Denník N

Veda uja Vševeda

Ako čersvá držiteľka Phd. cítim silnú potrebu rozprávať o tom, ako sa robí veda na Slovensku.

Aktuálne najvypuklejším škandálom Ministerstva školstva je mediálne prevalenie rozkrádania miliónových eurofondov na vedu a výskum. Nad Tatrami sa zablýskalo a búrka prehrmela bez toho, aby minister Plavčan odstúpil. Veď ani Richter to neurobil a to bolo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, pod krupobitím verejnosti, za kauzu okolo resocializačného strediska Čistý deň. To, že sa rektori nahlas ozvali, im slúži ku cti. Nech ale nežijeme v mylnom presvedčení, že keby rektori dostali to, čo im bolo sľúbené, ozvali by sa aj tak. V systéme prerozdeľovania financií zo štátneho rozpočtu si môžeme len domýšľať, čo všetko otvorením témy ohrozili. Zverejnenie takejto informácie nie je preto pre zainteresovaných vôbec ľahkým rozhodnutím. Rektori ho urobili a ocitli sa na titulke. Škoda, že niet človeka, ktorý by zverejnil informácie o tom, čo sa deje na univerzitách, fakultách a jednotlivých katedrách. Lebo rektori, dekani a vedúci katedier, česť výnimkám, majú veľa za ušami.

Ako čersvá držiteľka Phd. cítim silnú potrebu rozprávať o tom, ako sa robí veda na Slovensku.Teda aspoň ako sa robila na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v čase, keď som bola doktorandkou. Mám bohužiaľ len informácie z druhej ruky. Plné rozhorčenia aj pocitov bezmocnosti niečo  zmeniť. To je málo nato, aby som mohla písať mená, miesta, udalosti.  Tí, ktorí by písať mali, to neurobili a teraz tam už nie sú. Lebo k septembru 2016 z fakulty odišlo viac než 35 vedecko-výskumných pracovníkov. Drvivej väčšine neboli predĺžené pracovné zmluvy napriek tomu, že na jednotlivých katedrách mnohí pôsobili od čias ich vzniku. Docenti a profesori patrili k špičkovým odborníkom a svoje pracovné povinnosti si svedomito plnili. Čistky ale pokračujú a ich dôsledky budú spoločnosť sprevádzať ešte dlho. Lebo na Pdf UK študujú budúci učitelia, liečební pedagógovia, logopédi, psychológovia, sociálni pracovníci či špeciálni pedagógovia. Všetko profesie, ktoré neprodukujú zisk. Ak v nich ale pôsobia publikujú a robia vedu odborníci, tvoria pridanú hodnotu v spoločnosti. Vývoj poznatkov v humanitných odboroch je porovnateľne dynamický ako vývoj technológií. Len dáta sa ťažšie zberajú a v čase preferovania štatistických zdrojov údajov sú pre spoločnosť málo validné. To ale neznamená, že veda v nich neprináša svoje ovocie. Mali by ju preto robiť ľudia s morálnym a etickým potenciálom. Koho ale láka angažovať sa vo výskume, keď sa tak okato a vo veľkom kradne?

Teraz najčítanejšie

Alice Wolf

Je pre ňu dôležité objavovať pravdu, skryté významy a neustále baží po vyššom poznaní. Čiernobielych okuliarov sa snažila zbaviť pomocou kariéry výskumníčky, aby nakoniec zistila, že tam kde neplatia akademické slobody, nemôže naplno slúžiť veda v prospech spoločnosti. Miluje knihy a aktívny šport. Rada pláva, lyžuje, bežkuje, chodí do hôr, na bicykel a korčule.