Denník N

Roztiahnuť firmu z nuly na 47 miliónov ročne? Dá sa. V zdravotníctve za tri roky

Ilustračný obrázok – Gatis Gribusts (CC BY-NC 2.0)
Ilustračný obrázok – Gatis Gribusts (CC BY-NC 2.0)

Každoročne sa nájde na Slovensku vyše stovka zdravotníckych firiem, ktoré svoju tržby zvýšia viac ako o milión eur oproti roku pred ním. Špeciálne farmaceutický biznis prináša prekvapujúce príležitosti.
Rozbehnúť firmu na Slovensku z takmer ničoho, bez väčších investícií a za tri roky vybudovať firmu s obratom 47 miliónov? Aj to ide…

Možností, ako sa pozrieť na rýchlo rozvíjajúce sa zdravotnícke firmy, je viacero a pri výbere malej skupiny so zvlášť výnimočnými výsledkami sa asi nedá úplne vyhnúť subjektivite. Aliancia Fair-play do svojho výberu dynamicky rozvíjajúcich sa farmaceutických firiem (veľkodistribúcií) zaradila hlavne menej medializované firmy, ktoré pri „rozbehu“ dosahovali vysoký nárast tržieb.

Následne sa ukázalo, že zo siedmich firiem vybratých na základe ekonomických parametrov sa ich minimálne päť zaoberalo (aj) reexportom liekov.


PharmaComp,  s. r. o.
Tržby (2013/2014/2015/2016):  259 023/ 14 317 439/ 43 070 984/ 47 682 337 €
Zisk pred zdanením (2015/2016):    520 587/ 1 099 367 €
Náklady na mzdy (2016):    354 267 €
Pohľadávky z obchodného styku (k 31. 12. 2016):    1 219 850 €   (2,6 % z tržieb)
Bankové úvery (2016):    626 870 €   (+1 167 176 € finančná výpomoc)

Firma PharmaComp podľa informácií na svojom webe obchoduje s liekmi, zdravotníckymi pomôckami, výživovými doplnkami, kozmetickými výrobkami a doplnkovým sortimentom. V priebehu troch rokov zvýšila tržby z 0,3 na 47 miliónov eur. Navyše – firma to dokázala bez väčšieho zadlženia.

Pohľadávky z obchodného styku (faktúry, ktoré odberatelia ešte nezaplatili) mala len vo výške 1 219 850 eur, čo pri tržbách 47,7 milióna eur je v zadlženom zdravotníctve nádherné číslo. Prekvapivo, nie najlepšie.

Aj keď uvádzaná suma pohľadávok (z obchodného styku) vyjadruje stav z 31. decembra, naznačuje veľa. Ak by viac-menej takáto výška pohľadávok bola aj počas zvyšku roka, zodpovedalo by to tomu, že dodávatelia firme v priemere platili 10 dní po prebratí tovaru.

Spoločnosť neodpovedala na zaslané otázky ohľadom príčin rýchleho rastu, nízkych pohľadávok a predávaného sortimentu.

Evopharm, s. r .o.
Tržby (2013/2014/2015/2016): 16 770 665/ 29 600 339/ 38 922 220/ 47 103 002 €
Zisk pred zdanením (2015/2016):    -187 788/ 306 477 €
Náklady na mzdy (2016):    327 268 €
Pohľadávky z obchodného styku (k 31. 12. 2016):    3 518 534 € (7,5 % z tržieb)
Bankové úvery (2016):    0 €

Podľa svojho webu Evopharm predáva aj lieky zaradené v kategorizačnom zozname (firmou Sanomed), a to aj hradené z verejného zdravotného poistenia. Môže ísť o prípad, keď si zahraničné farmaceutické firmy najmú lokálnu firmu, ktorá pre nich robí distribúciu a prípadne aj marketing.

Podľa vyjadrenia zástupcu spoločnosti, Evopharm obchoduje s humánnymi liekmi.  Nadštandardne dynamický rozvoj spoločnosti pripísal zameraniu „na rast trhového podielu aj na úkor ziskovosti spoločnosti s potenciálnym výhľadom vstupu strategického investora“.

Pohľadávky firmy sú vzhľadom na obrat dosť nízke  – ak by tak nízke boli celý rok, zodpovedali by platbám odberateľov priemerne 27 dní po dodaní tovaru. Na otázku, ako dosahuje tak nízky pomer pohľadávok, zástupca spoločnosti odpovedal:  „Optimálnym cash flow managementom“.

ProPharma, s. r. o.
Tržby (2013/2014/2015/2016):  165 648/ 8 938 404/ 24 498 282/ 24 515 843  €
Zisk pred zdanením (2015/2016):    334 442/ -402 412 €
Náklady na mzdy (2016):    134 246 €
Pohľadávky z obchodného styku (k 31. 12. 2016):    366 883 € (1,5 % z tržieb)
Bankové úvery (2016):    772 741 € (+56 100 € finančná výpomoc)

V účtovnej závierke ProPharma uvádza, že prevádzkuje veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami. Neštandardný je jej rýchly nástup, no vlani sa jej napriek rovnakým tržbám ako predvlani už nedarilo a rok ukončila ako predlžená firma, teda má väčšie záväzky ako majetok (vlastné imanie: -44 543 eur). Podniká s nízkou obchodnou maržou (okolo 5 percent). Podľa relatívne malých pohľadávok sa dá usúdiť, že odberatelia firme platia nadštandardne načas.

