Denník N

Homecoming

Zbigniew Preisner & Antonio Gaudí

~ ~ ~      
´
Máš
hlboko
podobné otázky.
Len ich,
kým nezakročíš.
´
Na svitaní
k ďalšiemu
s prestávkami
láskajú struny,
čo sme si dovolili.
´
~ ~ ~         
´
Pri zastaveniach
beh nie je za pohár.
´
Hladinu rozširuje hĺbka.
Pritúli smiech
´
a odrazy v očiach,
napätý tieň…
´
Pre to, čo svieti všade,
robí z nás deň
´
~ ~ ~         
´
Hľadíš váhavo
z každej strany hľadiska.
´
Presádzame sa
na misku váh.
´
Jedna rovnobežka
ako druhá.
´
Vlníme aj vinieme sa.
Je to o ňom…
´
Krása
´
~ ~ ~         
´

To, čo Ty robíš,

ja sa len snažím.
Kryješ môj chrbát
už od prednej strany.

´

S kartou na stole
Zostávam
Tebe to stačí
na výšku slova.
´
~ ~ ~  

´

Tak nádherná
hĺbka s hladinou…
´
Na všetkom záleží:
na perách, prstoch, snoch.
´
Na týchto strunách
aj nad sebou.
´
Na ničom menej
ako viac za Tebou
´
~ ~ ~     

Teraz najčítanejšie

Eva Sládeková

Snažím sa mať rada aj poéziu v próze - ten padací most, ktorý si musí každý strážiť sám. Z menej známych, ale zaujímavých stránok odporúčam www.ostium.sk.