Denník N

Investovanie do podielových fondov alebo radšej do ETF?

Investovanie nemusí byť vždy iba záležitosťou fajnšmekrov a ak si chcete do dôchodku prilepšíť, tak sa investovaniu asi nevyhnete. Otázka teda nie je či vôbec investovať ale ako investovať. A tam sa názory mnohých na slovo vzatých odborníkov rozchádzajú.

Jedno je, čo je dobré pre klienta, druhé sú skúsenosti klienta s investovaním a jeho kapacita vstrebať informácie. Je nad slnko jasnejšie, že uloviť si rybu svojpomocne je lacnejšie ako si ju zakúpiť v reštaurácii, či supermarkete. Otázka je prečo všetci teda nelovíme ryby?

Rovnaká situácia je aj pri investovaní. Tak ako nie každý má tie nervy zakúpiť si udicu, vybaviť si povolenie na lov rýb, naučiť sa viazať návnadu a čakať na vhodnú príležitosť,… tak nechcime ani od bežných klientov, aby sa učili princípom narábania s brokerským účtom, aby si nastavovali stop-loss pokyny, aby si robili analýzu investičných nástrojov, sledovali fundamenty alebo sa učili obchodovať na páku…

Áno, ETF nakúpené cez brokerský účet môžu byť v istých prípadoch lacnejšie ako investovanie do podielových fondov, no napriek tomu to nie je cesta, ktorou sa vydajú masy. Nie, na vine nie sú finanční poradcovia, ktorí by sa snažili zamlčiavať niečo, čo ich diskredituje. Kto investovať chce a baví ho to, tak sa už určite k informáciám ako investovať cez brokerský účet dopátral. Informačná cenzúra z čias boľševizmu dávno pominula.

Problém nie je v tom, že by ľudia nevedeli o možnosti chytať ryby svojpomocne. Problém je v tom, že na to jednoducho nie sú…

Poetický úvod by sme mali za sebou. Blog na tému financie by bez čísel, bola iba vlažná rozprávka starej matere.

Indexové podielové fondy vs. ETF

Bez uvedenia konkrétnych názvov spoločností (reklamu finančným inštitúciám robiť nemienim) porovnám podľa môjho úsudku dve možnosti investovania na dôchodok. Jednou je investovanie prostredníctvom indexových podielových fondov. Druhé je investovanie prostredníctvom brokerského účtu nákupom ETF investičných nástrojov.

Predpoklad je nasledovný: Investuje sa na 20 rokov a index, ktorý kopíruje indexový podielový fond ako aj ETF je rovnaký a má konštantný výnos 5% ročne. Takže záleží iba na ostatných faktoroch ako sú dane a poplatky, ktorá investícia prinesie klientovi viac úžitku po 20-tich rokoch.

Keďže je vstupný poplatok podielových fondov v rôznych produktoch rôzny, tak som ho do výpočtu nezohľadňoval. Vstupný poplatok pri investovaní do podielových fondov môže byť upravovaný. Jeho maximálna výška pri mnou zvolených konkrétnych indexových fondoch je 5,25% no ak vám niektorý z finančných sprostredkovateľov chce predať fondy s plným vstupným poplatkom, tak ho pošlite kade ľahšie…

Ak využijete investovanie prostredníctvom indexových podielových fondov, tak pri investovaní drobných súm bude vaše investovanie efektívnejšie ako investovanie do ETF prostredníctvom brokera. Mnou zvolený brokerský účet predpokladá 6 eurový fixný poplatok za transakciu, ktorej veľkosť je do 5000 eur. Nad sumu 5000 eur pri jednej transakcii je poplatok stanovený percentuálnou sadzbou 0,12% z objemu transakcie. S nárastom mesačných vkladov sa teda investovanie cez brokerský účet oplatí viac. Otázka je, koľko ľudí na Slovensku má úspory v takom rozsahu…

