Denník N

Sexuálne zneužívanie detí na internete

Upozornenie na úvod – toto je čítanie len pre silnejšie žalúdky. Ale to neznamená, že by sme pred týmto rastúcim problémom mali zatvárať oči.

Prípadov zneužívania tých najslabších v internetovom priestore je každým rokom viac. Len v porovnaní s rokom 2013 vzrástol počet takýchto prípadov o približne jeden a pol násobok. Presný počet obetí a bližšie údaje o nich sú však vzhľadom na virtuálnu povahu tejto trestnej činnosti ťažko zistiteľné. Preto najlepším ukazovateľom expanzie fotografií a videí s takýmto obsahom sú údaje horúcich liniek, na ktoré takto zneužívané deti zavolajú.

Vďaka medzinárodnej asociácii INHOPE vieme určiť krajiny, ktoré sa dokážu s problémom najlepšie popasovať, ale aj tie, kde kriminalita prekvitá. Pozitívnym príkladom môže byť Veľká Británia, kde si nezisková organizácia Internet Watch Foundation (IWF) za 20 rokov svojej existencie vybudovala systém, umožňujúci odstrániť z internetu ilegálny materiál už do jednej hodiny. Zároveň je krajinou, v ktorej sa vďaka intenzívnej spolupráci IWF, polície, desiatok IT firiem, vlády a verejnosti, nachádza len 0,3% všetkých takýchto úložísk.

Podľa prieskumu IWF takmer polovica materiálov zobrazuje sexuálnu aktivitu medzi dospelým a dieťaťom, vrátane znásilnenia a mučenia. Vo väčšine prípadov sú deti v spoločnosti jednotlivcov, ktorých dobre poznajú – rodinných známych, príbuzných. Pre dieťa nejde teda len o fyzické zneužitie, ale aj zneužitie dôvery. Až 80% detí má pritom 10 a menej rokov, no zvrhlí autori takýchto materiálov nešetria ani deti do dvoch rokov, pričom násilie páchané na bábätkách je podľa správ z minulého roka stále brutálnejšie.

Až  80% sexuálne zneužitých detí na internete tvoria dievčatá, 10% chlapci a na zvyšných snímkach sa nachádzajú dievčatá aj chlapci. Pracovníci, ktorých úlohou je vyhodnocovanie hlásení a preverovanie obsahu, sa zhodujú, že väčšina materiálu sa opakuje a mnohé sú staršie aj niekoľko rokov. Opakované zdieľanie obrázkov v nekonečnom a neuchopiteľnom internetovom priestore spôsobuje nikdy nekončiacu viktimizáciu a stigmu pre obete. Každý nový snímok však dáva nádej, že sa podarí dieťa včas vypátrať a zachrániť. Práve to je hlavnou náplňou práce personálu, ktorý je vyberaný za veľmi prísnych podmienok. Viac o náročnosti, ale aj dôležitosti tohto povolania si môžete prečítať tu.

Na Slovensku je obdobou IWF nezisková organizácia eSlovensko, ktorá od svojho založenia v roku 2010 urobila kus výbornej práce. Na začiatku svojej existencie zaevidovali ročne 368 hlásení, pričom za minulý rok ich už bolo 4030. Projekty ako Zodpovedne.sk, Pomoc.sk (linka pomoci), OVCE.sk, Nehejtuj.sk, či najnovšie Kybersikanovanie.sk sa zameriavajú najmä na prevenciu a hravou formou približujú nebezpečenstvá v kybernetickom priestore deťom, rodičom, aj pedagógom. OVCE.sk prinášajú krátke kreslené filmy, ktoré si môžete spoločne s deťmi pozrieť. V rámci viacročného programu EÚ Bezpečný internet bola spustená aj stránka www.bezpecnyinternet.sk, kde okrem návrhu zmluvy s dieťaťom o používaní internetu môžete nájsť aj vzácne Desatoro pre rodičov.

Na dôležitosť prevencie, cezhraničnej spolupráce a na zintenzívnenie boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete odkazuje aj nedávne uznesenie Európskeho parlamentu. Debaty o nutnosti silnejšej ochrany detí v kyberpriestore sa rozvírili v Európskom parlamente niekedy na jeseň, kedy sa skupina poslancov začala dožadovať vysvetlení od Komisie, prečo väčšina štátov EÚ ešte stále nezakomponovala do svojich právnych poriadkov kľúčovú smernicu v tejto problematike 2011/93/EÚ o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii.

Rýchly vývoj technológii si vyžaduje aj rýchle reakcie zákonodarcu a Komisia je povinná na to dohliadnuť. Jednou z hlavných priorít, ktoré si Únia stanovila, je pritom urýchlenie odstraňovania inkriminovaných materiálov zo siete. Na to je však potrebné nielen zlepšiť spoluprácu policajných orgánov, tretieho a súkromného sektora, ale tiež nastaviť dobré pravidlá v rámci celej Európy. A keďže internet je cezhraničný, boj proti detskej pornografii sa určite nezaobíde bez medzikontinentálnej spolupráce.

Uznesenie parlamentu či diskusie však nestačia. Zapojenie celej spoločnosti a cezhraničná spolupráca môže počas nasledujúcich rokov pomôcť, aby obetí bolo menej. Projekty ako eSlovensko a INHOPE musia pokračovať a verejnosť o nich musí vedieť. Lebo situácia na Slovensku v otázke zvládania „temných“ stránok internetu nie je ideálna. Podľa prieskumu IVO až 1/3 rodičov nevie, čo ich deti na internete robia. Tento stav potvrdzuje aj najnovší Eurobarometer o kybernetickej bezpečnosti, ktorý okrem iného potvrdil, že iba 14% slovenských detí sa rozpráva o internetových nástrahách a pritom 6% opýtaných sa náhodne stretlo na internete s obsahom zobrazujúcim sexuálne zneužívanie detí (v Rumunsku až 27%!).

Internet je jeden z najúžasnejších ľudských vynálezov, no aj deti majú právo cítiť sa v tomto priestore bezpečne. A preto je dôležité, aby rodičia viac dbali na ochranu detí pred nevhodným obsahom na internete. Môžu začať aj tým, že sami nebudú zverejňovať fotky svojich ratolestí napríklad pri večernom kúpaní.

Teraz najčítanejšie