Denník N

Zatočil protischránkový zákon so schránkami v zdravotníctve?

V utorok 1. augusta 2017 nadobudnú účinnosť posledné časti zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorý má odhaliť skutočných ľudí za spleťou firiem, ktoré obchodujú so štátom. Už dnes vieme zo zverejnených údajov povedať tri zaujímavé veci.

1) Pavol Paška v registri uvedený nie je, čiže po formálnej stránke z podnikania v zdravotníctve neprofituje.

2) Z poisťovne Dôvera oficiálne profitujú len Haščák a Dospiva. Dokumenty, ktorými sa právnická spoločnosť zaručuje za ich pravdivosť, sú však založené prevažne na čestných vyhláseniach. Musíme tak dôverovať Pente, že nám pri Dôvere neklame, čo sa na základe doterajších skúsenosti nedá považovať za najlepšiu stratégiu

3) Stravovací tender v nemocniciach bol naozaj podvod, aj podľa registra.

Pavol Paška

Niekdajšia šedá eminencia slovenského zdravotníctva Pavol Paška, ktorý musel v politike predčasne skončiť po škandále s piešťanským CT, sa medzi tzv. konečnými užívateľmi výhod zapísanými v registri nenachádza. Žiadna z firiem známa zo zdravotníckych tendrov ho nevedia ani medzi členmi svojich orgánov. Ak sú zapísané údaje pravdivé, Pavol Paška sa oficiálne stiahol nielen z celoštátnej politiky, ale aj zdravotníctva. Veríme tomu?

Dôvera chce našu dôveru

Zákon o registri partnerov verejného sektora uložil povinnosť odtajniť vlastnícku štruktúru zdravotným poisťovniam. Práve otázka vlastníkov zdravotnej poisťovne Dôvera bola dlhodobo predmetom záujmu slovenskej verejnosti. Ešte v novembri 2014 sa premiér Fico dokonca vyjadril v tom zmysle, že „kto je skutočným majiteľom časti Dôvery, nemôže vraj vedieť ani Slovenská informačná služba.“

Dnes svietia v registri pri konečných užívateľoch výhod len dve mená: Marek Dospiva a Jaroslav Haščák. O to pozornejšie je potrebné preskúmať postup, na základe ktorého k týmto informáciám dospela advokátska kancelária, ktorá vlastnícku štruktúru Dôvery overovala v zmysle zákona. Verifikačný dokument je preštrikovaný čestnými vyhláseniami. Má ísť o dokumenty, ktorými sa právnická spoločnosť zaručuje pod hrozbou veľkých pokút za ich pravdivosť. To znamená, že advokátska kancelária, ktorá sa za Dôveru mala zaručiť, relevantné skutočnosti nepreverila, a takto sa kryje. Inými slovami, zatiaľ musíme dôverovať Pente, že nám pri Dôvere neklame, čo sa na základe doterajších skúsenosti nedá považovať za najlepšiu stratégiu.

V tendri na stravovanie v nemocniciach sa naozaj nesúťažilo, za schránkovými firmami sú tí istí ľudia

V stravovacom tendri, na ktorého nevýhodnosť a nezákonnosť poukázali Transparency International Slovensko a ja, súťažili proti sebe dve spoločnosti z Luxemburgu s nejasnou vlastníckou štruktúrou, ktorých pozadie sa javilo prepojené. Dnes je už toto prepojenie preukázané. Za Dora Gastro a Hospital Catering Solutions stoja tí istí ľudia – Peter Bittó, Marek Unčovský a Karl Heinz Hauptmann. Súťaž bola fingovaná. Štyri slovenské nemocnice na základe tohto podvodu nakúpili predražené a nekvalitné stravovacie služby. Protizákonnosť tendra potvrdil aj Najvyšší kontrolný úrad.

Za podpis zjavne nevýhodných zmlúv som zodpovedných riaditeľov nemocníc zaradil aj na „Čiernu listinu úradníkov.“ Tak som označil po voľbách osoby, ktoré by kvôli pochybeniam nemali už nikdy zastávať významné funkcie vo verejnom sektore. Na základe zaradenia na Čiernu listinu ma zažaloval  riaditeľ trnavskej nemocnice Martin Tabaček. Súd jeho žalobu právoplatne zamietol s konštatovaním, že je povinnosťou poslanca parlamentu upozorňovať na zistené porušenia pri hospodárení s verejnými prostriedkami. Teším sa, že nielen NKÚ a okresný súd, ale už aj register partnerov verejného sektora poukazuje na to, že stravovací tender bol podvod.

Teraz najčítanejšie