Denník N

Novinky v kauze Čistý deň. Potvrdená nekompetentnosť ministra Richtera

Nové informácie, ktoré boli dnes zverejnené potvrdzujú, že Ministerstvo a Ústredie práce je riadené nekompetentnými persónami, ktoré i za cenu týrania a zneužívania detí kryjú chrbát svojim ľuďom. V ktorejkoľvek demokratickej krajine by bolo zotrvanie ministra na svojom poste v takomto prípade neakceptovateľné. Toto sú nové informácie:

Kauza Čistý deň má už rok. Od času, keď som podozrenia a výpovede obetí publikovala vo svojom článku, nastal až dnes výraznejší posun.

Obvinenie zástupcu riaditeľa pre sexuálne zneužívanie

Polícia v prípade sexuálneho zneužitia maloletej Rebeky vzniesla obvinenie voči zamestnancovi Čistého dňa Igorovi J., ktorý tam pracoval ako terapeut a zástupca riaditeľa.
„Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne vzniesol obvinenie pre prečin sexuálneho zneužívania voči jednej osobe s iniciálkami I.J.“ uvádza TV JoJ vo svojej reportáži.

Rebeka bola v zariadení umiestnená len jeden mesiac, keď sa mal počas terénnej terapie odohrať spomínaný incident. Vtedy mal podľa výpovedí svedkov obvinený I.J. opiť a omámiť tri maloleté klientky a potom s nimi vykonať súlož. Maloletá Rebeka mala byť následne ošetrená pre zranenie konečníka.
Keď sa dieťa matke zdôverilo o otrasnej skúsenosti, tá dcéru okamžite odviedla zo zariadenia, podala trestné oznámenie a kontaktovala svoju kurátorku. Súd tiež okamžite zrušil výchovné opatrenie nad maloletou a jej pobyt v zariadení. O krokoch matky maloletej existujú záznamy v protokole o kontrole, ktorú vykonalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Napriek tomu ústredie ani ministerstvo situáciu nepreverovalo a nevyvodilo žiadne konzekvencie voči zariadeniu ani voči zamestnancovi.

Zakladateľka Čistého dňa a bývalá riaditeľka odboru na Úrade vlády Zuzana Tománková predviedla už niekoľkokrát vo svojich verejných vystúpeniach, aký je jej vzťah k pravde a k ochrane detí, ktoré boli zariadeniu zverené. Pre TV JoJ sa vyjadrila nasledovne:
„Sme prekvapení, že došlo k obvineniu tejto osoby. Už v čase, keď došlo k údajnému násiliu, sme prípad vyšetrovali. Všetci klienti, ktorí na terénnej terapii na chate boli, povedali, že nič také nevideli a k ničomu takému nedošlo. Aj dievčatá, ktoré tam boli s Rebekou. O to viac, že polícia obvinila človeka, ktorý bol v tom čase už otcom jedného dieťaťa, teraz žije naďalej v usporiadanej rodine, narodilo sa mu ďalšie dieťa a jeho osobnostný profil k takémuto konaniu ani nesvedčí. Podotýkame, že ide len o obvinenie, počkajme si, ako rozhodne v konečnom dôsledku súd.“

Je v tejto súvislosti interesantné, že Tománková, ktorá pôsobila v zariadení aj ako pedagogický zamestnanec opakovane uvádzala, že obvinený po incidente dostal hodinovú výpoveď. Preto jej falošný údiv a ospevovanie morálneho kreditu kolegu vo svetle týchto jej vyjadrení má váhu zlámaného groša.

Minister Richter opakovane verejne vyhlasoval, že ak orgány činné v trestnom konaní vznesú proti komukoľvek obvinenie v kauze týrania a zneužívania detí v Čistom dni, je okamžite pripravený odňať zariadeniu akreditáciu.

Toto vyjadrenie ministra je scestné, pretože úlohou ministerstva nie je prvotne strážiť trestnoprávnu rovinu konania predstaviteľov zariadenia. Ich úlohou je ochrana záujmov maloletých detí v zmysle zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a teda to, či zariadenia, ktorým ministerstvo udelí akreditáciu konajú s ohľadom na najlepší záujem maloletých detí. Nálezy z opakovaných kontrol v zariadení potvrdzujú opak. Na závažné zistenia vlastných kontrolných orgánov minister reagoval tým, že zariadeniu napriek tomu ponechal akreditáciu. Ignoroval aj odporúčanie svojej akreditačnej komisie, ktorá sa jednoznačne vyjadrila, že zariadeniu treba akreditáciu odobrať.
Minister teda fatálne zlyhal.

V zúfalstve som sa ho pýtala, či to skutočne myslí vážne a bude konať až vtedy, keď obvinených budú odvádzať v putách.

