Denník N

Terapia zmyslom

Život plynie a tu a tam prináša okamihy, kedy si kladieme otázku: prečo? Je to otázka po zmysle. Aký zmysel má bolesť, utrpenie, choroba, či smrť…

Viktor Frankl mal krátko po svadbe, keď ho spolu s manželkou a s celou rodinou poslali do koncentračného tábora. V tom čase už mal za sebou niekoľko mesiacov práce ako lekár – psychiater. Tesne pred zatknutím dokončil svoju teóriu logoterapie – hľadanie zmyslu, s ktorou chcel obohatiť svet. Rukopis tejto práce mu nacisti zhabali. Pomerne v krátkom čase dostal niekoľko úderov. Z rodinou prišiel o domov, ocitol sa v koncentračnom tábore kde nevedel, čo je s ostatnými. Prišiel o svoju prácu a aj o koncepciu / teóriu, s ktorou sa chcel presadiť v odbornom svete. Vyhliadky na založenie rodiny a príchod detí na svet boli… v ťahu. Ak by bol frustrovaný či depresívny, nikto by sa nemohol čudovať.

Mať prečo

Avšak práve počas života v koncentračnom tábore si Frankl overil svoju teóriu. A vďaka nej prežil. Ako si všimol, koncentračný tábor často prežili ľudia, od ktorých sa to nečakalo – boli skôr slabšej fyzickej konštrukcie. Mnohí mali zdravotné problémy. A predsa napriek predpokladom, mali dôvod (zmysel) pre ktorý sa oplatí bojovať. Na druhú stranu sám Frankl bol viac krát svedkom toho, že ak niekto stratil nádej, ostal rezignovane ležať. Už nemal prečo žiť a nepomohli ani vyhrážky dozorcov… Hľadanie a nachádzanie zmyslu, sa ukázalo ako kľúčová schopnosť pre prežitie.

Frankl nebol len v pozícií pozorovateľa. Veď sám bol jedným z obyvateľov koncentračného tábora. A každý deň musel bojovať s otázkou: má zmysel vstať a bojovať? Jeho teória logoterapie (hľadanie zmyslu), dostala najviac zabrať paradoxne po návrate z koncentračného tábora keď sa dozvedel, že z celej rodiny prežil len on a jeho sestra…

Kým bol v tábore, myšlienka na rodinu mu dávala silu prežiť. Po návrate z tábora, to zas bola túžba dať zmysel utrpeniu tým, že ho premení…

Nájsť zmysel

Po II. sv. vojne Frankl pokračoval vo svojej službe ľuďom ako lekár a psychiater a podarilo sa mu do sveta uviesť teóriu logoterapie, ktorá je dnes označovaná za tretiu viedenskú školu psychoterapie. V čom spočíva jej čaro?

Logoterapia je zameraná na zmysel. Samotné slovo logos, je odkazom na zmysel. Je to terapia zmyslom. Dať životu a všetkému v ňom zmysel, je podľa logoterapie primárnou túžbou človeka. Túžba po zmysle, je tak v kontraste s túžbou po naplnení (Freud) a po moci (Adler). A keď človek objaví zmysel, nájde odpoveď aj na otázku ako – prežiť.

Zmysel je jedinečný. Nie je možné ho zovšeobecniť. Zmysel nie je niečo, čo možno človeku dať, ale čo musí sám objaviť a pomenovať. Zmysel života, to je téma o ktorej sa v spoločnosti nehovorí. Avšak podľa prieskumu výskumníkov z Univerzity Johna Hopkinsa cca 78 % ľudí uviedlo, že ich cieľom je nájsť zmysel svojho života. Len 16 % uviedlo, že je pre nich zmyslom zarobiť čo najviac peňazí…

Vedieť ako

Cieľom logoterapie je pomôcť človeku, aby našiel zmysel svojho života, ale aj prekážok, náročných okamihov, bolesti a utrpenia. Logoterapia kladie dôraz na kontinuitu, keď pred človeka predkladá príbeh v ktorom kráča z jedného miesta na druhé a kladie dôraz na analýzu, keď do hĺbky mu pomáha pochopiť, kto je. Kým je a kým sa môže stať na ceste životom. Logoterapia nekladie dôraz na pudy a inštinkty, ale na zmysel. A to čo sa stalo, dáva do kontextu života a jeho cieľa.

Klásť si otázku po zmysle, môže byť náročné a nepohodlné. Vytvára to v nás napätie. Avšak toto napätie je nevyhnutné pre zachovanie duševného zdravia. Striedanie napätia a uvoľnenia je podľa Frankla, ktorý bol aj neurológom, dôležité pre zdravé fungovanie nervového systému. Pomenovanie vecí v živote a túžba dať im zmysel, pomáhajú prečistiť náš vnútorný svet a vďaka tomu majú liečivý charakter.