Spoločnosť neodpovedala na zaslané otázky.

Medicopharm, s. r. o.
Tržby (2013/2014/2015/2016): 3 594 182/ 12 162 707/ 23 708 040/ 28 852 327 €
Zisk pred zdanením (2015/2016):    182 163/ 228 207 €
Náklady na mzdy (2016):    156 975 €
Pohľadávky z obchodného styku (k 31. 12. 2016):    203 170 € (0,7 % z tržieb)
Bankové úvery (2016):    468 633 €

Na svojom webe Medicopharm ponúka výrobcom liekov a zdravotníckych pomôcok aj obchodné zastúpenie.  Zaoberá sa aj predajom výživových doplnkov.

V roku 2012 sa firma dostala do médií v súvislosti s kauzou špekulácií s onkoliekmi v prešovskej nemocnici. Zverejnilo sa, že Medicopharm od nemocnice odkupoval lieky, konateľ spoločnosti však poprel, že by medzi nimi boli aj onkologické lieky, kvôli ktorým kauza vznikla. Podľa vtedajšej ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej zákon porušený nebol.

Medicopharm v roku 2016 okrem predaja tovaru získal 955-tisíc eur z predaja vlastných služieb.
Pohľadávky z obchodného styku na úrovni 203-tisíc pri tržbách cez 28 miliónov eur je v slovenskom zdravotníctve nečakane nízke číslo. Ak by sa na takých číslach pohybovala suma odberateľmi nezaplatených faktúr nielen koncom roka, ale aj v jeho priebehu, zodpovedalo by to platbám odberateľov v priemere 3 dni po prebratí tovaru.
Bankové úvery sa v účtovnej závierke objavili až v roku 2016, dovtedy ich firma nemala.

Spoločnosť  nevyužila priestor na vyjadrenie.

Placebo, s. r. o.
Tržby (2013/2014/2015/2016):    3700/5 864 708/11 835 509/10 562 722 €
Zisk pred zdanením (2015/2016):    659 569/72 290 €
Náklady na mzdy (2016):    7 325 €
Pohľadávky z obchodného styku (k 31. 12. 2016):    96 925 € (0,9 % z tržieb)
Bankové úvery (2016):    0 €

Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom. Okrem originálneho názvu, ktorý by asi viacerí pri farmakologickej firme nečakali, zaujme, ako dynamicky spoločnosť rástla dva roky. Po tom, ako sa jej obrat stabilizoval, miera zisku u nej prekvapivo klesla. V roku 2015 zisk tvoril 659 569, o rok na to už len 72 290 eur.
Firma funguje s relatívne nízkou maržou (obchodnou prirážkou). Supernízke pohľadávky.

Spoločnosť neodpovedala na zaslané otázky.

Sofar, s. r. o.
Tržby (2013/2014/2015/2016):    171 623/ 2 128 282/ 1 374 549/ 1 301 095 €
Zisk pred zdanením (2015/2016):    49 300 / 30 157 €
Náklady na mzdy (2016):    1 972 €
Pohľadávky z obchodného styku (k 31. 12. 2016):    451 738  € (34,7 % z tržieb)
Bankové úvery (2016):    0 €

Farmaceutická distribučka s poľským majiteľom. Okrem dynamického nástupu táto firma zaujala tým, že v roku 2015 odovzdala účtovnú závierku, ktorá je totožná so závierkou z roku 2014. Líšili sa len dátumami. Príloha k účtovnej závierke 2015 neobsahovala žiadne informácie.

Spoločnosť neodpovedala na zaslané otázky.

Cardioservice, s. r. o.
Tržby (2013/2014/2015/2016):    54 249/ 4 483 014/ 7 717 686/ 9 273 196 €
Zisk pred zdanením (2015/2016):    1 956 470/ 1 885 892 €
Náklady na mzdy (2016):    338 020 €
Pohľadávky z obchodného styku (k 31. 12. 2016):    848 030 € (9,1 % z tržieb)
Bankové úvery (2016):    0 €

Na rozdiel od predchádzajúcich firiem o firmu Cardioservice  sa médiá zaujímali intenzívnejšie aj v minulosti. Hlavným dôvodom bol jej rýchly rast a vysoká obchodná prirážka, ktoré viedli k výrazným ziskom (v porovnaní s obratom firmy).  Napríklad v roku 2014 tovar nakúpený za 1 327 800 predala za 4 483 014 eur, o rok neskôr si za nakúpený tovar za 3 016 655 vyúčtovala 7 717 681 eur.

V budúcnosti to vraj bude inak. Majiteľ  firmy Ján Urban povedal, že ministerstvo zdravotníctvo „pristúpilo k zásadným zmenám v oblasti nákupov a cenotvorby. Tieto zmeny výrazne ovplyvňujú podnikanie a finančné výsledky všetkých firiem podnikajúcich v tomto sektore“.