Faktor dane tiež nezohľadňujem. V súčasnosti legislatíva oslobodzuje výnosy dosiahnuté obchodovaním na regulovanom trhu a kedže podielové fondy do tejto špecifikácie nespadajú je ich nutné zdaniť. Slovenské správcovské spoločnosti zdaňujú podielové fondy automaticky, no výnos dosiahnutý pri investovaní cez zahraničné správcovské spoločnosti si musia klienti zdaniť vo vlastnej réžii. V oblastí daní sa zmeny dejú veľmi často. Počítať s tým, že v čase, keď budú prostriedky pripravené na dôchodok (teda o 20 rokov) bude legislatíva daní rovnaká ako dnes je asi utópia. No pre objektívnosť musím uznať, že investovanie prostredníctvom brokera v súčasnosti nepodlieha zdaneniu (pozn.: ak ETF držíte viac ako 1 rok, čo je pri stratégii buy and hold pri investovaní na dôchodok bežné.).

Pasívne vs. aktívne podielové fondy

Aktívne podielové fondy oproti tým pasívnym majú aktívnu správu majetku. Nad rozhodnutím, ktoré investičné tituly fond nakúpi stoji skupina portfólio manažérov, ktorá si za správu majetku nechávajú každoročne vyplácať odmenu (tzv. management fee). Ak fondy dosahujú výkonnosť nad benchmark, tak táto odmena nie je ničim poburujúca. Správca si za svoju správu poplatok zaslúži. Pasívne spravované indexové podielové fondy naopak len hlucho kopírujú vybraný trhový index a úloha portfólio manažéra v nich tak odpadá.

Problém je v tom, že štúdia ukázala, že dlhodobo aktívne spravované podielové fondy nie sú schopné dosahovať výkonnosť vyššiu ako benchmark. Aby som bol presný, len malá časť z nich benchmark v konečnom zhodnotení prekoná. Ak by ste teda vzali opicu, ktorá by mala triafať šípky do terča a tým by vyberala akcie do fondu a vedľa nej by bol portfólio manažér, ktorý by robil analýzu trhu a na základe toho by vyberal investičné nástroje do portfólia fondu, tak teoreticky v dlhodobom období by ani jeden z dvojice opica-manažér so svojím fondom nebol úspešnejší ako je výkonnosť celého trhu – čiže benchmark. A čím je obdobie dlhšie, tým je úspešnosť aktívne spravovaných fondov voči benchmarku menej pravdepodobná.

Preto je na povážení, či je rozumné pri dlhodobom investovaní priplácať si za aktívnu správu majetku. Aktívne spravované akciové podielové fondy majú správcovský poplatok okolo 1,3 – 1,8% ročne. Zatiaľ čo pasívne spravované indexové fondy majú poplatok zhruba 0,3% ročne. Ak teda investujete dlhodobo na dôchodok priplácať si za aktívnu správu majetku podľa viacerých štúdií nemá veľké opodstatnenie…

Záver

Investovanie na dôchodok predstavuje mix správnych ingrediencií gulášu zloženého z poplatkov, výšky a pravidelnosti mesačných vkladov a výberu správnych investičných titulov. Investovať cez brokerský účet nie je jadrová fyzika a zriadiť si ho dokážete aj svojpomocne. Brokerský účet nie je produktom pre bežný retail a vyžaduje si ako technickú zručnosť tak aj aspoň základné znalosti investovania na burze. Naproti tomu investovanie v podielových fondoch je vyslovene iba o tom, vedieť si nastaviť trvalý príkaz na bežnom účte.

Pri porovnaní investovania prostredníctvom nákupu ETF a prostredníctvom indexových podielových fondov nie sú veľké rozdiely. Nožnice sa roztvárajú v prospech ETF najmä vtedy, ak chcete investovať čiastky prevyšujúce 5000 eur (v mojom konkrétnom prípade, a brokera som vyberal lacného a dôveryhodného).

V tomto článku píšem, kde všade je možné Investovanie do ETF a tiež je v článku porovnávacia štúdia úspešnosti aktívne spravovaných podielových fondov voči pasívnemu investovaniu cez ETF.

No a vždy pri každom investovaní platí staré známe: Ak nevieš, tak sa poraď! :)

Ing. Marcel Onufer


Čítajte aj:

Teraz najčítanejšie