Denník N

Dobrovoľný 13. a 14. plat s oslobodením od dane aj odvodov

Veľa oponentov 13. a 14. platu robí logickú chybu: predpokladajú, že ide o obligatórne opatrenie proti súkromným firmám a voľnému trhu. Keďže plošné zníženie odvodov nemá vláda v pláne, skúsme sa zamyslieť nad tým čo ide.

Takto to majú u susedov

Naši rakúski susedia majú elegantné aj liberálne riešenie: prostredníctvom daňovej úľavy. Zaužívaná terminológia hovorí o 13. a 14. plate, historicky ide o odmenu na “Vianoce” resp. na “dovolenku”. Pôvodne ju v Rakúsku presadili odborári do kolektívnych zmlúv, rozšírená sa stala najmä vďaka daňovej reforme v 70. rokoch minulého storočia (zavedenie celoplošnej daňovej úľavy), v Rakúsku ju teda môže (ale nemusí) využívať každý zamestnávateľ.

Prečo je dobrý čas aj u nás

Celoslovenská debata o zvyšovaní platov (rozumej čistých príjmov zamestnancov) si takúto úvahu priam žiada. Podľa tejto analýzy priemerne zarábajúcemu zamestnancovi zobral v roku 2016 štát na Slovensku cez 60% celkovej ceny práce. S tým súvisiace neúmerné odvodové zaťaženie zamestnávateľov v porovnaní s inými krajinami OECD je taktiež roky známe.

Navyše je na to aj dobrý čas, nakoľko do parlamentu sa dostane veľmi rozsiahla novela zákona o dani z príjmov, ktorá obsahuje viac než 120 bodov. Vďaka odborne na vysokej úrovni naformulovaným opatreniam aj na zdanenie tzv. zahraničných kontrolovaných spoločností (v rukách slovenských finančných skupín nachádzajúcich sa v rôznych daňových rajoch), odhadujem výrazné zvýšenie príjmov do štátneho rozpočtu vo výške desiatok až stoviek miliónov eur.

Výhody

Doplniť do novely o jeden bod viac a zaviesť MOŽNOSŤ oslobodenia od dane z príjmov zo závislej činnosti i odvodov nie je technicky náročné a má podľa môjho názoru tieto výhody:

  • Zvyšovanie príjmov slovenských zamestnancov je v súlade s deklarovanou prioritou vlády.
  • Zo všetkých štát živiacich skupín sú zamestnanci jedinou, ktorej väčšie výhody poskytnuté neboli (živnostníci dostali napr. veľkorysé paušálne výdavky).
  • Ak sa zabráni špekulatívnemu zneužívaniu, z pohľadu štátu by mohlo ísť o fiškálne neutrálne opatrenie (oslobodenie sa dá napr. podmieniť pracovno-právnym nárokom, ktorý sa v praxi už osvedčil).
  • Budú si to môcť dovoliť i menší zamestnávatelia bez zamestnaneckých rád a odborov.
  • Podľa môjho neformálneho prieskumu počas leta by ho privítali takouto formou všetci zamestnanci a veľká väčšina serióznych zamestnávateľov.
  • Bude rovnako motivovať štátny aj súkromný sektor.

V neposlednom rade, ak sa takýto bod do legislatívy presadí, určite sa do slovenských dejín zapíše pozitívnejšie ako 50 eur úľava na kúpeľníctvo. Šance sú aspoň podľa tohto rozhovoru dobré, treba ale strážiť aby zamestnávatelia z 13. a 14. platu neodvádzali odvody. Tie platia už dnes o dve tretiny vyššie než v Rakúsku (35% vs 21% z platu).

PS: Podľa tejto informácie z 22.8. jedna z vládnych strán už názor zmenila. Držme si palce.

Teraz najčítanejšie

Renata Bláhová

Zakladajúca partnerka BMB Partners. Od roku 1995 sa odborne venuje finančným analýzam hospodárenia firiem, medzinárodnému i slovenskému daňovému právu. Je daňovou poradkyňou a audítorkou. Od apríla 2020 je súčasťou poradenského tímu ministra financií. Obľúbený citát: "Nič nie je isté. Okrem smrti a daní."