V roku 2014 jej náklady na mzdy boli 3 854 eur, o rok neskôr 34 480. „K dnešnému dňu má naša spoločnosť 9 zamestnancov. Pohľadávky po splatnosti tvoria v tomto roku k dnešnému dňu 14,8 % z celkového obratu,“ upresnil Urban. Na otázky ohľadom rýchleho rastu tržieb a nízkeho objemu pohľadávok, odpovedal, že požadované veľmi stručné odpovede by boli nedostatočné na objasnenie celej problematiky. „Odpovede na Vaše otázky navyše považujem za know-how našej spoločnosti a ich zverejňovanie pochopiteľne nie je v mojom záujme.“ (Pozrite si vyjadrenie majiteľa Cardioservice v plnom rozsahu.)

Nízke úvery, malé pohľadávky
Do dynamického rozvoja je takmer vždy nutné intenzívne investovať. Vybrané firmy (okrem Sofaru) dokázali výrazne expandovať viacero rokov po sebe. Preto je zaujímavé, že spoločným prvkom pre vybraté firmy sú žiadne, či veľmi nízke bankové úvery – maximálne 4 % ročného obratu.

Vyslovene výnimočnou v zdravotníckom biznise je ich výška pohľadávok z obchodného styku porovnaná s ročným obratom firmy. Vybrané spoločnosti ich majú neštandardne nízke. Aj keď ide len o údaj k 31. decembru, silne naznačuje, že nemajú väčší problém s tým, aby im odberatelia platili načas, resp. expresne rýchlo. Ak by koncoročný stav pohľadávok zodpovedal úrovni počas celého roka, niektorým firmám by ich odberatelia platili priemerne 3 až 10 dní po dodaní tovaru. Iba firma Sofar má pohľadávky vo výške približne tretiny obratu – čo v zdravotníckom biznise na Slovensku tiež nie je zlý výsledok.

Ako sa to dá dosiahnuť? Zdôvodnenia typu „optimálny cash flow management“, prípadne odvolanie sa na „know-how“, či dokonca mlčanie, nevysvetľujú veľa.

Reexport
Dodávateľské zdravotnícke firmy pôsobiace na Slovensku mávajú pohľadávky z obchodného styku aj podstatne vyššie. A to aj pohľadávky, ktoré sú mnoho mesiacov po splatnosti. Odráža to stav, keď nemocnice (a aj iní poskytovatelia zdravotníckych služieb) sú vo veľkých dlhoch a nemajú dosť peňazí, aby platili načas.

Je iste v poriadku, ak niekto svoju obchodnú stratégiu založí na tom, že obchoduje len so vzornými platičmi. V slovenskom zdravotníckom biznise sa to ako niečo obvyklé neberie. Napriek tomu pri vybraných firmách prebehli „vzorné obchody“ dovedna za asi 150 miliónov eur.

Jedným z vysvetlení môže byť reexport liekov. Aj keď nie je jasné v akej miere, päť zo spomínaných siedmich firiem sa zaoberalo aj reexportom liekov. K dispozícii sú údaje o rozhodnutiach Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv nepovoliť vývoz (teda aj reexport) liekov napr. za roku 2016. Už z nich vidno, že reexport nebol ojedinelou aktivitou firiem. PharmaComp, s.r.o. čelil vlani zákazu vývozu v 264 prípadoch, Evopharm, s.r.o. v 83 prípadoch, ProPharma, s.r.o. v 659 prípadoch, Placebo, s.r.o. v 113 prípadoch a firma Sofar, s.r.o. v 11 prípadoch.

Treba zdôrazniť, že pri dodržaní pravidiel je reexport liekov plne legálnym obchodom. Pár rokov sa však mnoho liekov stávalo nedostupnými, hoci všetky potrebné kontrolné mechanizmy boli v rukách štátu. Je prekvapujúce, že aj takto silne štátom regulované prostredie dokázalo vyprodukovať lukratívne obchodné príležitosti. Keďže napriek regulácii dochádzalo k výpadkom liekov, je otázne, nakoľko dôsledne štát uplatňoval svoje právomoci a či svojou pasivitou nevytvoril prostredie pre podnikanie na hrane etiky.

Podmienky reexportu liekov sa menili v januári tak, že časť zodpovednosti za prijateľný vývoz sa presunula na výrobcov liekov – tým by sa mala lepšie zabezpečiť dostupnosť liekov pre pacientov na Slovensku. Ekonomické výsledky firiem o rok ukážu, nakoľko pointou ich úspechu bol len reexport, alebo či vlastnia aj skutočne výnimočné know-how.

Peter Kunder

Aj vy sa môžete podieľať na verejnej kontrole.  Kliknutím na obrázok nižšie môžete veľmi jednoducho podporiť Alianciu Fair-play, aby sme sa podobným témam mohli venovať intenzívnejšie. Ďakujeme. 

DarujteTento materiál vznikol aj vďaka podpore Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis a podpore bežných občanov.
Ak chcete mať najčerstvejšie informácie o našej práci, názoroch a aktivitách, sledujte našu facebookovú stránku.

Teraz najčítanejšie