Denník N

Prečo do toho idem

Župa musí byť omnoho silnejšia. Musí bojovať o posilnenie právomocí a kompetencií. Kraje by mali byť protiváhou centrálnej vláde a nastavovať jej zrkadlo v rozhodnutiach, ktoré sa dotýkajú občanov žijúcich na tomto území. Klasický stranícky prístup je prekonaný. Tento kraj a ľudia v ňom potrebujú niečo iné.

SKÚSENOSTI A ZRUČNOSTI

Po viac ako desiatich rokoch pôsobenia na pozícii primátora mesta cítim, že som nadobudol dostatočné skúsenosti a zručnosti byť pripravený zvládnuť aj výzvu, akou je pozícia predsedu samosprávneho kraja.  Domnievam sa, že som dostatočne odborne pripravený viesť po miestnej samospráve aj regionálnu samosprávu.

ÚSPEŠNÝ PRÍBEH

Keď som  sa v roku 2006 rozhodol prvýkrát kandidovať na funkciu primátora mesta, mal som jasnú predstavu a víziu, čo chcem s mestom urobiť. Okrem toho som mal aj program a kvalitných ľudí, s ktorými už tretie volebné obdobie spoločnú víziu napĺňame. I v tomto prípade chcem stavať na kvalitnom programe s kvalitnými ľuďmi. Sú to ľudia  politicky nezávislí, úspešní vo svojich profesiách. Skúsení s odhodlaním a novou energiou pomôcť tomuto kraju.

Verím, že tento úspešný príbeh zo samosprávy je možné opakovať aj na regionálnej úrovni.

REŠTART

Pred štyrmi rokmi nám bola sľubovaná kvalitatívna ako aj generačná výmena. Nemám pocit, že by naši voliči – obyvatelia kraja – pocítili nejakú zmenu. Súčasný župan sa uspokojil so stavom, ktorý zdedil. Uspokojil sa s tým, že bude politický a stranícky údržbár. Kraj potrebuje opäť začať, naštartovať sa odznova. Kraj potrebuje reštart!

  1. REŠTART v transparentnosti – Od roku 2011 sme nepretržite najmenej transparentný kraj podľa rankingu, ktorý pravidelne vydáva Transparency International Slovensko.
  2. REŠTART v riadení nemocníc– Podľa inštitútu INEKO patria naše župné nemocnice v porovnaní s ostatnými všeobecnými nemocnicami medzi najhoršie v hospodárení a kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti.-
  3. REŠTART v budovaní cestnej infraštruktúry. Za štyri roky vlády súčasného župana nepribudol v TSK ani kilometer cesty postavenej z toľko sľubovaných  fondov EÚ. Nemáme žiadne nové cyklochodníky, nehovoriac o neexistencii integrovanej dopravy.
  4. REŠTART v rozmýšľaní o senioroch – náš kraj neuveriteľne rýchlo starne. Podiel ľudí v postproduktívnom veku narástol z  11% na 15% a bude rasť. Nevidím žiaden plán, ako bude kraj čeliť tomuto problému.
  5. REŠTART školstva – Podľa rankingu slovenských škôl, ktorý robí každoročne INEKO, máme štyri základné školy v TOP 10 ZŠ v poslednom zverejnenom rebríčku, ale nemáme v ňom žiadne gymnázium. Počet študentov zapojených do programu duálneho vzdelávania je na úrovni štatistickej chyby. Naši absolventi tvoria najpočetnejšiu skupinu nezamestnaných.

NEZÁVISLÝ KANDIDÁT

Dospel čas, aby tento kraj mal konečne nezávislého župana. Župana, ktorý nevznikne na základe rozhodnutia straníckych centrál a na základe koaličných handlov politických strán. Kraj potrebuje župana, ktorý sa nebude báť povedať svoj názor nahlas, ktorý bude mať kraj na prvom mieste vo svojich prioritách. Nebude sedieť na dvoch stoličkách a jeho pozícia nebude závislá od názoru straníckych bossov. Župa musí byť omnoho silnejšia, musí bojovať o posilnenie právomocí a kompetencií. Kraje by mali byť protiváhou centrálnej vláde a nastavovať  jej zrkadlo v rozhodnutiach, ktoré  sa dotýkajú občanov žijúcich na tomto území.

Dnes sú známi kandidáti politických strán koalície a opozície. Tento klasický stranícky prístup je podľa môjho názoru prekonaný. Kraj a jeho ľudia potrebujú úplne niečo iné. Preto do toho idem, preto kandidujem.

 

 

Teraz najčítanejšie

Štefan Škultéty

Zaujímam sa o zahraničnú, bezpečnostnú a obrannú politiku. Venujem sa témam ako obranný priemysel, čerpania euro fondov, fungovanie samosprávy, marketing,  manažment cestovného ruchu a v profesionálnom športe.