Denník N

Sen o cirkvi, ktorá je iná

Z diskusií v mojom okolí sa zdá, že väčšina z nás (nielen) na Slovensku má pomerne jasnú predstavu o tom, ako by mala vyzerať otvorená a moderná cirkev v 21. storočí. Objavujú sa charakteristické znaky ako demokratické riadenie, transparentné financovanie, menej klerikalizmu a dobrovoľný celibát, ľudskejší prístup k rozvedeným v novom manželstve, zápal pre ekumenizmus a medzináboženský dialóg, kritická reflexia vlastných dejín, vymedzenie sa voči extrémizmu a intolerancii, otvorenosť voči menšinám – vrátane sexuálnych, zasadzovanie sa za rodovú rovnosť a práva tých, ktorí stoja na periférii spoločnosti… Musí však takáto predstava zostať len v rovine vízií a snov?

Možno ste to zažili počas Vášho pobytu v Anglicku, Amerike, či severských krajinách: Náhodou ste v nedeľu zablúdili do kostola, kde sa práve slúžila bohoslužba, ktorá sa na prvý pohľad nijak podstatne nelíšila od rímskokatolíckej, no slúžila ju žena. Keď sa blížilo prijímanie, farárka pozvala prijímať všetkých prítomných – bez ohľadu na ich vierovyznanie. Po bohoslužbe navyše všetkých milo pozvala do blízkych priestorov fary, kde bola pripravená čerstvá káva a malé občerstvenie, a tí najrôznejší zhromaždení ľudia všetkých možných národností, farieb pleti a vekových kategórií mali veľmi dobrú príležitosť porozprávať sa o živote, plánovaných aktivitách, ale aj o kázni a prečítaných biblických textoch.

Keď ste kostol navštívili o týždeň neskôr, práve v ňom prebiehalo požehnanie alebo rovno svadba dvoch ľudí rovnakého pohlavia, ktorí boli aktívne zapojení do života farnosti. Farnosť ich plne prijímala takých, akí sú, a akceptovala ich dary a danosti. Vonkoncom sa pritom nejednalo o maličké cirkvičky na periférii spoločnosti, ale o veľké a historicky etablované anglikánske, luteránske, ale aj výrazne menšie starokatolícke cirkvi, ktoré sa usilujú tvoriť skutočnú katolícku alternatívu.

A potom ste sa vrátili na Slovensko, kde v kostoloch opäť zneli pastierske listy o „sodomských paškvíloch“ a Anton Chromík práve plánoval ďalší ročník masového Pochodu za život (rozumej pochodu proti akceptácii homosexuálnych partnerstiev)…

Ako je možné, že tradičné a majoritné kresťanské cirkvi v zahraničí dokážu fungovať inak? Prečo nielenže nebrzdia pokrok v krajine, ale často sú jeho zmysluplným nositeľom? Existuje snáď nejaký zásadný rozdiel, prečo by sme takto nemohli prežívať kresťanstvo aj na Slovenku?

Starokatolíci v Bratislave

Infoletáčik o starokatolíkoch k noci kostolov v ČR.

Osobne sa mi zdá, že neexistuje veľa racionálnych dôvodov, prečo na Slovensku zatiaľ neexistujú cirkvi, ktoré by ľuďom umožňovali premýšľať a žiť kresťanstvo inak. Spolu s malým okruhom priateľov sme si preto povedali, že je najvyšší čas prestať snívať a začať konečne na Slovensku takéto kresťanstvo žiť. Pod záštitou malej, otvorenej a dynamickej Starokatolíckej cirkvi v ČR sa od marca 2016 pod hlavičkou Starokatolíci v Bratislave usilujeme vytvárať priestor pre slobodnejšie uvažovanie o viere v súčasnom kontexte, no zároveň taktiež vytvoriť konkrétny priestor, kde sa takáto viera dá prežívať.

Bohoslužba s ekumenickým hosťom – Jakubom Pavlúsom.

 

Náš komunitný projekt, ktorý niekedy zvykneme s úsmevom označovať aj ako „cirkevný startup“, je pre nás v podstate osobnou odpoveďou na otázku „Kam pôjdem v nedeľu do kostola?“. Chceme byť miestom pre tých, čo dnes nemajú kam ísť do kostola, hoci by možno aj chceli. Pre tých, čo nechcú v nedeľu z kazateľnice počúvať „hate speech“, ale v dialógu s kultúrou, umením i prírodnými vedami hľadajú zmysel kresťanstva v súčasnom kontexte. Jednoducho miestom, kam sa nemusíte báť pozvať svojich priateľov bez ohľadu na to či sú čierni alebo bieli, bohatí alebo chudobní, single alebo rozvedení, hetero alebo LGBTI+, rodiny alebo bezdetní…

Spája nás taktiež presvedčenie, že slovenská spoločnosť sa nemôže posunúť ďalej, kým nedôjde k posunu v myslení cirkví. Hoci je nás zatiaľ máličko, rozhodli sme sa vstúpiť do tohto rizika, pretože ak sme chceli zostať aktívnymi kresťanmi, v zásade sme nemali inú možnosť. Pre niektorých je to možno krok do neznáma, no nestojí celá viera v Boha (resp. Bohu) práve o takýchto krokoch do neznáma?

Stretnúť ste nás mohli aj na Filmovom festivale Inakosti v Bratislave.

Práve tieto skutočnosti pripodobňujú náš cirkevný život súčasným startup-om: sme malým a ešte stále novovznikajúcim projektom, ktorý má veľmi nízke vstupné náklady, vstupujeme do rizikového prostredia, no zároveň pevne veríme, že naše myšlienky majú veľký potenciál a budúcnosť.