V dnešnej spoločnosti rezonuje existenciálne vákuum. Je to pocit prázdnoty. Ako by sme žili len tu a teraz a len pre dnešok. Logoterapia dáva všetko do kontextu celého života. To neznamená, že nemáme žiť na plno. Práve naopak. Žiť naplno znamená prežívať svoj život v širšom kontexte. Vedieť odkiaľ a kam…

To čo sa stalo, mení niečo na tom, kým sa môžeme a máme stať? Mení naše možnosti to dosiahnuť? Možno prináša do života nový rozmer. Skúsenosť je neprenosná. Aj vďaka negatívnej skúsenosti sa môžeme posunúť ďalej. Spoznať niečo nové. Možno nás skúsenosť urobí silnejšími… Veľa otázok prinášajú náročné okamihy. Ktorá je tá Vaša? To čo sa stalo, sa neodstane. Skúste z toho niečo vyťažiť…

Zmysel je jedinečný

Každý človek je jedinečný. Je dôležité aby spoznal kým je a kým sa má stať. A aby na tejto ceste rozvíjal svoje dary a schopnosti a tak svojím životom vtlačil svetu a spoločnosti nezmazateľnú stopu – svoj rukopis. Zmysel každého človeka je jedinečný rovnako, ako on sám. A preto zmysel nie je niečo, čo možno zvonku dodať, ale čo človek musí sám objaviť.

Nakoniec otázku po zmysle možno otočiť. Už nie čo ja – ako človek očakávam od života, ale čím ja obohatím svet a čo svet môže očakávať odo mňa. Logoterapie tak učí človeka zodpovednosti za svoj život a k zodpovednosti voči iným. Život je niečo vzácne, čo by bola škoda premrhať. Človek je jedincom a individualitou a predsa patrí do spoločnosti, potrebuje iného človeka a iných ľudí, nežiť len pre seba…

Poslaním logoterapeuta je pomáhať človeku spoznať jednotlivé úlomky svojho života a poskladať z nich nádhernú koláž. Všimnite si vitráž na budove – ako je obraz tvorení množstvom rôznych úlomkov…

.

Čaro logoterapie je v skutočnosti, že kladie dôraz na sebatranscendenciu ľudského bytia – cez druhého človeka nájsť cestu k sebe. Výborným príkladom je láska – láska k druhému človeku nás premieňa. Stávame sa lepším človekom. A vďaka druhému lepšie spoznávame seba, kto sme. Láska nám dáva inšpiráciu a silu na ceste premieňania. Láska doslova vytrháva človeka z egoizmu, dáva mu zachutiť aké to je vyjsť zo seba. Keď pominie zamilovanie, bude hľadať cestu k druhému a k iným, alebo sa vráti do svojej lastúry? Ktovie…

Všetko v živote má zmysel. Sú okamihy a zážitky, ktoré nie sú príjemné. A radšej by sme ich nezažili. Ale aj tieto okamihy majú zmysel. Niekedy je zmysel v postoji, v tom že prijmeme to, čo sa stalo a čo sa nedá zmeniť. Logoterapia tak prináša do života obrat – zmysel nie je niečo, čo má človek očakávať, ale aktívne vyhľadávať a tu a tam zoči voči absurdnosti tohto života dať. Hľadať a dať zmysel je spôsob, ako náš duch vzdoruje pominuteľnosti tohto života.

A tak logoterapia nás od otázky prečo, privádza k výzve – hľadať spôsob ako… Už nie svet nás determinuje, ale naša túžba a ochota premieňať seba.

-th-

Viktor Frankl bol rakúskym neurológom a psychiatrom a tvorcom logoterapie – tretej viedenskej psychoterapeutickej školy. Túžba po zmysle (logos), ho preslávila po celom svete a jeho teória zmyslu (logoterapia) bola ocenená desiatkami čestných doktorátov. Kniha o hľadaní zmyslu dosiahla predaj v miliónoch kusov a bola preložená do desiatok jazykov. A stala sa podkladom aj tohto článku. Frankl svojím životom vydal svedectvo o tom, že napriek okolnostiam možno prijať život ako výzvu a dať mu zmysel… Tak prečo by ste to nedokázali aj Vy?

Zdroj fotografie:

www.jaclynhull.com

Teraz najčítanejšie

Tomáš Hupka

Vzťahom som sa začal venovať pred 10 rokmi, cez blogy na stránke .týždňa. Potom nasledovalo obdobie, kedy som pripravoval stretnutia pre ľudí, ktorí sa chceli pripraviť na vzťah. Sám som spolu s pani manželkou absolvoval kurz Manželské večery, ktorý vytvorili Nicky a Sila Lee. O vzťahoch som znovu začal písať cez blogy na stránke denníka N. Pridal som aj témy z oblasti životného štýlu, keďže je dôležité ako človek žije a to sa prenáša aj do jeho vzťahu.  Venujem sa témam, ktoré ma zaujímajú, ale aj témam ktorými žijú iní ľudia... Prajem Vám príjemné čítanie! Tom