Denník N

Gaya a lesbu ich stvoril

Žiadne babylonské pomätenie pohlaví a rodov, ale variabilita života vôkol nás.

Boh stvoril človeka na svoj obraz, muža a ženu ich stvoril, gaya a lesbu ich stvoril, trans a intersexuála ich stvoril, na Boží obraz ich stvoril. Každý z nich odzrkadľuje nejaký aspekt Boha, ktorý nie je ani muž, ani žena, ani gay, ani lesba, ani trans, ani intersexuál, či hermafrodit, ale je tu pre všetkých z nich.

V žiadnom z týchto stvorení nie je Boží obraz zakalený tým, čím sú. Naopak, ak sú tak stvorení, je to jeho čiastková podoba v nich. Žiadne babylonské pomätenie pohlaví a rodov, ale variabilita života vôkol nás. A tento Boží obraz sa čistí tým, čo robíme a ako to robíme, ak je to v súlade s našou podstatou, a nie proti nej. Boží obraz sa v nás predsa neprevracia hore nohami.

A tá podstata je u každého iná. Sexualita nie je nálepkou na čelnom skle našich životov. Je to sopka priamo uprostred nich. Aleluja!

Nehádžme kameňmi po tých, ktorí sa nezmestia do našich starodávnych predstáv o slušnom živote. Milujme blížneho svojho.

Nepýtame sa, či Dávid musel tak hnusne zbaviť Uriáša manželky, aby z nej potom mohol byť za niekoľko generácií splodený Kristus, Spasiteľ všetkých. Proste sa to tak stalo.

Nepýtame sa, prečo Lót, ktorého Písmo nazýva spravodlivým, a ktorý bol zachránený od skazy Sodomy a Gomory, prečo Lót, čo žil v ústraní so svojimi dvoma dcérami, s nimi opitý súložil, aby spolu napokon nežili traja, ale piati. Proste sa to tak stalo.

A Mojžiš, Mojžiš je podľa Písma najspravodlivejším mužom, čo chodil po zemi, a pritom tým, že zabil Egypťana, porušil väčšie prikázanie ako to naše obľúbené „nezosmilníš!“.

Ak iba tlmene hovoríte, aby si tí iní niesli svoj vlastný kríž, povedzte rovno, že homosexualita je pliaga a to taká, ktorú treba skrývať pred očami všetkých! Nezjemňujte toto temno sladkými rečičkami!

Ja, ja som za život! Za farby, nie za skrývanie, tutlanie a pózy! Za pestrosť, ktorá je daná Bohom, pretože to, čo je, ontologicky legitimizuje samo seba.

Keby nemal Dávid slabosť na ženy, nenarodil by sa Kristus.

A vieme my, čo všetko sa skrýva za mnohotvárnymi tajomstvami heterogénnych sexuálnych orientácií a identít?

Teraz najčítanejšie

Michal Patarák

Putujem psychickými krajinami a stále hľadám odpoveď na otázku, kým to vlastne sme. Dlhodobo sa snažím o to, aby ľudia chápali, čo sú duševné poruchy, že sú liečiteľné a že sa s nimi dá zmysluplne žiť. Na predsudky voči psychiatrii idem kladivom, k dušiam sa však približujem potichu a bosý.