Áno, na Slovensku (zatiaľ) nemáme cirkevnú registráciu, ktorú je dnes vďaka kapitánovi Dankovimlčaniu registrovaných cirkví a náboženských spoločností ešte náročnejšie získať – týmto ho srdečne zdravíme! Do značnej miery nás to však robí slobodnejšími, motivuje nás robiť veci z presvedčenia a naše financovanie je výrazne jednoduchšie a transparentnejšie. Sme rozhodnutí ukázať, že sa to dá aj inak.

Hoci to tak možno na Slovensku občas nevyzerá, kresťanstvo nestojí a nepadá ani na štátnom uznaní, ani na prostriedkoch daňových poplatníkov. Najsilnejšie je ale dosvedčené v životných príbehoch mnohých ľudí bez rozdielu vierovyznania, pohlavia, farby pleti, či akéhokoľvek iného kritéria. Pekne to vyjadruje napr. súsošie desiatich martýrov 20. storočia nad veľkou západnou bránou Westminsterského opátstva, kde popri sebe stoja Maximilian Kolbe, Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer, Oscar Romero, ale aj Alžbeta Ruská, Esther John a ďalší. Zo Slovenska by nepochybne do tohto klubu veľmi dobre zapadol napr. Anton Srholec.

Veríme v cirkev, ktorá je chudobná a slúžiaca. Na Slovensku nemáme žiadne vlastné kostoly a nevlastníme žiaden majetok. Aj naša materská Starokatolícka cirkev v ČR má od materiálneho bohatstva ďaleko. Bohoslužby podľa nás nemajú tvoriť gro činnosti cirkvi, ale majú nám poskytovať motiváciu a posilu pri sociálnej angažovanosti a službe blížnym okolo nás.

Túžime po takej cirkvi, v ktorej sa nebudeme musieť hanbiť ani báť odovzdávať dedičstvo kresťanstva našim deťom, a keď sa raz rozhodnú inak, budú môcť ísť slobodne vlastnou cestou.

S naším biskupom Pavlom B. Stránským a jeho rodinkou v Trnave.

…a čo ďalej?

Dnes stojíme pred niekoľkými významnými medzníkmi. Od marca 2016 sme sa vďaka ochote a otvorenosti vedenia fakulty stretávali v prenajatých priestoroch EBF UK na Bartókovej 8 v Bratislave. Naša nájomná zmluva však vyprší už na konci augusta 2017, a tak v súčasnosti hľadáme iné vhodné a súčasne cenovo dostupné priestory pre naše ďalšie pôsobenie v Bratislave. Ak by ste vedeli o nejakom vhodnom priestore, budeme Vám preto veľmi vďační za každé odporúčanie.

V sobotu 9. septembra 2017 o 14:00 ma zároveň náš biskup Pavel Benedikt Stránský počas bohoslužby v Bratislave vysvätí na kňaza (všetci sú srdečne vítaní!), čo značne zjednoduší našu súčasnú situáciu a umožní nám rozšíriť naše aktivity. Veríme, že podobné bunky ako v Bratislave sa v horizonte niekoľkých rokov podarí vybudovať na viacerých miestach naprieč Slovenskom.

Rozmer a intenzita našej služby sú však priamo závislé od podpory, ktorá sa nám dostane. Nikto z nás pre cirkev v súčasnosti nepracuje za peniaze, ale slúžime v nej dobrovoľne popri svojom zamestnaní. Náš cirkevný projekt tak pre nás nie je prostriedkom zisku. Práve naopak – sami do neho vkladáme náš čas, energiu i financie keďže veríme, že aj na Slovensku môže kresťanstvo a cirkvi vyzerať inak.

Rozhodli sme sa preto trochu netradičným spôsobom uchádzať sa o Vašu podporu. Na crowdfundingovom portáli StartLab nájdete až do 4. októbra 2017 našu výzvu s názvom Starokatolíci v Bratislave. Prostriedky získané prostredníctvom tohto projektu plánujeme využiť na spolufinancovanie nášho „bežného chodu“ (priestory, sociálne projekty, cestovné náklady navýznamnejšie podujatia a pod.), ako aj na tvorbu a následnú prezentáciu propagačných materiálov rôzneho druhu. Ich využitie budete môcť pravidelne sledovať na transparentnom účte, ktorý na tento účel zriadime vo Fio banke.

Je to zároveň náš malý sociálny experiment, ktorým sa okrem reálnej podpory našich projektov a podujatí snažíme zistiť, či majú myšlienky otvoreného a progresívneho kresťanstva na Slovensku naozajstnú podporu.

Ak chcete byť pravidelne informovaní o našich aktivitách a podujatiach, môžete nás sledovať na Facebooku, webe alebo kanáli na youtube. Ukážme spoločne, že aj na Slovensku môže cirkev vyzerať inak!

ĎAKUJEME VÁM za akúkoľvek formu podpory, zdieľania, či reklamy! :-)

Teraz najčítanejšie

Martin Kováč

Som manžel, otec, teológ, starokatolícky kňaz a ľudskoprávny aktivista. V rokoch 2019-2023 som pracoval na projekte obnovy Starého Lýcea. Aktuálne pôsobím na pozícii projektového manažéra v Nadácii Volkswagen Slovakia. Venujem sa najmä otázkam náboženskej slobody, medzináboženského a medzikultúrneho dialógu, právam menšín a vzťahu štátu a cirkví.