Denník N

Ako IFP „zavrhlo“ výstavbu diaľnic

Stav diaľnic a miery nezamestnanosti ku koncu roka 2016
Stav diaľnic a miery nezamestnanosti ku koncu roka 2016

Nedávno IFP zverejnilo komentár o vplyve diaľnic na regionálnu mieru nezamestnanosti. Ukázali sme, že diaľnice skutočne pomáhajú znižovať nezamestnanosť a regionálne rozdiely. Na rozdiel od doterajších štúdií od NBS alebo blogu INESS. Aj napriek tomu však zostala časť verejnosti zaskočená výškou nameraného vplyvu. Prečo teda diaľnice na výrazné zníženie nezamestnanosti nestačia?

Diaľnice sú len jedným z množstva faktorov, ktoré investori zvažujú.

Dopravné náklady tvoria veľmi malú časť celkových nákladov a úspechu v podnikaní (s výnimkou logistiky). Navyše tie sa výstavbou diaľnice výrazne neznižujú. To, čo sa zlepší výstavbou diaľnice, je rýchlosť a spoľahlivosť prepravy. A práve tieto faktory sú v centre záujmu investorov. Ich zlepšenia sa však dokážu dosiahnuť aj ostatnou infraštruktúrou, napr. štvorprúdovými cestami prvej triedy s obchvatmi, o ktorých hovorí Útvar hodnoty za peniaze. Tie sú určite lepším riešením ako rýchlostné cesty v polprofile naplánované pre takmer celú R2, pretože prinášajú rovnakú rýchlosť a spoľahlivosť ako polprofil, ale vyššiu kapacitu a rýchlejšiu výstavbu pri nižších nákladoch.

Rómovia.

Najzásadnejší vplyv na mieru nezamestnanosti v regiónoch má podiel Rómov. To sa ukazuje v každom výskume alebo modeli. Kým na Západnom Slovensku majú Rómovia nízky podiel na celkovom obyvateľstve, väčšinou do 5 % (podľa Atlasu rómskych komunít), v oblasti Gemera okolo 30 % a v mnohých ďalších okresoch Východného Slovenska okolo 20 %. Z mikrodát vieme, že medzi Rómami je približne 65%-ná nezamestnanosť (ak považujeme aktivačných pracovníkov za nezamestnaných). Ak teda nedostatočná integrácia Rómov generuje na Gemeri 15-20 percentuálnych bodov z nezamestnanosti, nemožno sa čudovať vyše 20%-nej nezamestnanosti v tomto regióne. Na porovnanie, nami napočítaný potenciálny efekt diaľnice predstavuje pre Gemer iba dodatočné 1–3 percentuálne body.

Verejné politiky snažiace sa o vyrovnávanie regionálnych rozdielov musia cieliť predovšetkým integráciu Rómov. Ide o omnoho lacnejšiu a potenciálnym efektom významnejšiu politiku. Po vzore úspešných obcí ako Spišský Hrhov alebo Raslavice je nutné dať Rómom prácu a vzdelanie. Napríklad dať Rómom riadnu prácu v obecnom podniku aspoň za minimálnu mzdu namiesto aktivačného príspevku 60 eur. Ako ukazujú viaceré výskumy (napr. tu), aktivačné príspevky nezamestnanosť ešte viac prehlbujú, pretože nezamestnaní sa uspokoja s malým príspevkom a malou námahou. Namiesto toho aby vstúpili na riadny pracovný trh s násobne väčšou mzdou, ale aj vynaloženým úsilím.

Bez ľudí je odpísaný každý investor.

Empirické výsledky ukazujú, že nezanedbateľný vplyv na mieru nezamestnanosti má aj hustota obyvateľstva a vzdelanie. Veľkí investori potrebujú pre svoje prevádzky dostatok zamestnancov a vo vhodnej kvalifikačnej štruktúre. Poiplie, Gemer ako aj Severovýchod Slovenska sú veľmi riedko osídlené oblasti Slovenska. Jedinou väčšou „aglomeráciou“ v týchto regiónoch je dvojička Lučenec – Rimavská Sobota. Okolité obce sú veľmi malé, roztrúsené so slabou cestnou infraštruktúrou a nedostatočným pokrytím verejnou dopravou. Nehovoriac o tom, že veľká časť nezamestnaných sú dlhodobo nezamestnaní, ktorí sú akýmikoľvek investormi vnímaní ako rizikoví zamestnanci. Možno je to voči nim nefér a ide skutočne o mimoriadne šikovných ľudí, avšak potenciálny zamestnávateľ to nedokáže dopredu odhadnúť. Ich zapojenie do pracovného procesu si vyžaduje obrovské náklady na strane aktívnej politiky trhu práce vo forme rekvalifikácií, dochádzania zamestnancov, prípadne aj motivačných príspevkov pre zamestnávateľa.

Aktivita miestnych politikov je nenahraditeľná.

Snáď najúspešnejší priemyselný park na Slovensku Kechnec sa nachádza v okrese Košice-okolie, nie na Západe Slovenska. Bez súvislého diaľničného napojenia (v čase založenia parku neexistovala R4, ani jej pripojenie k parku, z D1 za Žilinou bolo postavené iba torzo) dokázali prilákať množstvo investorov. Prečo to teda tak často zlyhá v prípade ostatných miest a obcí? Napríklad Rimavská Sobota ponúka investorom malý priemyselný park bez prístupovej komunikácie a optických káblov, Trebišov nevie dokonca zabezpečiť ani spoľahlivé dodávky elektriny, vo väčšine prípadov mestá ponúkajú pre investorov absolútne neatraktívne malé brownfieldy alebo sú pri promovaní svojich priemyselných parkov veľmi pasívne.

Podobne dôležitú úlohu zohrávajú starostovia a primátori aj pri riešení Rómskej integrácie: Prečo to v prípade Spišského Hrhova alebo Raslavíc funguje, ale v stovkách iných prípadov starostovia iba lamentujú alebo sa dokonca vezú na protirómskych náladách? Integráciou Rómov by sa výrazne zvýšila celková kvalita života aj ostatného miestneho obyvateľstva. Skúste sa spýtať v spomínaných obciach.

Záver

Kvalita cestnej infraštruktúry (a diaľnice predstavujú tú najkvalitnejšiu infraštruktúru) má vplyv na mieru nezamestnanosti v regiónoch. Nie je zanedbateľný, avšak je mnohonásobne nižší ako vplyv kvality ľudského kapitálu, najmä rokmi zanedbávanej integrácie rómskej menšiny. Nezabúdajme teda popri tej búrke okolo diaľnic riešiť oveľa pálčivejší problém Slovenska. Možno sa potom vytratia aj zelení mužíčkovia z Hradného kopca.

Teraz najčítanejšie