Denník N

Ako poslanec chcem zapájať viac ľudí do zlepšovania nášho kraja

Štefánikove slová sú dnes veľmi aktuálne :

„Demokracia je organizovaná myšlienka, to je idea  proti chaosu. Demokracia, to znamená myslieť skôr než jednáš, či tým nepoškodzuješ blížneho, rodinu, národ, spoločnosť. To znamená ovládnuť svoje vášne, nie rozprávať, ale problémy riešiť.“

M. R. Štefánik

Poďme spoločne presadzovať víziu rovnosti šancí a rovnosti pred zákonom, víziu krajiny kde všetci politici pracujú s ľuďmi a pre ľudí. Politika nie je len pre vyvolených. Politika má byť povolaním a poslaním, služba veci verejnej, občanom.

Je preto potrebné aby každý občan, aj keď nie je politikom, sa tiež zapájal aktívne a dobrovoľne do politického života, aby kontroloval prácu politikov a spoločne s nimi pracoval na hľadaní riešení a vytváraní spoločnej vízie.

Iba 16% oprávnených voličov bolo voliť v posledných voľbách do VÚC. Voľbami sa povinnosti politika a občana pritom len začínajú.

Jednotnú víziu pre náš kraj, pre našu krajinu, nevytvorí ani politik ani občan sám. Sami nezmôžeme nič. Je však na každom z nás rozhodnúť sa koľko obetujeme času a energie aby sme spoločne pracovali na lepších zajtrajškoch.

Poďme spoločne rozvíjať náš kraj, podporme mladé talenty, pomôžme malým a stredným podnikateľom, vytvárajme slušný a príjemný priestor pre deti, pre rodiny či pre seniorov, aplikujme úspešné príklady zo Slovenska pre riešenie problémov či pre znovu-vytváranie určitej lokálnej sebestačnosti.  Nemusíme nič nové vymýšľať, jediné čo potrebujeme je spájať sa a dobrovoľne pracovať na sebe a na svojom okolí aplikovaním riešení, ktoré už existujú.

Je množstvo úspešných príkladov a projektov. Tieto stoja hlavne na ochote a na odvahe ľudí meniť sa a pridávať dobrovoľne ruku k nášmu spoločnému dielu, republike.

Ako poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja by som chcel pokračovať v mojom chodení za občanmi a spoločne s nimi aplikovať správne riešenia pre zlepšenie našich inštitúcií a celkovo pre lepšiu kvalitu života v našom kraji.

Je tu  priestor pre podporu inovácií, zelenšieho a modernejšieho kraja, viac ľudí na kolesách bicyklov, možností je veľa. Poďte sa aj Vy zapojiť, poďte podporiť tieto myšlienky.  Ako poslanec chcem pokračovať v mojej aktívnej práci na riešeniach tak ako to robím už aj dnes, s ľuďmi a bez hádok. Mojim zvolením naša spoločná práca na našej lepšej budúcnosti naberá na sile  !

Marek Korec, nezávislý centristický kandidát za poslanca do Trenčianskeho samosprávneho kraja

Teraz najčítanejšie

Marek Korec

Vyštudoval som ekonómiu a Európske štúdiá na Univerzite Sorbonne v Paríži. Vždy ma zaujímala politika a dianie v Európe a vo svete.