskych manieroch” primátora pri vybavovaní nového občianskeho preukazu a nespokojnosti čakajúcich občanov, ale práve tu si dovolím dať do pozornosti vysvetlenie primátora, že všetko sa udialo práve na základe dôležitého rokovania o ktorom nebola a ani nie je nikde žiadna zmienka. No ako vraví známe porekadlo, keď sa chce, tak výhovorka sa nájde vždy. Viď: http://plus7dni.pluska.sk/Domov/Papalasske-maniere-smerackeho-primatora-Na-policii-s-nim-jednali-po-protekcii-a-v-rukavickach

Darmo by sme kdekoľvek hľadali aj úplnú informáciu z júnového MsZ v Michalovciach. Primátor a poslanci MsZ, ktorí na tom nesú podiel viny sa samozrejme nikde nepochválili informáciou o neumožnení 5 občanom mesta, voličom a platiteľom daní, vystúpiť k problémom Mesta na MsZ bez toho, aby vedeli k akým témam sa chcú prihlásení vyjadriť. Bolo to také zložité rozhodovanie, že 12 poslanci za SMER a 1 za KDH na to ani nemali vlastný názor a aby nič nepokazili, zdržali sa hlasovania, čo v praxi znamenalo zamietnutie ich vystúpenia. Medzi nimi nechýbal ani pán viceprimátor MUDr. Bančej. Aj keď trocha komplikovane, ale predsa sme sa z jeho “pera” (Michalovčan 7.7.2017) dozvedeli, že bez mandátu od spoluobčanov vraj nemáme právo obhajovať záujmy občanov. Víťaz volieb predsa môže všetko a my ostatní sa len máme ticho prizerať. No len pre informáciu tohto pána v posledných komunálnych voľbách podporilo niečo okolo 500 občanov mesta a ani jeden z poslancov neprekonal hranicu 700 hlasov. My s kolegami sme napr. pri petícii proti parkovnému pod správou EEI dostali podporu 3600 ľudí. (toľko k mandátom).

V tomto smere by bolo veľmi zaujímavé opýtať sa voličov na ich názor, či dali mandát poslancom a vedeniu Mesta na nevýhodné rozpredávanie majetku Mesta (napr. 6 podlažnú budovu býv. Sociálnej poisťovne za 12.000.- Eur – garzonka stojí cca 25.000.-Eur), na nenávratné vyplatenie zmluvnej odmeny za právne služby cca 480.000.- Eur (spor Medipark), na TaZS MI postavené autobusové prístrešky, odpredané za 4.200.- Eur spol. NIKA PRESS, nimi nezaplatené a o mesiac odkúpené Mestom za 89.000.- Eur (aj s tabuľovým informačným systémom) a neskôr aj dalších 12 prístreškov, pričom celková strata mesta je cca 140.000.- Eur, či súhlasia s tým , že MUDr. Bančej a 2 poslanci ako členovia dozornej rady spol. Služby Mesta Michalovce navrhnú pre seba a 3 zamestnancov Mesta odmenu vo výške 4.800.-Eur a náš zástupca primátor Viliam Záhorčák s pôsobnosťou Valného zhromaždenia (vlastníkom je Mesto Michalovce t.j. všetci občania Mesta) im to odsúhlasí, že MUDr. Bančej ako predseda komisie na prenájom predloží na schválenie Mestskej rade  zníženie nájmu za technické zhodnotenie vo výške viac ako 16.600.-Eur napr. pre spol. NIKA PRESS s.r.o. , SCHOKO LAND s.r.o. (BON BON), pričom je to v kompetencii Mestského zastupiteľstva avšak primátor všetko rýchlo akceptoval a zmluvy podpísal. Ktovie či by túto garnitúru, ktorá vedie naše mesto podporili občania, keby si všetky tieto veci dali ešte pred voľbami do svojho programu, dovolím si pochybovať.

Nejako sa pozabudlo na to , že celý chod Mesta (aj mzdy) je hradený z prostriedkov občanov Mesta (a to aj nevoličov vládnucej koalície) a verejných financií. Preto nikto nemá ani zákonné ani morálne právo im upierať možnosť vyjadriť sa k veciam verejným. Angažovanosť, participácia a záujem občana o veci verejné je totiž základnou esenciou demokracie a navyše členstvo v akejkoľvek politickej strane/hnutí, alebo v akejkoľvek inej organizácii, ktorá nebola založená v rozpore so zákonom neznamená, že nám boli odňaté naše občianske práva, sme Michalovčania a občania tohto mesta rovnako ako ktokoľvek iný.

Teraz najčítanejšie

Milan Kaplan

Občiansky aktivista, predseda OZ Nové Michalovce, poslanec Košického samosprávneho kraja, poslanec zastupiteľstva mesta Michalovce