Denník N

Chceme kraj, ktorý bude turisticky atraktívnejší.

Nielen náš kraj, ale ani cestovný ruch v ňom nie je v dobrej kondícii. Medziročne klesá počet lôžok, spomedzi všetkých krajov máme najnižší počet hotelov, počet lôžok v hoteloch i počet prenocovaní. Trenčiansky kraj sa na celoslovenskom počte návštevníkov podieľa iba 6,5%, čo je cca. polovica priemerného slovenského kraja.
Toto číslo je katastrofálne.

Kým v kraji turizmus napriek veľkým výdajom stagnuje, v meste, ktoré vediem ako primátor, sledované ukazovatele rastú. V roku 2016 sme zaznamenali vyše 422 tisíc prenocovaní, čo je oproti roku 2015 nárast o takmer tretinu. Toto sa odzrkadľuje aj na tvorbe „koláča“ cestovného ruchu v kraji. Len samotné Trenčianske Teplice vytvárajú takmer tretinu prenocovaní v celom TSK (32%). Po Tepliciach nasleduje druhé kúpeľné mesto v kraji – Bojnice (vyše 24%). (Zdroj: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK 2013-2023)
Ako primátora Trenčianskych Teplíc ma to teší, ako krajský poslanec a občan však dôvod na radosť nemám. Cestovný ruch regiónu, ktorý skutočne má čo ponúknuť, nemôže byť ťahaný dvoma kúpeľnými mestami. Toto musíme zmeniť! Vieme, ako na to.

Prepojíme jednotlivé strediská s menej známymi turistickými atrakciami regiónu vernostnou regionálnou turistickou kartou. Tým dokážeme do našich destinácií pritiahnuť tak turistov, ako aj „domácich“ – obyvateľov nášho kraja. Vďaka jednej karte budú môcť využívať zľavy pri vstupe do všetkých turisticky zaujímavých miest v Trenčianskom kraji.

Ďalej chceme vytvoriť systém, ktorým finančne podporíme malých a stredných podnikateľov v agroturizme s cieľom rozvoja vidieckeho a zážitkového cestovného ruchu. Agroturizmus patrí medzi vyhľadávané formy cestovného ruchu doma i vo svete. Trenčianska župa má potenciál vďaka prírodným podmienkam i šikovnosti našich ľudí. Tento je však trestuhodne nevyužitý.

V marketingu viac podporíme prirodzené destinácie cestovného ruchu združené v oblastných organizáciách cestovného ruchu (v TSK sú aktívne OOCR Trenčianske Teplice, OOCR Región Horné Považie, OOCR Región Horná Nitra – Bojnice a OOCR Trenčín a okolie). V súčasnosti sa veľké prostriedky vynakladajú na branding značky Trenčín región. Máme však za to, že ľudia sa pri výbere dovolenky nerozhodujú pre Prešovský, Žilinský alebo Trenčiansky kraj, ale pre Vysoké Tatry, Liptov či Bojnice. Budeme preto podporovať prirodzené a rokmi overené značky. Krajská organizácia cestovného ruchu by mala propagovať primárne regióny, ktoré zastupuje a nie sama seba.

Krajskú organizáciu cestovného ruchu chceme využiť aj pri propagácií prirodzených turistických destinácií v zahraničí– v spolupráci s našimi veľvyslanectvami v susedných krajinách.

Som Štefan Škultéty a chcem byť župan, ktorý dokáže urobiť náš kraj turisticky atraktívnejŠŠí.

Teraz najčítanejšie

Štefan Škultéty

Predseda Národnej siete Miestnych akčných skupín Slovenskej republiky. Primátor mesta Trenčianske Teplice v rokoch 2006 - 2018 a predseda správnej rady OOCR Trenčianske Teplice. V rokoch 2003-2006 poradca a riaditeľ kancelárie Ministra obrany SR. Poslanec TSK od roku 2013.