BLOG
Jaroslava Lukačovičová
Jaroslava Lukačovičová
3 201

Ako je to teda s prihlasovaním živnostníkov? (vyriešenie záhady)

Ďalší zo série príbehov z nášho Kocúrkova.

Prednedávnom som riešila v blogu tému prihlasovania živnostníkov pre účely Finančnej správy. Išlo o to, či je živnostníka povinné nahlásiť jednotné kontaktné miesto, ak tak uvedie v žiadosti o vydanie živnostenského oprávnenia, alebo sa musí podľa zákona prihlasovať sám. Po odpoveď na túto dilemu som zašla priamo na Finančnú správu.

Pani na klientskom centre daňového úradu som vysvetlila, že mám viacerých živnostníkov, ktorým boli už pred časom vydané živnostenské oprávnenia, ale napriek tomu, že v žiadosti uviedli, že ich má jednotné kontaktné miesto prihlásiť na daňovom úrade, žiadnu poštu s pridelením daňového identifikačného čísla nedostali.

Pani bola taká milá, že som jej priamo nadiktovala, o ktorých živnostníkov sa jedná a zistila v systéme, že všetkým boli kartičky s daňovým identifikačným číslom zaslané. Avšak z titulu jedného detailu nikdy neboli prevzaté. Jednalo sa totiž o cudzincov, ktorí sa rozhodli podnikať na Slovensku na základe živnostenského oprávnenia.

Pani mi vysvetlila, že zaškrtnutím políčka žiadam o oznámenie vzniku oprávnenia daňovému úradu je možné riešiť len živnostníkov s trvalým pobytom na území SR. Cudzinci musia ešte osobitne vyplniť žiadosť o registráciu k dani z príjmov, v ktorej uvedú splnomocneného zástupcu na doručovanie na území Slovenska. Je jedno, že pri registrácii uvádzajú adresu na území SR, na ktorej budú podnikať, tento fakt daňový úrad neakceptuje, a v prípade, že prihlášku so splnomocneným zástupcom na doručovanie nepošlú, daňový úrad všetku poštu posiela na ich adresu trvalého pobytu v zahraničí, kde ju samozrejme nikto nepreberie.

Na základe týchto faktov som nedostala odpoveď na dve otázky. Prečo potom cudzinci uvádzajú adresu podnikania na území SR, keď im daňový úrad na ňu nepošle ani len základnú korešpondenciu? Prečo o tomto fakte neinformujú záujemcov pri žiadosti na jednotnom kontaktnom mieste?

A mne sa ešte vynorili v tejto súvislosti ďalšie otázky. Prečo Sociálna poisťovňa a zdravotná poisťovňa akceptujú adresu podnikania cudzincov a smelo im na ňu posielajú korešpondenciu o tom, koľko odvodov od nich v súvislosti s podnikaním chcú a daňový úrad nie? Prečo musí cudzinec, ktorý sa rozhodne podnikať v našej krajine, pochopiť, že každá inštitúcia má svoj systém, svoje postupy a ani náhodou mu ich nikto nevysvetlí, a ani náhodou nie sú navzájom prepojené?

Pani na daňovom úrade mi napokon odpovedala, že, kto chce podnikať v našej krajine, musí ovládať jej daňové zákony. Tak som sa len v duchu opýtala, či ich aspoň sčasti ovládajú aj zainteresovaní úradníci.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Aj priestor pre blogerov Denníka N vznikol vďaka vám. Predplaťte si nás a podporte našu snahu o kvalitnú žurnalistiku.

Sme závislí len od vás! Predplaťte si nás

Dnes na DenníkN.sk