Odvtedy prešiel rok a táto situácia práve nastala. Preto jeho vyhlásenie, nech je akokoľvek scestné, je verejným prísľubom, že konečne nastolí vo svojom rezorte poriadok. Celý uplynulý rok bolo totiž jeho jediným záujmom ochraňovať vedenie zariadenia a bagatelizovať rany na duši detí, za ktoré sa týmto stal osobne zodpovedný.

Ide o obzvlášť spoločensky závažný trestný čin a o obzvlášť hanebný postoj štátnych orgánov, ktoré majú na starosti ochranu záujmov maloletých detí. Politickí nominanti Richter a Valentovič bezprecedentne uprednostnili ochranu „svojich ľudí“ pred ochranou detí. Nikdy som nebola svedkom niečoho tak nechutného. Na ich obranu sa postavil aj premiér Fico, ktorý počas mimoriadnej schôdze pri odvolávaní Richtera označil otrasné zistenia kontrolných orgánov za babské táraniny a ministra Richtera za najlepšieho ministra práce, akého Slovensko malo.

Ministerstvo práce vyhovelo protestu generálneho prokurátora

Generálny prokurátor vydal protest proti rozhodnutiu Ministerstva práce o ponechaní akreditácie zariadeniu Čistý deň. Považoval ho za protizákonné. Dôvodov bolo niekoľko. Za najzávaznejší považujem tento:
„Nesprávny bol prístup ministerstva práce k vykonaným dôkazom. Pri rozhodovaní o zrušení akreditácie ako na zásadné prihliadlo na skutočnosti, ktoré pre objektívne posúdenie veci boli skutkovo aj právne irelevantné, pritom podstatné skutočnosti vôbec nezohľadnilo,“ uviedla pre portál aktuality.sk hovorkyňa Generálnej prokuratúry.

Ignorovanie dôkazov a nerešpektovanie odporúčania akreditačnej komisie spôsobilo, že celý nasledujúci rok boli deti v zariadení vystavené neodbornému a potenciálne nebezpečnému prostrediu.

Dnes Ministerstvo práce vyhovelo protestu Generálnej prokuratúry. Hovorkyňa Generálnej prokuratúry vo svojom vyhlásení uviedla, že:
„Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky doručilo 9. augusta 2017 GP rozhodnutie, ktorým vyhovelo podanému protestu Generálnej prokuratúry SR a zrušilo rozhodnutie o nezrušení akreditácie resocializačnému stredisku Čistý deň n. o. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky vo veci konala na základe vlastných poznatkov, ale aj podklade podnetu Natálie Blahovej, poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky.“

Akreditačná komisia sa má ku konaniu vyjadriť budúci týždeň. Novým zistením pre ňu bude aj obvinenie zástupcu riaditeľa zo sexuálneho zneužívania.
V takýchto naliehavých prípadoch má však ministerstvo práce naporúdzi v zákone paragraf, ktorým okamžite zrušuje zariadeniu akreditáciu.
V § 85 sa píše „Ministerstvo zruší akreditáciu, ak je akreditovaným subjektom, jeho štatutárnymi zástupcami, zodpovednou osobou alebo inými zamestnancami alebo spôsobom činnosti, spôsobom vykonávania opatrenia, metódy, techniky a postupu, na ktoré bola udelená akreditácia, ohrozený život a zdravie dieťaťa, jeho priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin alebo môže byť ohrozený život a zdravie dieťaťa alebo jeho priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin,“

Aplikácie tohto zákonného ustanovenia sa neúspešne domáham už rok.

Zatiaľ za celý uplynulý rok od prevalenia kauzy týmto deťom ako obetiam násilia nikto neposkytol odbornú pomoc.  Dostalo sa im len pohŕdania a osočovania zo strany štátnych orgánov, ktoré sú zodpovedné za všetko, čo sa im v Čistom dni stalo. Ich rodičia ich do zariadenia poslali v domnení, že idú do bezpečného prostredia, z ktorého sa vrátia plné chuti do „nezávislého“ života.
No v mnohých prípadoch sa vrátili s obrovskými ranami na duši.

Preto:

Žiadam okamžité odstúpenie ministra Richtera, ktorý je politicky a osobne zodpovedný za to, že vystavil deti takýmto podmienkam a s plným vedomím toho, čo sa v zariadení deje.

Žiadam o odstúpenie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, pretože jeho úrad ako kontrolný a metodický orgán zlyhal a za jeho asistencie bola nad zariadením držaná ochranná ruka napriek hrozným zisteniam.

Žiadam o odstúpenie premiéra Fica, pretože ten ich konanie posvätil a stal sa zaň politicky zodpovedným.

Ak spoločnosť trápi, že pri moci je svorka zlodejov, násobne viac by ju malo trápiť, že tieto persóny sú ochotné a schopné pre svoje teplé miesta zapredať život a zdravie detí.
Postavme sa tomu na odpor. Zajtra to môžu byť Vaše deti.

 

Teraz najčítanejšie

Natália Blahová

Poslankyňa NR SR, predsedníčka poslaneckého klubu Demokratickej strany, členka výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny