BLOG
Branislav Gigac
Branislav Gigac
1 400

Chceme udržovať demokraciu? Treba možnosti na každej škole!

Na mladých sa v našej krajine zabúda. Prácu hľadáme za hranicami našej krajiny a často sa už domov nevrátime. Voči systému sme apatickí a nedôverujeme mu. Chceme viac.

AKO TO DNES VYZERÁ?

Mládežnícka a študentská politika na Slovensku je typická svojimi aktívnymi vlnami. Aj môj príbeh v nej bol akousi aktívnou vlnou. Každý vie o veciach vzletne rozprávať, no málo kto z kompetentných chce aj konať. Prestárnutosť lídrov v mládežníckom sektore, na stoličkách prilepení hodnotitelia projektov alebo zneužívanie financií  na projekty – toto sa dnes reálne deje.

NEMÁME ROVNAKÉ MOŽNOSTI AKO V INÝCH KRAJINÁCH

Mojím snom vždy bolo, aby na Slovensku mali študenti rovnaké práva a možnosti, ako študenti v iných krajinách. Aby boli prizývaní do diskusie, aby sa ich postoje a požiadavky neignorovali. Keby to tak bolo, dnes nemusia mladí študenti protestovať v Bratislave za lepšiu krajinu.

U mladého človeka začína kontakt so spoločnosťou v škole a práve preto som sa počas celého stredoškolského štúdia snažil zlepšiť vnímanie slovenských stredoškolákov na spoločnosť – zaktivizovať ich.  Žiakov a študentov nenaučíme zodpovednosti neustálym podceňovaním.  Treba im vytvárať priestor. Žiacke a študentské samosprávy sú ideálny priestor pre žiakov, kde dostávajú zručnosti a dôležité skúsenosti do života.

ŽIACKA A ŠTUDENTSKÁ SAMOSPRÁVA

Ako tretiak na strednej škole som založil Alianciu stredoškolákov, ktorá je dnes najväčšou stredoškolskou študentskou organizáciou na Slovensku. Môj cieľ bol jasný. Zvýšiť kompetencie študentským samosprávam , o čom ma presvedčili aj osobné skúsenosti z mojej a iných škôl. Novinkou malo byť ukotvenie žiackej samosprávy na základných školách,  čím by na stredné školy prichádzali už aktívni žiaci, ktorí nájdu svoj priestor práve v žiackej školskej rade. Spolu s poslancom parlamentu Žarnayom sme podali návrh na zmenu príslušného zákona.

Rokovanie o podpore návrhu s ministrom Plavčanom

Predstavte si možnosť viesť žiakov k demokracii priamo a nie len poučkami – to by mohol byť práve žiacky parlament a žiacka školská rada. Na základnej škole treba u detí podporovať budovanie a odkomunikovanie vlastného názor a učiť zodpovednosti, či už len za triednu nástenku. V kolektíve – žiackom parlamente – sa učia budovať dôveru, vďaka ktorej častokrát vzniknú priateľstvá na celý život. Na strednej by stredoškoláci mohli aktívne prispievať svojimi návrhmi na zlepšenie chodu školy, budovať vlastnú komunitu prostredníctvom študentských grilovačiek až po plesy, ale hlavne zastupovať svojich spolužiakov, keď sa koná nespravodlivosť.

O podpore nášho návrhu sme rokovali s vicepremiérom Pellegrinim, ministrom Plavčanom, ale aj so zástupcami demokratických parlamentných strán. Nikto nevzniesol pripomienky a vyzeralo to, že si návrh osvojili. V kľúčovom hlasovaní získal návrh hlasy opozície a len jednej vládnej poslankyne.

Rokovanie s vicepremiérom Pellegrinim

KOALÍCIA SI SCHVÁLILA VLASTNÚ NOVELU

Viac ako pred mesiacom  schválili vládni poslanci vlastný návrh novely zákona, ktorý sa dotýka študentských samospráv. Teší ma, že si osvojili náš návrh ustanoviť žiacku radu na základnej škole v zákone. Myslím si však, že schválená novela zabraňuje všetkým aktívnym deťom a žiakom podieľať sa na budovaní žiackej samosprávy (obmedzený počet – nerovnomerný za triedu) .  Môže sa stať, že tí aktívni sa stanú kvôli nedostatku „hlasov“ pasívnymi. A ak nie ste na správnej škole, tak riaditeľ bude študentskú samosprávu naďalej ignorovať. Nebude jej musieť vyčleniť financie na aktivity, nebude sa musieť s ňou baviť a vôbec ju nebude musieť ani mať. Tak to hovorí schválený zákon.

Rokovanie s predsedom školského výboru Petrákom (SMER-SD)

BOLA TO SKÚSENOSŤ

Napriek tomu, že náš zákon neprešiel, bola to pre mňa obrovská životná skúsenosť. Viedol som rokovania s politikmi a snažili sme sa ich získať pre lepšiu budúcnosť študentov na Slovensku, čo si myslím, že sa pri niektorých aj podarilo. Aj môj príbeh môže byť príkladom aktívneho mladého človeka, ktorý svoj čas na základnej a strednej škole venoval práve žiackej samospráve a školstvu. Myslím si však, že pri zmenách týkajúcich sa žiakov a študentov, sa má brať na zreteľ predovšetkým ich názor. Pri schválenom zákone sa tak žiaľ nestalo.

Budúcnosť ukáže efektivitu prijatého zákona. Keďže som vyšiel z mládežníckeho sektora viem, že napriek nevôli politikov, sa budeme ako mladí ľudia hlásiť o slovo v spoločnosti. Pretože chceme zo Slovenska mladú, dynamickú a progresívnu krajinu.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Aj priestor pre blogerov Denníka N vznikol vďaka vám. Predplaťte si nás a podporte našu snahu o kvalitnú žurnalistiku.

Sme závislí len od vás! Predplaťte si nás

Dnes na DenníkN.sk

Študentský aktivista, zakladateľ Aliancie stredoškolákov a kandidát na poslanca Trenčianskeho kraja za okres Prievidza

Blogy

|