Denník N

My v pravici držíme zase spolu

Pred župnými voľbami sa v bratislavskom kraji podarilo vytvoriť širokú koalíciu stredo-pravých strán. Je ich sedem. Obdobne sa spájajú pravicové strany aj v ostatných krajoch.

Klamal by som, keby som nepovedal, že ma to veľmi teší. Ale neteší ma to iba preto, lebo sa tým vraj zvyšujú moje šance na zvolenie. Áno, zvyšujú sa, ale zďaleka nemám nič isté. Teší ma to najmä preto, lebo to zodpovedá mojim osobným predstavám, ako sa má robiť politika. Isteže, politika rozdeľuje – a niekedy strašne – ale musí aj spájať. Najmä spájať.

Spomínate si ešte na novotvar SDK? V ňom sa dokonca spojila pravica s ľavicou. Ohrozenie demokracie na Slovensku mečiarizmom bolo totiž mimoriadne vážne.

Ocitli sme sa v obdobnej situácii. Oligarchizácia politiky, zharabinovanie spravodlivosti, arogancia moci a brutálnosť jej demagógie ohrozujú demokratické základy našej spoločnosti.

Sledujúc situáciu v Poľsku a Maďarsku, nedá sa spoľahnúť ani na členstvo v EÚ a NATO. Sami musíme deštrukciu liberálnej demokracie a jej prívržencov zastaviť. Áno, i v župných voľbách, ktoré tradične stoja na okraji pozornosti verejnosti. Moc v štáte sa totiž formuje aj na regionálnej úrovni.

V týchto súvislostiach teda vnímam vytváranie regionálnych pravicových koalícií. Osobitne oceňujem prístup KDH. Na rozdiel od minulosti už neťahá ad hoc so Smerom, ale en bloc proti nemu.

Samozrejme, aj ja si kladiem otázku, či to, čo sme dokázali pred župnými voľbami, pretrvá aj do parlamentných volieb. Nemám krištáľovú guľu, neviem sebaisto na takto položenú otázku odpovedať.

Ale sebaisto tvrdím, že Slovensko môže pohnúť dopredu len ďalšia dohoda liberálnych a konzervatívnych síl. Obrúsenie ideologických rozdielov, dôraz na spoločné ciele. Rovnako ako v minulosti, keď sme sa prerúbali cez hrubý ľad mečiarizmu do civilizovaného sveta.

Ako župan pravicovej koalície urobím všetko preto, aby sme v ňom aj zostali.

Teraz najčítanejšie